Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Lab. vežbe - Sara Živković

Oglasna tabla se ne koristi. Sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.knjige7 1

13E054MAS predmet ima za cilj da se teorijska saznanja o obradi biosignala primene u praksi.

13E054MAS - Obaveštenja

26.06.2022. PRIJAVE ZA PROLEĆNU ŠKOLU KLINIČKOG INŽENJERSTVA će biti produžene. Mole se svi zainteresovani da se što pre prijave. Više informacija o prijavi može se naći ovde i na sajtu https://ssic.units.it/?page_id=641.

26.06.2022. ISPIT IZ MAS PREDMETA u julskom ispitnom roku je zakazan i u dogovoru sa studentima održaće se 07.07. sa početkom u 11 časova u laboratoriji 69.

19.02.2022. REZULTATI FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA iz MAS predmeta, nakon uvida u radove, su dostupni ovde.

Opširnije: 13E054MAS - Obaveštenja

13E054MAS - Materijali

Udžbenik koji pokriva deo o mernoj nesigurnosti i raspodelama merenih signala, Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250

Veštine i saveti za studente:

Prezentacije i video snimci predavanja:

Osnovne informacije o predmetu:

 • Sve materijale studentkinje i studenti će dobiti na vežbama i predavanjima ili preko mejling liste.
 • Analiza signala se vrši pretežno u programskom paketu Matlab, ali i u GNU Octave-u i Python-u.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine:

 • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na internetu
 • Generisanje sintetičkog EKG signala
 • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
 • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Periodičnost signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Usrednjavanje signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Filtriranje signala
 • Metode za detekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda (originalni rad je dostupan na: https://www.robots.ox.ac.uk/~gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Pan+Tompkins.pdf)
 • Statističke metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (eng. Independent Component Analysis)
 • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije tj. talasića

13E054MAS - Vežbe

Materijali za vežbe:

 1. Prezenacija za grafički korisnički interfejs u GUI Octave programskom jeziiku koju je 09.12.2020. održao Nebojša Jovanović je dostupna ovde.
 2. Zadaci za vežbanje u GNU Octave ili Matlab programskim jezicima sa rešenjima, zenodo.4106874

Vežbe III ciklusa školske 2019/20:

 1. MAS1_3: Od školske 2017/18. godine, dodata je nova demo vežba (koja se ne ocenjuje), a koja se odnosi se na programiranje i analizu signala u Python programskom jeziku pod nazivom "Prikaz signala u vremenskom i frekvencijskom domenu i filtriranje signala u Pythonu" studentkinje i studenti mogu pogledati na: MAS3_1.pdf. Takođe, dostupni su i vremenski odbirci signala koji je sniman u laboratoriji 69 na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu - elektrokardiografski signal ekg.txt. Rešenje za vežbu MAS3_1 u Python-u je takođe dostupno: primerMASresenje.zip.
 2. MAS2_3: Od školske 2019/20. godine, dodata je još jedna obavezna vežba koju je pripremio demonstrator Nebojša Jovanović pod nazivom "Analiza biosignala u programskom jeziku Python sa ciljem ocene varijabilnosti srčanog ritma", zenodo.4415349. Zadaci su takođe dostupni i na GitHub-u: https://github.com/nebojsa55/python-vezba.

NAPOMENA (29.12.2021.) - Rok za predaju vežbe MAS2_3 je pre ispita. Vežba MAS2_3 se ne ocenjuje, ali je obavezna.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma i ispita studentkinje i studenti dobijaju putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS