Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68
Lab. vežbe - dip. inž. Minja Vuković, dipl. inž. Miloš Jovanović

Oglasna tabla se ne koristi. Sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.knjige7 1

13E054MAS predmet ima za cilj da se teorijska saznanja o obradi biosignala primene u praksi.

13E054MAS - Obaveštenja

03.02.2024. REZULTATI ISPITA IZ MAS PREDMETA u februarskom ispitnom roku sa rasporedom za odbrane seminarskih radova II su dostupni ovde. Uvid u radove će se održati u oba termina za odbranu seminarskih radova II (05.02.2024. i 09.02.2024).

31.01.2024. ISPIT IZ MAS PREDMETA će se, u februarskom ispitnom roku, održati prema rasporedu sa Studentskih servisa 02.02.2024. sa početkom u 15 časova u sali 314. Rok za predaju seminarskih radova II je na dan ispita, a termin odbrana će biti naknadno zakazan za ponedeljak 05.02.2024. Dodatni rok za predaju seminarskih radova II je 06.02.2024, a studenti koji tada predaju će braniti seminarski rad u petak 09.02.2024. za šta će raspored biti naknadno objavljen.

19.01.2024. BESPLATNA ŠKOLA O BCI (eng. Brain Computer Interface) u organizaciji g.tec će se organizovati i u 2024. godini, a prijave su otvorene i dostupne na https://www.gtec.at/spring-school-2024/. Takođe, svi zainteresovani mogu pogledati i hakaton koji se organizuje u okviru ove škole - https://www.br41n.io/Spring-School-2024 gde se svi zainteresovani mogu prijaviti za hakaton u kome nije potreban hardver, a gde je poželjno predznanje o obradi biomedicinskih signala.

Opširnije: 13E054MAS - Obaveštenja

13E054MAS - Materijali

Užbenik koji pokriva deo o mernoj nesigurnosti i raspodelama merenih signala, Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250

Veštine i saveti za studentkinje i studente:

Prezentacije iz školske 2022/2023 i video sa predavanja iz prethodnih semestara:

Osnovne informacije o predmetu:

 • Sve materijale studentkinje i studenti će dobiti na vežbama i predavanjima ili preko mejling liste.
 • Analiza signala se vrši u GNU Octave-u i Python-u. Studenti mogu koristiti i druge programske jezike.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine:

 • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na internetu
 • Generisanje sintetičkog EKG signala
 • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
 • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Periodičnost signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Usrednjavanje signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Filtriranje signala
 • Metode za detekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda (originalni rad je dostupan na: https://www.robots.ox.ac.uk/~gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Pan+Tompkins.pdf)
 • Statističke metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (eng. Independent Component Analysis)
 • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije tj. talasića

13E054MAS - Vežbe

Vežbe za školsku 2022/2023:

 1. Studenti sve materijale dobijaju preko e-mail liste.
 2. Za pristup materijalima, potrebno je poslati mejl predmetnom nastavniku.

Materijali za vežbe školske 2021/2022:

 1. Prezenacija za grafički korisnički interfejs u GUI Octave programskom jeziiku koju je 09.12.2020. održao Nebojša Jovanović je dostupna ovde.
 2. Zadaci za vežbanje u GNU Octave-u sa rešenjima, zenodo.4106874

Vežbe III ciklusa školske 2023/2024:

 1. MAS3_1: Od školske 2017/18. godine, dodata je nova vežba koja se odnosi se na programiranje i analizu signala u Pajton programskom jeziku pod nazivom "Prikaz signala u vremenskom i frekvencijskom domenu i filtriranje signala u Pythonu". Zadaci su dostupnni na: MAS3_1.pdf. Takođe, dostupni su i vremenski odbirci signala koji je sniman na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu - elektrokardiografski signal ekg.txt. Rešenje za vežbu MAS3_1 u Python-u je takođe dostupno: primerMASresenje.zip.
 2. MAS3_2: Od školske 2019/20. godine, dodata je još jedna vežba koju je pripremio demonstrator Nebojša Jovanović pod nazivom "Analiza biosignala u programskom jeziku Pajton sa ciljem ocene varijabilnosti srčanog ritma", zenodo.4415349. Zadaci su takođe dostupni i na GitHub-u: https://github.com/nebojsa55/python-vezba.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma i ispita studentkinje i studenti dobijaju putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS