Font Size

SCREEN

Cpanel

Merni sistemi u računarstvu

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni  2+2+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Lab. vežbe: Nikola Valzorio, Pavle Radojković, Petar Juković i Bogdan Badnjarević

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu 13E053MSR predmeta.

Alumni demonstratori: Uroš Kukić (školska 2018/19), Dušan Prokić (2018/19), Marko Arsenović (2019/20) i Đurađ Kurepa (2019/20)

IZAZOV 2017 - video klipovi sa rešenjima zadataka:

 1. prvi deo na https://youtu.be/C-opCv-skYM i
 2. drugi deo na https://youtu.be/4VN85ZP6Qo8.

IZAZOV 2018 - odabrani video klipovi:

 1. Testiranje generatora funkcija (https://youtu.be/CFARRyNCWbQ),
 2. Sistem nadzora u divljini (https://youtu.be/CTIuwuRdP-o),
 3. Hakovanje kartice (https://youtu.be/jFCfBaT0JVk),
 4. Provera ispravnosti novčanica (https://youtu.be/Fd19hOSafR0),
 5. Osluškivač ptica u divljni (https://youtu.be/0Vi6Rj8IjmU) i
 6. Pametna brava (https://youtu.be/34pOdBI9h8A).

Demonstracije:

 1. (bio)otpornik, https://youtu.be/Ww0GRybrrW4 i
 2. hakovanje akcelerometra primenom audio šuma, https://youtu.be/hqpq2De71Vo.

MSR - Obaveštenja

18.09.2020. REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU prosleđeni su interno studentima koji su izašli na ispit.

Opširnije: MSR - Obaveštenja

MSR - Predavanja

Udžbenici i materijali za predmet:

 • Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250
 • Princip rada i primena osciloskopa, zenodo.1311555
 • Odabrana studentska rešenja za IZAZOV 2017 (prateći materijal za elektronsku pomoćnu nastavnu literaturu "IZAZOV 2017: ZBORNIK ZADATAKA I ODABRANIH STUDENTSKIH REŠENJA" zenodo.1334788 koju je odobrilo Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 17.04.2018. odlukom br. 539/2).
 • Zadaci za IZAZOV 2018, zenodo.2531935
 • Zadaci za IZAZOV 2019, (USKORO ĆE BITI DOSTUPNI!)

Prezentacije za predavanja:

Dodatno 2017/18:

 • Handout za 1. kolokvijum u kome hiperlinkovi nisu aktivni studenti/kinje mogu preuzeti: 1) sa po dva slajda po strani + QR kodovi svih prezentacija, download i 2) sa po 6 slajdova po strani bez QR kodova, download.
 • Handout za lekcije od 7 do 11 u kome hiperlinkovi nisu aktivni studenti/kinje mogu preuzeti: 1) sa po dva slajda po strani + QR kodovi svih prezentacija, download i 2) sa po 6 slajdova po strani bez QR kodova, download.

MSR - Vežbe

Zadaci sa rešenjima sa vežbi 2017/18, 2018/19 i 2019/20:

Skripta za programabilnu instrumentaciju 2017/18, 2018/19 i 2019/20:

MSR - Laboratorijske vežbe

Ukupno ima 8 laboratorijskih vežbi (dve iz oblasti "Klasične instrumentacije" i 6 iz oblasti "Programabilne instrumentacije").

Laboratorijske vežbe se ne ocenjuju, ali su obavezne.

Laboratorijske vežbe 2019/20:

 1. Merenja na analognom osciloskopu, zenodo.3491017
 2. Merenja na digitalnom osciloskopu, zenodo.3491025
 3. Uvod u Arduino I deo, zenodo.3491030
 4. Uvod u Arduino II deo, zenodo.3491033
 5. Merenje kapacitivnosti: Primena LCR metra i programabilne instrumentacije, zenodo.3491036
 6. IR senzor: Arduino i Python merenja, zenodo.3491040
 7. Pametna kuća i merna nesigurnost, zenodo.3491041
 8. Merni most i 3D animacije, zenodo.3491042

Demo vežba (nije obavezna):

 1. 2018/19: Merenja primenom RPi platforme (demo vežba), zenodo.2449539
 2. 2019/20: Pokazana na predavanju - filtriranje audio signala. Python kod je dostupan na GitHub profilu studenta Nebojše Jovanovića (https://github.com/nebojsa55/audioFiltering), od 16.08.2020.

Kratak kurs o lemljenju i alatima u električnim merenjima (nije obavezan):

Kurs je održan u četvrtak 30.11.2019., a studentkinjama i studentima su preporučena sledeća YouTube uputstva za lemljenje:

 1. Collin's Lab: Soldering, Adafruit Industries, April 2014, https://youtu.be/QKbJxytERvg
 2. Collin's Lab: Desoldering, Adafruit Industries, November 2015, https://youtu.be/N_dvf45hN6Y

Dodatno, može se pogledati uputstvo za lemljenje sa Instructional Physics Laboratory, Harvard University, Department of Physics, Phys 15b: Lab 0: Parts Checkout, January 31, 2007, http://ipl.physics.harvard.edu/wp-uploads/2013/03/15b_s07_0.pdf.

Materijali za pripremu IZAZOVA:

Spisak najčešćih grešaka koje su studenti/kinje pravili/e tokom rada sa UNO R3 hardverom i Arduino i Python softverom dostupan je ovde.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053MSR