Font Size

SCREEN

Cpanel

Merni sistemi u računarstvu

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni  2+2+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Lab. vežbe: Nikola Valzorio, Filip Starčević, Marina Zlatković, Sonja Grubor i Vladimir Janković

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu 13E053MSR predmeta.

Alumni demonstratori: Uroš Kukić (školska 2018/19), Dušan Prokić (2018/19), Marko Arsenović (2019/20), Đurađ Kurepa (2019/20), Pavle Radojković (2020/21) i Bogdan Badnjarević (2020/21).

NAPOMENA: Ovo je sajt predmeta Merni sistemi u računarstvu. Predmeti koji nose ime Električna merenja (13E042EM, 13E032EM i 13E052EM) se razlikuju po sadržaju i izvođenju nastave, imaju različite laboratorijske vežbe i odvojene ispite.

MSR - Obaveštenja

21.10.2020. MEJLING LISTA za MSR predmet je formirana. Mole se svi studenti koji nisu dobili prvi mejl preko mejling liste da se prijave na mejling listu na linku https://lists.etf.bg.ac.rs/wws/subscribe/13e053msr ili da pošalju mejl na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

19.10.2021. SPISAK STUDENATA PO GRUPAMA I TERMINI LABORATORIJSKIH VEŽBI za Deo 0 i Deo 1 su dostupni ovde.

19.10.2021. LABORATORIJSKE VEŽBE iz predmeta Merni sistemi u računarstvu počinju sledeće sedmice. Prvi termin je u četvrtak 28.10.2021. - uskoro slede detaljna obaveštenja.

07.10.2021. KONSULTACIJE iz predmeta Merni sistemi u računarstvu će se držati svakog četvrtka sa početkom u 10:15 časova u terminu predavanja preko Zoom-a. Link za pristup konsultacijama je https://us02web.zoom.us/j/85222189123?pwd=ZXpWTko0MW9ER0ZpVVpyMktOakw4Zz09 (meeting ID: 852 2218 9123, passcode: 841783). Konsultacije se mogu zakazati i po dogovoru slanjem mejla na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

02.10.2021. UVODNI ČAS IZ PREDMETA MERNI SISTEMI U RAČUNARSTVU će se držati prema rasporedu časova u četvrtak 07.10.2021. sa početkom u 10:15, a link za pristup predavanju je https://us02web.zoom.us/j/85222189123?pwd=ZXpWTko0MW9ER0ZpVVpyMktOakw4Zz09 (meeting ID: 852 2218 9123, passcode: 841783).

30.09.2021. LISTA ZA PREDMET MERNI SISTEMI U RAČUNARSTVU će biti automatski formirana nakon izbora predmeta.

29.09.2021. NASTAVA IZ PREDMETA MERNI SISTEMI U RAČUNARSTVU će se držati na daljinu. Sve informacije će biti dostupne na sajtu predmeta.

Opširnije: MSR - Obaveštenja

MSR - Predavanja

Udžbenici i materijali za predmet:

 • Metode i instrumentacija za električna merenja, zenodo.1335250
 • Princip rada i primena osciloskopa, zenodo.1311555
 • Odabrana studentska rešenja za IZAZOV 2017 (prateći materijal za elektronsku pomoćnu nastavnu literaturu "IZAZOV 2017: ZBORNIK ZADATAKA I ODABRANIH STUDENTSKIH REŠENJA" zenodo.1334788 koju je odobrilo Nastavno-naučno veće na sednici održanoj 17.04.2018. odlukom br. 539/2).
 • Zadaci za IZAZOV 2018, zenodo.2531935
 • Zadaci za IZAZOV 2020, zenodo.4537755

Prezentacije za predavanja:

Napomena: Prezentacije obiluju hiperlinkovima koje studenti mogu iskoristiti da se dodatno informišu o oblastima koje su im od interesa. Studenti nisu u obavezi i nije im potrebno za pripremu ispita da prouče dodatne materijale koji su dostupni na hiperlinkovima.

Handouts 2017/18:

 • Handout za 1. kolokvijum u kome hiperlinkovi nisu aktivni studenti/kinje mogu preuzeti: 1) sa po dva slajda po strani + QR kodovi svih prezentacija, download i 2) sa po 6 slajdova po strani bez QR kodova, download.
 • Handout za lekcije od 7 do 11 u kome hiperlinkovi nisu aktivni studenti/kinje mogu preuzeti: 1) sa po dva slajda po strani + QR kodovi svih prezentacija, download i 2) sa po 6 slajdova po strani bez QR kodova, download.

Primeri ranijih rokova:

MSR - Vežbe

Skripta za programabilnu instrumentaciju:

Prezentacije i zadaci sa rešenjima sa vežbi:

 • (13.10.2021.) Python programiranje, zenodo.4088134. Video snimak I bloka vežbi je dostupan ovde.
 • (20.10.2021.) Video uputstva za merenja na osciloskopu su dostupna na YouTube playlist-i Osciloskop.
 • (20.10.2021.) Merenja na analognom osciloskopu: zadaci (Zenodo link) i YouTube snimak za  čas 1 i čas 2.
 • Merenja na analognom i digitalnom osciloskopu i Lisažuova figura: download. Izvođenje formule za računanje faznog pomeraja preko Lisažuove figure: download. YouTube snimak je dostupan ovde.
 • Analogni merni instrumenti: zadaci (Zenodo link) i YouTube snimak je dostupan ovde
 • Arduino programiranje II deo, zenodo.4278110 i YouTube snimak za čas 1 i čas 2
 • Merni mostovi i senzori, zenodo.4289938 i YouTube snimak je dostupan ovde. Preporučene dodatne materijale za Kelvinov most, studentkinje i studenti mogu poogledati na: https://rodzah.files.wordpress.com/2011/07/topic_4_dc_bridges.pdf (Topic 4: DC Bridges, E 101 Measurement, pp. 1-7, pristupljeno novembra 22, 2018).
 • Merna nesigurnost tipa A, zenodo.4311275 i YouTube snimak je dostupan ovde. NAPOMENTA: U prvom zadatku, potrebno je pomnožiti sa 2 mernu nesigurnost kada se predstavlja rezultat merenja sa faktorom proširenja 2.
 • Merna nesigurnost tipa A (II deo) sa uputstvima za predmet - YouTube snimak je dostupan ovde. Pogledati i video Uncertainities, Lecture 1 of Classical Mechanics 8.01 by Walter Lewin. Originally from MIT OpenCourseWare, CC BY-NC-SA 3.0 US
 • Merna nesigurnost tipa B, zenodo.4390597 i YouTube snimak je dostupan ovde
 • DEMO vežba: Ometanje rada senzora tzv. hakovanje senzora na primeru akcelerometara, zenodo.4400340 i YouTube snimak je dostupan ovde
 • DEMO vežbe (pokazne):

MSR - Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe se ne ocenjuju, ali su obavezne. Potrebno je da se svi studenti upoznaju sa tekstom laboratorijske vežbe pre dolaska u laboratoriju.

Laboratorijske vežbe 2021/22:

NAPOMENE za rad u laboratoriji 69: Moguće je koristiti materijale za 13E053MSR predmet prilikom izrade lab. vežbi (prezentacije sa predavanja, udžbenike, priručnike, materijale sa vežbi na tabli i druge materijale). Na kraju laboratorijske vežbe, pozvati dežurnog/u pre nego što se "razveže" kolo ili pre nego što se isključi softverska aplikacija kako bi dežurni/a proverio/la ispravnost merenja. Nakon toga, dežurni/a potpisuje popunjen izveštaj sa vežbi. Izveštaj se čuva do upisa ocene iz predmeta 13E053MSR. Nije neophodno štampati vežbe pre dolaska u laboratoriju. U uslovima COVID-19 pandemije obavezno je nošenje zaštitnih maski (preko brade, usta i nosa) tokom boravka u laboratoriji.

DEO 0

 • Upoznavanje sa radom u laboratoriji, zenodo.5578882

DEO 1

Za pripremu za prvi blok laboratorijskih vežbi, pogledati YouTube snimak Protobord i ispitivanje kratkog spoja.

 • Uvod u Arduino I deo, zenodo.4261067
 • Uvod u Arduino II deo, zenodo.3491033

DEO 2

 • Merenje kapacitivnosti (tekst za lab. vežbu uključuje i kodove), zenodo.4317891
 • "Pametna" kuća i merna nesigurnost (tekst za lab. vežbu uključuje i kod), zenodo.4317898

Laboratorijske vežbe od ranijih godina, služe za razumevanje koncepta i pripremu kolokvijuma:

 1. (14.10.2021.) Merenja na analognom osciloskopu, zenodo.3491017, a korisni su i sledeći YouTube snimci: 1) Sinhronizacija slike na ekranu osciloskopa, 2) Računanje srednje vrednosti, 3) Lisažuova figura na ekranu osciloskopa, 4) Merenje trajanja usponske ivice, 5) Svetleća tačka na ekranu osciloskopa i 6) Rad sa generatorom funkcija
 2. Merenja na digitalnom osciloskopu, zenodo.3491025, a korisni su sledeći YouTube snimci: 1) Arduino kod (generisanje signala koji se meri na osciloskopu), 2) Povezivanje Arduina sa digitalnim osciloskopom i 3) Merenje na digitalnom osciloskopu i kursori
 3. Merenje struje i računanje šanta, zenodo.1442863 i YouTube snimak Merenje struje i otpornosti
 4. Merenje napona i otpornosti, zenodo.1442867 i YouTube snimak Merenje napona
 5. Merni most i 3D animacije, zenodo.3491042 i YouTube snimci: 1) Povezivanje mernog mosta sa Arduinom, 2) Ravnoteža mernog mosta i 3) Merni most i 3D animacija

Kratak kurs o lemljenju i alatima u električnim merenjima (nije obavezan):

Kurs je održan u četvrtak 30.11.2019, a preporučena su sledeća YouTube uputstva i materijali za lemljenje:

 1. Collin's Lab: Soldering, Adafruit Industries, April 2014, https://youtu.be/QKbJxytERvg
 2. Collin's Lab: Desoldering, Adafruit Industries, November 2015, https://youtu.be/N_dvf45hN6Y
 3. Uputstvo za lemljenje sa Instructional Physics Laboratory, Harvard University, Department of Physics, Phys 15b: Lab 0: Parts Checkout, January 31, 2007, http://ipl.physics.harvard.edu/wp-uploads/2013/03/15b_s07_0.pdf.

Materijali za pripremu IZAZOVA i rad sa programabilnom instrumentacijom na MSR predmetu:

 1. Spisak najčešćih grešaka koje su studenti/kinje pravili/e tokom rada sa UNO R3 hardverom i Arduino i Python softverom dostupan je ovde.

IZAZOV 2017 - video klipovi sa rešenjima zadataka:

 1. prvi deo na https://youtu.be/C-opCv-skYM i
 2. drugi deo na https://youtu.be/4VN85ZP6Qo8.

IZAZOV 2018 - odabrani video klipovi:

 1. Testiranje generatora funkcija (https://youtu.be/CFARRyNCWbQ),
 2. Sistem nadzora u divljini (https://youtu.be/CTIuwuRdP-o),
 3. Hakovanje kartice (https://youtu.be/jFCfBaT0JVk),
 4. Provera ispravnosti novčanica (https://youtu.be/Fd19hOSafR0),
 5. Osluškivač ptica u divljni (https://youtu.be/0Vi6Rj8IjmU) i
 6. Pametna brava (https://youtu.be/34pOdBI9h8A).

IZAZOV 2019 - odabrani video klipovi:

 1. Kontrola svetlosti pomoću detektora zvuka (https://youtu.be/FiB5CP_qaxA)
 2. Detekcija izlivanja tečnosti (https://youtu.be/9l0yXe4sdQY)
 3. "Pametne" roletne (https://youtu.be/-rRnofud7zI)

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053MSR