Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13S052SIS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Signali i sistemi (SI2SIS)   3+1+1
Predavanja - Željko Đurović, Aleksandra Krstić
Vežbe - Aleksandra Krstić, Sanja Vujnović, Natalija Đorđević

 

 

 

Način polaganja ispita: U toku semestra će studenti dobiti dva domaća zadatka koji će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na ispitu. Svaki domaći zadatak nosi po 5 poena. U toku semestra će biti organizovana dva kolokvijuma koja pokrivaju po jednu trećinu gradiva. Kolokvijumi nose po 30 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 30 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumima ili nije radio neki kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za januarski i februarski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Tim predmeta na MS Teams platformi za 2023/2024 godinu: 13S052SIS - Signali i sistemi 

 

Obaveštenja

27.12.2023. Rezultati drugog kolokvijuma se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove će biti u petak, 29.12.2023. od 11 časova u kancelariji 72.

24.11.2023. Rezultati prvog kolokvijuma se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove će biti u ponedeljak, 27.11.2023. od 13 do 14 časova u kancelariji 72.

03.10.2023. Uvodni čas iz ovog predmeta održaće se u četvrtak 05.10. u 14h u učionici 60.

 

Materijali

 

Laboratorija

  • pdf small Priprema za laboratorijsku vežbu 2020/2021

 

Domaći zadaci

 

Rokovi

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13S052SIS