Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

TOBS projekti 2017 studenti

 

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Prezentacije sa predavanja za školsku 2017/18 godinu:

 1. Uvodno predavanje, izmenjeno 21.02.2018.
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u, izmenjeno 28.02.2018.
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i Data Science, izmenjeno 06.03.2018.
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja, izmenjeno 14.03.2018.
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga, izmenjeno 21.03.2018.
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje i profilisanje koda i filtriranje biosignala, izmenjeno 28.03.2018.
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala, izmenjeno 03.04.2018.
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo), izmenjeno 11.04.2018.
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt, izmenjeno 17.04.2018. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R
 12. Shiny web aplikacije
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA, dopunjeno 06.06.2018.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu:

Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

TOBS - Obaveštenja

15.06.2018. REZULTATI ISPITA sa poenima studenti/kinje i terminom uvida u radove mogu pogledati ovde.

14.06.2018. SIGNALE ZA ISPIT u junskom ispitnom roku koji su snimani u laboratoriji 69 na ETFu, studenti i studentkinje mogu preuzeti sa eegIspit.txt.

14.06.2018. R LADIES BELGRADE treći sastanak po redu se održava u Startit Centru sa predavanjem (N. Miljković "R & I") i radionicom (T. Kecojević "R Markdown"). Zainteresovani studenti i studentkinje mogu pogledati detalje i popuniti prijavu na: https://startit.rs/r-markdown-framework-tema-treceg-r-ladies-okupljanja/ i https://www.meetup.com/R-Ladies-Belgrade/events/251750254/.

11.06.2018. NADOKNADA TESTA U JUNSKOM PREDROKU se održati u utorak 12. juna sa početkom u 17 časova u 69. Signali za predrok: emg.txt.

29.05.2018. FINALNI TERMINI I IZMENE TERMINA u dogovoru sa studentima i studentkinjama su: 1) ISPIT će se održati 14. juna sa početkom u 18 časova u laboratoriji 69, 2) NADOKNADA PREDAVANJA sa gostima je pomerena i održaće se u utorak 5. juna sa početkom u 12 časova u laboratoriji 69 i 3) PREDAJA PROJEKATA se može obaviti do poslednjeg dana junskog ispitnog roka 20. juna u podne.

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za 2017/18 školsku godinu:

 1. Uvodna vežba: prezentacija, skript
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: txt_fajl, csv_tabela, prezentacija, skript
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: primerPodataka.csv, primerPodatakaV.csv, prezentacija, skript
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: prezentacija, skript
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: prezentacija, skript
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: prezentacija, puls.txt, skript
 7. Sintetički EMG signal: EMG.csv, zadaci, skript
 8. Vizuelizacija: zadaci
 9. *** NOVO *** Vizuelizacija II i merenje signala: zadaci, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zadaci, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf
 11. t-test u stroke studiji i studiji spavanja: zadaci
 12. Shiny aplikacija i GUI: zadaci, EMG signali (kao u vežbi 10)

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

Spisak projekata za školsku 2017/18. godinu i pravila prijave, izrade i predaje projekata, studenti/kinje mogu pogledati ovde. Na časovima predavanja, u utorak 13. marta studenti/kinje će dobiti više informacija o projektima.

Prezentacija projekata za školsku 2017/18. godinu: download.

*** NOVO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS