Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68
Lab. vežbe - dip. inž. Ana-Marija Ćeranić

Oglasna tabla se ne koristi. Sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.knjige7 1

13E054MAS predmet ima za cilj da se teorijska saznanja o obradi biosignala primene u praksi.

13E054MAS - Obaveštenja

28.01.2023. REZULTATI JANUARSKOG ISPITNOG ROKA iz MAS predmeta su dostupni ovde. Uvid u radove i upis ocena će se obaviti u ponedeljak 30.01.2023. sa početkom u 11 časova u kabinetu 68. Svi zainteresovani za uvid koji ne mogu da dođu u datom terminu, potrebno je da se pre termina uvida jave na mejl Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Opširnije: 13E054MAS - Obaveštenja

13E054MAS - Materijali

Užbenik koji pokriva deo o mernoj nesigurnosti i raspodelama merenih signala, Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250

Veštine i saveti za studente:

Prezentacije iz školske 2022/2023 i video sa predavanja iz prethodnih semestara:

Osnovne informacije o predmetu:

 • Sve materijale studentkinje i studenti će dobiti na vežbama i predavanjima ili preko mejling liste.
 • Analiza signala se vrši u GNU Octave-u i Python-u. Studenti mogu koristiti i druge programske jezike.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa i, između ostalog, obuhvataju sledeće celine:

 • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na internetu
 • Generisanje sintetičkog EKG signala
 • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
 • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Periodičnost signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Usrednjavanje signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: Filtriranje signala
 • Metode za detekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda (originalni rad je dostupan na: https://www.robots.ox.ac.uk/~gari/teaching/cdt/A3/readings/ECG/Pan+Tompkins.pdf)
 • Statističke metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (eng. Independent Component Analysis)
 • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije tj. talasića

13E054MAS - Vežbe

Vežbe za školsku 2022/2023:

 1. Studenti sve materijale dobijaju preko e-mail liste.
 2. Za pristup materijalima, potrebno je poslati mejl predmetnom nastavniku.

Materijali za vežbe školske 2021/2022:

 1. Prezenacija za grafički korisnički interfejs u GUI Octave programskom jeziiku koju je 09.12.2020. održao Nebojša Jovanović je dostupna ovde.
 2. Zadaci za vežbanje u GNU Octave-u sa rešenjima, zenodo.4106874

Vežbe III ciklusa školske 2019/2020:

 1. MAS1_3: Od školske 2017/18. godine, dodata je nova demo vežba (koja se ne ocenjuje), a koja se odnosi se na programiranje i analizu signala u Python programskom jeziku pod nazivom "Prikaz signala u vremenskom i frekvencijskom domenu i filtriranje signala u Pythonu" studentkinje i studenti mogu pogledati na: MAS3_1.pdf. Takođe, dostupni su i vremenski odbirci signala koji je sniman u laboratoriji 69 na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu - elektrokardiografski signal ekg.txt. Rešenje za vežbu MAS3_1 u Python-u je takođe dostupno: primerMASresenje.zip.
 2. MAS2_3: Od školske 2019/20. godine, dodata je još jedna vežba koju je pripremio demonstrator Nebojša Jovanović pod nazivom "Analiza biosignala u programskom jeziku Python sa ciljem ocene varijabilnosti srčanog ritma", zenodo.4415349. Zadaci su takođe dostupni i na GitHub-u: https://github.com/nebojsa55/python-vezba.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma i ispita studentkinje i studenti dobijaju putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS