Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode analize elektrofizioloških signala (13E054MAS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 68/69
Vežbe - Nadica Miljković

Oglasna tabla - sva obaveštenja će biti postavljena na sajtu predmeta.

13E054MAS - Obaveštenja

 • 28.09.2016. Uvodno predavanje iz predmeta Metode analize elektrofizioloških signala će se održati u ponedeljak 03.10.2016. u sali 55 sa početkom u 11 časova, prema rasporedu časova. Prvi čas vežbi na tabli će se održati u sredu 05.10.2016. sa početkom u 12 časova u laboratoriji 69, prema rasporedu časova.
 • 28.09.2016. Termin laboratorijskih vežbi će naknadno biti dogovoren sa studentima.
 • 03.10.2016. Termin bloka (laboratorijske vežbe i vežbe na tabli) u dogovoru sa studentima je sreda od 11:00 do 13:00 časova u laboratoriji 69. Ovaj termin se primenjuje od srede 5. oktobra 2016. godine.
 • 18.10.2016. Zakazani su termini održavanja kolokvijuma (sreda, 16.11.2016.) i ispita (sreda, 11.01.2017.) iz predmeta Metode analize elektrofizioloških sistema.

13E054MAS - Materijali

Sve materijale studenti će dobiti na vežbama i predavanjima.

Vežbe i predavanja se sastoje iz dva ciklusa.

I ciklus:

 • Učitavanje EKG signala iz PhysioBank - banke podataka na Internetu
 • Generisanje sintetičkog EKG signala
 • Resemplovanje i korekcija bazne linije biomedicinskih signala
 • Razdvajanje EEG frekvencijskih komponenti: Diferencijalna moždana aktivnost leve i desne hemisfere

II ciklus:

 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: periodičnost signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: usrednjavanje signala
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: filtriranje signala
 • Metode za korekciju QRS kompleksa EKG signala: Pan-Tompkins metoda
 • Metode analize biomedicinskih signala u vremenskom domenu: ICA (Independent Component Analysis)
 • Vremensko frekvencijska analiza signala primenom spektrograma i wavelet transformacije

13E054MAS - Laboratorija

Vežbe na tabli i laboratorijske vežbe iz predmeta Metode analize elektrofizioloških signala se održavaju u laboratoriji 69.

13E054MAS - Rokovi

Rezultate kolokvijuma studenti će dobiti putem e-mail liste koja se formira na početku semestra.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAS