Font Size

SCREEN

Cpanel

Merni sistemi u računarstvu (13E053MSR)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni  2+2+1  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu 13E053MSR predmeta.

MSR - Obaveštenja

24.11.2017. IZAZOV Grupe i termine za IZAZOV 2017 studenti mogu pogledati ovde.

16.11.2017. IZAZOV Pravila i dodatna obaveštenja su dostupna ovde.

10.11.2017. OBAVEŠTENJA O PRAKTIČNOM DELU I IZAZOVU Praktični deo ocenjivanja i izazov će se održati u laboratoriji 69 u terminima 21.12.2017. i 28.12.2017. Po potrebi, zakazaće se dodatni termini i studenti bi trebalo da prate sva obaveštenja na sajtu predmeta. Praktični deo (maksimum 10 poena) i izazov (maksimum 15 poena) nisu obavezni deo ispita i ne nadoknađuju se. Poeni sa izazova menjaju praktični deo i mogu da donesu dodatne poene. Prijave za izazov počinju u ponedeljak 13.11.2017., a pravila će uskoro biti dostupna na sajtu predmeta.

slika

Opširnije: MSR - Obaveštenja

MSR - Vežbe

Zadaci sa rešenjima sa vežbi:

Skripta za programabilnu instrumentaciju:

MSR - Laboratorijske vežbe

Ukupno ima 10 laboratorijskih vežbi (4 u I ciklusu iz oblasti "Klasične instrumentacije" i 6 u II ciklusu iz oblasti "Programabilne instrumentacije"). Laboratorijske vežbe se ne ocenjuju, ali su obavezne.

I ciklus laboratorijskih vežbi (KLASIČNA INSTRUMENTACIJA):

  1. Laboratorijska vežba br. 1: Merenja na analognom i virtuelnom osciloskopu
  2. Laboratorijska vežba br. 2: Merenja na digitalnom osciloskopu
  3. Laboratorijska vežba br. 3: Merenje struje i računanje šanta
  4. Laboratorijska vežba br. 4: Merenje napona i otpornosti (korigovan obrazac za vežbu od 18.10.2017. je dostupan ovde)

II ciklus laboratorijskih vežbi (PROGRAMABILNA INSTRUMENTACIJA):

  1. Laboratorijska vežba br. 5: Uvod u Arduino (digitalni izlazi, analogni ulazi i naponski razdelnik)
  2. Laboratorijska vežba br. 6: Digitalni izlazi i analogni ulazi II deo
  3. Laboratorijska vežba br. 7: Merenje kapacitivnosti. Rešenje za vežbu 7, studenti mogu pogledati ovde.
  4. Laboratorijska vežba br. 8: IR senzor: Arduino i Python merenja. Python i Arduino kodove za lab. vežbu br. 8 studenti mogu preuzeti ovde.
  5. Laboratorijska vežba br. 9: Pametna kuća i merna nesigurnost. Arduino kod za merenje trajanja kontakta u ms studenti mogu preuzeti ovde.
  6. Laboratorijska vežba br. 10: uskoro!

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053MSR