Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet 13E054KLIN
Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - dr Nadica Miljković, vanredni profesor, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - dr Nadica Miljković, vanredni profesor, kabinet 68, lab. 69
Laboratorijske vežbe - dipl. inž. Sara Živković

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLIN predmeta.

KLIN predmet, pored opisa posla kliničkih inženjera/ki (u klinici, industriji i akademiji), obuhvata metode projektovanje hardvera i softvera, pisanje protokola, upoznavanje sa procedurama za izdavanja etičkih dozvola i metodama sertifikacije u industriji. Najvećim delom, KLIN predmet se bavi medicinskom instrumentacijom za dijagnostiku i terapiju i praktično je orijentisan.

Informacije za predmet koji se drži na master akademskim studijama pod nazivom Klinička instrumentacija i šifrom 13M054KLIN su sadržane, takođe, na ovoj stranici.

Alumni demonstrator: dipl. inž. Nebojša Jovanović (2022/2021).

KLIN - Obaveštenja

05.07.2022. REZULTATI PREDISPITNIH POENA I ISPITA iz KLIN predmeta održanog 05.07.2022. nakon uvida u radove su dostupni ovde.

Opširnije: KLIN - Obaveštenja

KLIN - Materijali

LINK ZA PREDAVANJA koja će se držati ponedeljkom sa početkom u 18:15 (uvodni čas će se održati 28.02.2022): https://us02web.zoom.us/j/86825116980?pwd=R0lzSjRyaTQrQ1hUSzNnaktlbjg1dz09 (Meeting ID: 868 2511 6980, Passcode: etf22)

PREPORUČENA DODATNA LITERATURA ZA KLIN PREDMET na temu medicine zasnovane na dokazima (MZD) sa istorijom kliničkog ispitivanja koja uključuje doprinose Džejmsa Linda, Florens Najtingejl, Arčija Kokrana i drugih, je knjiga pod nazivom "Napitak za boljitak" (eng. "Trick or Treatment?") Sajmona Singa i Edzarda Ernesta (ISBN: 978-86-83239-24-5).

Uvodni čas (28.02.2022.), YouTube video sa uvodnog časa školske 2021/22 (a iz 2020/21 je dostupan ovde):

Materijali sa predavanja:

Opširnije: KLIN - Materijali

KLIN - Projektni zadaci

Spisak projektnih zadataka za školsku 2021/2022 godinu i preporučena forma projektnih izveštaja, zenodo.3686680 (izmenjeno 21.03.2022.)

*** KORISNO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

KLIN - Vežbe i laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se drže u laboratoriji 69 u blokovima koji će biti naknadno zakazani u dogovoru sa studentima.

Vežbe će se u školskoj 2021/2022 godini držati online preko Zoom platforme. Link za vežbe je isti kao i link za predavanja i dostupan je u sekciji KLIN - Materijali.

Materijali za vežbe:

 • Uvod u medicinsku instrumentaciju: zenodo.3686716, podsetnik/zadaci (15.03.2022. i 18.03.2022.)
 • Merenje signala u Arduino i Pajton okruženjima, zenodo.4642333 (29.03.2022. i 01.04.2022.)
  • Materijali od ranijih godina - .py i .ino kodovi (AP primer) i prezentacija. Uputstvo za instalaciju i rad u Arduino i Python programima (sa 13E053MSR predmeta):
   • I deo: Arduino instalacija, zenodo.4088075 Za rad od kuće, studenti mogu koristiti ugrađene primere u Arduinu bez hardvera.
   • II deo: Uputstvo za Python instalaciju sa primerima softverskog koda, zenodo.4087946. Video uputstvo je dostupno ovde.
  • YouTube demo za rad u Arduino okruženju - https://youtu.be/fFSuz93knU8
 • Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLIN projekte, zenodo.3686731 (12.04.2022. i 29.04.2022.)
 • Prikaz i analiza izmerenih podataka, zenodo.3748330 (19.04.2022. i 06.05.2022.)
 • Bioetika - prezentacija (19.04.2022. i 06.05.2022.)

Laboratorijske vežbe:

 • Vežba 1: Merenje temperature, zenodo.4621617 (30.03.2022.)
  • Dodatna literatura za ovu vežbu uključuje rad na temu projektovanja beskontaktnog uređaja za merenje temperature na bazi primene Arduino mikrokontrolerskih pločica: Mnati, M. J., Chisab, R. F., Al-Rawi, A. M., Ali, A. H., & Van den Bossche, A. (2021). An Open-Source Non-Contact Thermometer Using Low-Cost Electronic Components. HardwareX, e00183. doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00183.
 • Vežba 2: Merenje frekvencijske karakteristike elektrofiziološkog pojačavača, zenodo.6396631 (30.03.2022.)
 • Vežba 3: Merenje rastojanja primenom ultrazvučnog senzora, zenodo 4651387 (30.03.2022.)
 • Vežba 4: Akcelerometri za biofidbek (biološku povratnu spregu), zenodo 4651398 (16.04.2022.)
 • Vežba 5: Senzori za merenje mase, sile i pritiska, zenodo.4669917 (16.04.2022.)
 • Vežba 6: Merenje kapacitivnim mikrofonom, zenodo.4678441 (29.04.2022.)
 • Praktični deo: prezentacija za posetu kliničkih inženjera koju je pripremio Nenad B. Popović M.Sc. je dostupna ovde (04.06.2021).

Materijali za blokove laboratorijskih vežbi od ranijih školskih godina:

 • Merenje signala sa projektovanjem aplikacija u programskim okruženjima:
  • Merenje u Matlabu sa LabVIEW podsetnikom: skripta, prezentacija. Zadatke sa rešenjima će studentkinje i studenti dobiti na času.
  • Merenje primenom LabVIEW programa: skripta i predložena rešenja
  • Skripta za merenje signala u Matlabu, zenodo.3747304
 • Realizacija merenja u kliničkom inženjerstvu:

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI