Font Size

SCREEN

Cpanel

Tehnike obrade biomedicinskih signala (13M051TOBS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   2+0+2  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu TOBS predmeta.

TOBS projekti 2017 studenti

 

Rlogo

TOBS - Materijali za predavanja

Zainteresovani studenti mogu pogledati prezentaciju predmeta ovde.

Handout za predavanja 1-5, studenti mogu preuzeti ovde. Za predavanja 6-10, studenti mogu preuzeti handout ovde. Handout za predavanja 11-14 je dostupan ovde. (U handout-u hyperlink-ovi su neaktivni, ali studenti mogu pogledati kompletnu verziju predavanja skeniranjem QR kodova.)

Prezentacije sa predavanja za školsku 2016/2017 godinu:

 1. Uvodno predavanje
 2. Osnovni podaci i manipulacija podacima u R-u
 3. Interfejsi u R-u i primeri biomedicinskih signala
 4. Operatori u R-u, dplyr paket i studija spavanja
 5. Funkcije, estetika i merenje pulsa
 6. Debagovanje, kontrolne funkcije i filtriranje biomedicinskih signala
 7. Simulacija i generisanje sintetičkih signala
 8. Anvelopa, normalizacija i vizuelizacija (I deo)
 9. Vizuelizacija (II deo)
 10. Automatsko generisanje izveštaja i statistika, primer .Rmd dokumenta i automatski .pdf izveštaj, studenti mogu pogledati na: download1 i download2.
 11. Statistički testovi i Case study
 12. Interaktivne Shiny web aplikacije
 13. PCA i EMD realizacija u R-u za obradu biosignala
 14. Topografska analiza i klasterizacija biosignala u R-u, standardi za snimanje i etika

TOBS - Obaveštenja

14.09.2017. ZADATKE U OKTOBARSKOM ISPITNOM ROKU I REŠENJA studenti mogu pogledati na: download1 i download2.

05.07.2017. REZULTATE ISPITA studenti mogu pogledati ovde.

05.07.2017. ZADATKE U JULSKOM ISPITNOM ROKU, REŠENJA I SIGNALE ZA ISPIT studenti mogu pogledati na: download1, download2 i download3.

19.06.2017. ISPIT U JULSKOM ISPITNOM ROKU je zakazan 4. jula 2017. godine sa početkom u 18:30 časova u laboratoriji 69. Detalji su dostupni na studentskim servisima.

16.06.2017. KONAČAN SPISAK SA OCENAMA iz TOBS predmeta (nakon odbrane projekata i uvida u radove) u junskom ispitnom roku, studenti mogu pogledati ovde.

14.06.2017. REZULTATE ISPITA I NADOKNADE TESTA studenti mogu pogledati ovde. Uvid u radove i odbrane predatih projekata će se obaviti u četvrtak 15. juna sa početkom u 18 časova u kabinetu 68.

14.06.2017. ZADATKE ZA ISPIT I NADOKNADU TESTA, REŠENJA I SIGNALE ZA ISPIT studenti mogu pogledati na: download1, download2 i download3.

19.05.2017. ISPIT IZ TOBS PREDMETA je zakazan u junskom ispitnom roku u utorak 13. juna 2017. godine sa početkom u 18:30 časova u laboratoriji 69. Studenti bi, najkasnije do 18 časova (ili 24 časova) 13. juna 2017. godine trebalo da predaju završene projekte.

04.05.2017. ROK ZA PRIJAVU PROJEKATA je produžen, u dogovoru sa studentima, do utorka 9. maja 2017. godine

13.04.2017. REZULTATE TESTA studenti mogu pogledati ovde.

10.04.2017. TEST, REŠENJA I SIGNALE ZA TEST studenti mogu pogledati na: download1, download2 i download3.

24.03.2017. TEST iz TOBS predmeta je, u dogovoru sa studentima, zakazan u ponedeljak 10. aprila 2017. godine sa početkom u 18 časova u laboratoriji 69. Gradivo na testu uključuje predavanja 1-5 i vežbe 1-5.

22.02.2017. VEŽBE iz TOBS predmeta će se držati četvrtkom u terminu od 18 do 20 časova u laboratoriji 69. Prva vežba je zakazana za 23. februar 2017.

16.02.2017. UVODNO PREDAVANJE iz TOBS predmeta će se održati prema zvaničnom rasporedu časova u utorak 21.02.2017. sa početkom u 20 časova u sali 55.

16.02.2017. VEŽBE iz TOBS predmeta će se držati u laboratoriji 69 u prvoj nedelji semestra. Studenti će naknadno biti obavešteni o terminu.

14.09.2016. TOBS Predmet se može birati od 2016/17. školske godine na Master akademskim studijama u grupi A na modulu Signali i sistemi. Nastava se izvodi u 2. semestru. Više informacija na ETF sajtu.

14.09.2016. Materijali Postavljeni su materijali na stranici TOBS - Materijali za predavanja.

TOBS - Vežbe

Vežbe za školsku 2016/2017 godinu:

DODATNE NAPOMENE: Za proveru postojećih paketa (pre pokretanja instalacije), studenti mogu koristiti sledeći kod: if (!require("abd")) install.packages("abd"). Primer koda je dat za "abd" paket sa CRAN-a (eng. The Analysis of Biological Data). Da bi se dodao novi red u tekstu u .Rmd dokumentu, potrebno je dodati dva znaka razmaka tj. space-a.

DODATNI MATERIJALI: Realizacija MA (eng. Moving Average) filtara u R-u je objašnjena ovde.

 1. Materijale za prvu vežbu studenti mogu pogledati ovde. Skript za prvu vežbu studenti mogu preuzeti ovde.
 2. Tekstualni fajl sa podacima za drugu vežbu, studenti mogu preuzeti ovde. Tabelu u csv formatu za drugu vežbu, studenti mogu preuzeti ovde. Materijale za drugu vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za drugu vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 3. Tabele sa podacima za treću vežbu studenti mogu preuzeti ovde i ovde. Materijale za treću vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za treću vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 4. Materijale za 4. vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za 4. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 5. Materijale za 5. vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za 5. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 6. Signale za ovu vežbu studenti mogu preuzeti ovde. Materijale za 6. vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za 6. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 7. Fajl sa EMG podacima, studenti mogu preuzeti ovde. Zadatke za 7. vežbu studenti mogu pogledati ovde. Skript za 7. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 8. Zadatke za 8. vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za 8. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 9. Zadatke za 9. vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Fajl sa signalima, studenti mogu preuzeti ovde. Skript za 9. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.
 10. Signale za 10. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde. Finalni izgled automatski generisanog izveštaja, studenti mogu pogledati ovde. Zadatke za 10. vežbu, studenti mogu pogledati ovde. Skript za vežbu 10, studenti mogu preuzeti ovde.
 11. Zadatke za vežbu 10.1, studenti mogu pogledati ovde.
 12. Zadatke za vežbu 11, studenti mogu pogledati ovde. Skript za vežbu 11, studenti mogu preuzeti ovde.
 13. Zadatke za vežbu 12, studenti mogu pogledati ovde. Skript za vežbu 12, studenti mogu preuzeti ovde.
 14. Signale za 13. vežbu, studenti mogu preuzeti ovde. Zadatke za vežbu 13, studenti mogu pogledati ovde. Skript za vežbu 13, studenti mogu preuzeti ovde.

TOBS - Projekti

Spisak projekata za školsku 2016/17. godinu i pravila prijave, izrade i predaje projekata studenti mogu pogledati ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051TOBS