Font Size

SCREEN

Cpanel

Veštačka inteligencija (13E054VI)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Veštačka inteligencija (13E054VI)       
Predavanja - Predrag Tadić
Vežbe - Maša Tiosavljević
!-

Sadržaj i organizacija kursa

-->

13E054VI - Obaveštenja

  • 25.03.2024. U utorak 26.III održaće se samo časovi vežbi, od 11:15h do 13h, u Lola-1.
  • 26.02.2024. Nastava počinje u utorak 27.II u zvaničnom terminu (9:15h, Lola-1).
  • 20.02.2024. Formiran je novi Teams tim "13E054VI 2023/24" za tekuću školsku godinu. Kod za pristup timu je ynguzbx. Sva dalja komunikacija obavljaće se putem ovog tima. Prošlogodišnji tim "13E054VI 2022/23" više neće biti aktivan.

13E054VI - Materijali

Preporučena literatura: Stuart Russel, Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", Pearson, 2010 (dostupan je i prevod na srpski u izdanju CET-a iz 2011).
(lista poglavlja pokrivenih na predavanjima školske 2016/17 godine može se preuzeti ovde)

Demonstracije: link za MIT OpenCourseWare stranicu predmeta Artificial Intelligence.

13E054VI - Logistika

Sadržaj predmeta

Veštačka inteligencija je poslednjih godina jedna od najdinamičnijih oblasti inženjerstva sa primenama u ekonomiji i finansijama, avijaciji, poljoprivredi, medicini, obrazovanju, farmaciji, marketingu, umetnosti, saobraćaju, video-igrama itd.

Na ovom kursu se izučavaju sledeće tradicionalne tehnike veštačke inteligencije:

  • planiranje i pretraga: pretraga po širini i dubini, gramziva pretraga A*
  • lokalna pretraga i optimizacija: genetski algoritmi, simulirano kaljenje, inteligencija jata
  • suparnička pretraga i igranje igara
  • problemi zadovoljavanja ograničenja
  • probabilističko rezonovanje u statičkim i dinamičkim Bayesovim mrežama.

Literatura

Kurs je pokriven delovima I, II i IV knjige “Artificial Intelligence – A Modern Approach” (Stuart Russel & Peter Norvig, 2010).

Nastava

Nastava je organizovana kroz predavanja i vežbe. Komunikacija sa studentima odbija se preko Teams platforme (tim "13E054VI 23/24", kod ynguzbx).

Predispitne obaveze

Domaći zadaci u programskim jezicima Python ili Matlab/Octave. Nose ukupno 10 poena. Rade se u toku semestra i brane kod nekog od predmetnih nastavnika.

Kolokvijum se radi pismeno. Nosi maksimalno 30 poena. U junskom roku se organizuje nadoknada kolokvijuma. Van toga, predispitne obaveze su nenadoknadive.

Tokom predavanja će povremeno biti organizovani kratki kvizovi. Oni nose najviše 5 poena, pri čemu se ti poeni računaju samo ako je zbir poena sa domaćih zadataka, kolokvijuma i ispita bar 51.

Ispit

Pismeni ispit sadrži kombinaciju teorijskih pitanja (definicije, dokazi, izvođenja) i zadataka. Nosi najviše 60 poena. Polaže se u zvaničnim terminima koje određuje Studentski odsek.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054VI