Font Size

SCREEN

Cpanel

Osnovi sistema upravljanja (13E053OSU/E)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi automatskog upravljanja (13E053OSU/Е)  I 3+2+1 6
Predavanja - Željko ĐurovićAleksandra Krstić
Vežbe - Boris Barišić, Aleksa Stojić

Način polaganja ispita u šk. 2022/2023: U toku semestra će biti organizovana 3 testa za proveru znanja koji će ukupno nositi 30 poena. U januarskom i februarskom ispitnom roku studenti koji su zadovoljni rezultatima sa testova mogu raditi parcijalni ispit koji nosi maksimalno 70 poena. Studenti koji nisu radili testove ili nisu zadovoljni svojim rezultatima na predispitnim obavezama rade integralni ispit koji nosi 100 poena. U preostalim ispitnim rokovima studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 100 poena. U toku semestra će biti organizovane dve laboratorijske vežbe koje su uslov za izlazak na ispit.

Pristup timu predmata na MS Teams platformi za školsku 2023/24 godinu: Grupi možete da pristupite putem koda fwsk54n (MS Teams / Teams / Join or create team (gornji desni ugao) / Join a team with a code).

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Osnovi sistema upravljanja