Font Size

SCREEN

Cpanel

Diplomski i master radovi

U skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća i Katedre za signale i sisteme (SiS),
studenti Odseka SiS mogu da rade završne (diplomske i master) radove kod sledećih nastavnika Katedre SiS:

  • prof. dr Branko Kovačević,
  • prof. dr Željko Đurović,
  • prof. dr Tomislav Šekara,
  • prof. dr Aleksandar Rakić,
  • doc. dr Goran Kvaščev,
  • doc. dr Veljko Papić,
  • doc. dr Nadica Miljković,
  • doc. dr Milica Janković,
  • doc. dr Predrag Tadić i
  • doc. dr Kosta Jovanović.

Uz obaveznu saglasnost šefa Katedre SiS (trenutno: prof. dr Aleksandar Rakić) ili rukovodioca Odseka SiS (trenutno: prof. dr Željko Đurović), studenti mogu za mentora izrade završnog rada da izaberu i nastavnika sa druge katedre, kod koga su slušali bar jedan predmet na studijama.

Teme diplomskih i master radova nisu unapred definisane i definišu se u dogovoru studenta sa mentorom.

Predlozi tema diplomskih i master radova

 Obrasci za pisanje diplomskih i master radova

 

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Diplomski i Master radovi