Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet 13M051TOBS
Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde (iz školske 2016/17).

Svi materijali dostupni u Zenodo repozitorijumu mogu se naći na https://zenodo.org/communities/tobs/.

Prezentacije sa predavanja:

 1. Uvodno predavanje, zenodo.4573992
 2. Osnovni podaci u programskom jeziku R, zenodo.4606662
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i nauka o podacima, zenodo.4625916
  1. Dodatna literatura za 3. lekciju uključuje dve reference o Nikolaju Bernštajnu:
   1. Biryukova, E., & Sirotkina, I. (2020). Forward to Bernstein: movement complexity as a new frontier. Frontiers in Neuroscience14. doi: 10.3389/fnins.2020.00553
   2. Vukobratović, M., & Jovanović, M. (2010). Nikolai Aleksandrovich Bernstein - Pioneer in control and cybernetics. International Journal of Humanoid Robotics7(01), 213-222. doi: 10.1142/S0219843610002040
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja, zenodo.4642414
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga, zenodo.4661755
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje, profilisanje koda i filtriranje biosignala, zenodo.4679296
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala, zenodo.4699317
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo), zenodo.4721819
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, zenodo.4739339 50.txt. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R.
  1. Dodatna i preporučena prezentacija za nauku o podacima od R. Harter "Getting Credit for Invisible Work"
 10. Automatski izveštaji i t-test, zenodo.4764538 Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. t-test i Case study analize podataka, Screenshot 2021 05 24 t test i Case study analize podataka Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R.
 12. Shiny veb aplikacijezenodo.4894533

Dodatne lekcije:

 1. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt.
 2. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu: Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

Primeri ispitnih rokova:

 1. test, rešenja i pletizmograf.txt (april 2018)
 2. ispit i rešenja (oktobar 2017)
 3. ispit, rešenja i signali (jul 2017)
 4. ispit, rešenja i signali (jun 2017)
 5. test, rešenja i signali (april 2017)

Dodatni materijali:

 1. Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018, zenodo.1335666
 2. Link sa zanimljivih sadržajem tj. "lažnim" korelacijama: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations.
 3. Preporučeni primeri dobre i loše prakse u vizuelizaciji podataka su dostupni na https://www.reddit.com/r/dataisbeautiful/ i https://www.reddit.com/r/dataisugly/.
 4. Broj R paketa od početka držanja TOBS kursa: https://github.com/NadicaSm/simpleRgraph
 5. Prezentacija i kod za uvodni blok: https://github.com/NadicaSm/R-for-Data-Science-Short-Course-2020
 6. Primer interaktivnog grafika u zdravstvu: https://live.mojdoktor.gov.rs/
 7. Kolekcija materijala/knjiga za programiranje u R-u, https://www.bigbookofr.com/index.html
 8. Knjiga H. Wickham Mastering Shiny, https://mastering-shiny.org/index.html
 9. Visual Vocabulary, https://ft-interactive.github.io/visual-vocabulary/

TOBS - Obaveštenja

05.10.2021. TOBS PREDMET se drži u letnjem semestru. Za sve informacije, obratiti se predmetnom nastavniku na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za vežbe:

 1. Uvodna vežba: zenodo.4625578, skript
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: zenodo.4625586, skript
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: zenodo.4625785, skript
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: zenodo.4699128, skript
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: zenodo.4699136, skript
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: zenodo.4699142, puls.txt, skript
 7. Sintetički EMG signal: zenodo.4764546, EMG.csv, skript
 8. Linearna regresija i vizuelizacija: zenodo.4764587, skript
 9. Vizuelizacija i merenje biosignala: zenodo.4764625, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv, skript
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zenodo.4896535, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf, skript
 11. T-test u stroke studiji i studiji spavanja: zenodo.4896747, skript
 12. Kreiranje Shiny veb aplikacije: zenodo.4896767, EMG signali, skript

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

Spisak projekata za školsku 2020/21. godinu je dostupan ovde (postavljeno 15.03.2021).

Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS