Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

TOBS projekti 2017 studenti

 

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti/kinje mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Predavanje održano tokom R-Ladies sastanka 20. juna 2018., download, zenodo.1335666

Prezentacije sa predavanja za školsku 2017/18 godinu:

 1. Uvodno predavanje, izmenjeno 21.02.2018.
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u, izmenjeno 28.02.2018.
 3. Interfejsi u R-u, primeri biomedicinskih signala i Data Science, izmenjeno 06.03.2018.
 4. Operatori, kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja, izmenjeno 14.03.2018.
 5. Srčani puls, funkcije, estetika, dplyr paket i pretraga, izmenjeno 21.03.2018.
 6. Kontrolne funkcije, debagovanje i profilisanje koda i filtriranje biosignala, izmenjeno 28.03.2018.
 7. Generisanje (pseudo)slučajnih brojeva i sintetičkih biosignala, izmenjeno 03.04.2018.
 8. Analiza EMG-a i vizuelizacija (I deo), izmenjeno 11.04.2018.
 9. Vizuelizacija (II deo) i merenje signala u R-u, 50.txt, izmenjeno 17.04.2018. Za merenje signala u R-u korišćeni su sledeći kodovi: analogReadBezKasnjenja.ino i mer.R.
 10. Automatski izveštaji i t-test. Primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. t-test i Case study analize podataka. Kod koji pruža dodatni uvid u osobine t-testa: ttestKod.R
 12. Shiny web aplikacije
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala. Podaci za prezentaciju: 100.txt, EMG.txt.
 14. Topografska analiza, klasterizacija biosignala, standardi za snimanje i ETIKA, dopunjeno 06.06.2018.

Materijali sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu:

Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

TOBS - Obaveštenja

15.02.2019. NOVA ŠKOLSKA GODINA počinje u ponedeljak 18. februara 2019. godine. Uvodno predavanje iz 13M051TOBS će se održati, prema zvaničnom rasporedu časova koji je objavljen na studentskim servisima, u sredu 20. februara sa početkom u 13 časova u učionici 55. Prvi blok računarskih vežbi će se neće držati u prvoj sedmici semestra. Mole se studenti/kinje da prate sva obaveštenja na sajtu predmeta.

14.01.2019. OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTKINJE I STUDENTI TOBS PREDMETA (SVIH GENERACIJA) da je zajedno sa Kancelarijom za IT i e-Upravu, UNDP je raspisao Javni poziv u vidu izazova otvorenih podataka za predlaganje inovativnih ideja, a na osnovu podataka koje nude javne institucije i organizacije, dostupnih na portalu otvorenih podataka. Kompletna vest se može pogledati na http://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/obave%C5%A1tenja, a više detalja na sajtu UNDP-a: http://www.rs.undp.org/izazov-otvorenipodaci.

Opširnije: TOBS - Obaveštenja

TOBS - Vežbe

Materijali za 2017/18 školsku godinu:

 1. Uvodna vežba: prezentacija, skript
 2. Osnovni podaci i rad sa fajlovima: txt_fajl, csv_tabela, prezentacija, skript
 3. Ekstrakcija, prikaz podataka i nedostajuće vrednosti: primerPodataka.csv, primerPodatakaV.csv, prezentacija, skript
 4. Kontrolne strukture, dplyr paket i studija spavanja: prezentacija, skript
 5. Pisanje funkcija i analiza srčanog pulsa: prezentacija, skript
 6. Kontrolne funkcije, pretprocesiranje biosignala i debagovanje: prezentacija, puls.txt, skript
 7. Sintetički EMG signal: EMG.csv, zadaci, skript
 8. Vizuelizacija: zadaci
 9. *** NOVO *** Vizuelizacija II i merenje signala: zadaci, EMG.csv, EMG6channelsBicepsCocontraction.csv
 10. Automatsko generisanje izveštaja: zadaci, EMG signali, vezba10Rezultat.pdf
 11. t-test u stroke studiji i studiji spavanja: zadaci
 12. Shiny aplikacija i GUI: zadaci, EMG signali (kao u vežbi 10)

DODATNE NAPOMENE:

Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti/kinje mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data).

Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

TOBS - Projekti

Spisak projekata za školsku 2017/18. godinu i pravila prijave, izrade i predaje projekata, studenti/kinje mogu pogledati ovde. Na časovima predavanja, u utorak 13. marta studenti/kinje će dobiti više informacija o projektima.

Prezentacija projekata za školsku 2017/18. godinu: download.

*** NOVO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

Opširnije: TOBS - Projekti

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS