Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet 13E054KLIN
Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Laboratorijske vežbe - Nebojša Jovanović

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLIN predmeta.

KLIN predmet, pored opisa posla kliničkih inženjera/ki (u klinici, industriji i akademiji), obuhvata projektovanje hardvera i softvera, pisanje protokola, procedura izdavanja etičke dozvole i metode sertifikacije u industriji. Najvećim delom, KLIN predmet se bavi medicinskom instrumentacijom za dijagnostiku i terapiju i praktično je orijentisan.

Informacije za predmet koji se drži na master akademskim studijama pod nazivom Klinička instrumentacija i šifrom 13M054KLIN su sadržane, takođe, na ovoj stranici.

KLIN - Obaveštenja

21.08.2021. ISPIT I/ILI NADOKNADA KOLOKVIJUMA, KAO I ODBRANE PROJEKATA IZ KLIN PREDMETA u avgustovskom ispitnom roku održaće se, prema rasporedu sa studentskih servisa 2. septembra 2021. sa početkom u 11:30 časova u laboratoriji 69. Projekte treba predati do 1. septembra 2021. godine.

Opširnije: KLIN - Obaveštenja

KLIN - Materijali

LINK ZA PREDAVANJA koja će se držati ponedeljkom sa početkom u 10:15: https://us02web.zoom.us/j/81976680426?pwd=aXRod2o2MGFhUmRLNUdvWnJBZE9XZz09, (Meeting ID: 819 7668 0426, Passcode: 466895).

PREPORUČENA DODATNA LITERATURA ZA KLIN PREDMET na temu medicine zasnovane na dokazima (MZD) sa istorijom kliničkog ispitivanja koja uključuje doprinose Džejmsa Linda, Florens Najtingejl, Arčija Kokrana i drugih, je knjiga pod nazivom "Napitak za boljitak" (eng. "Trick or Treatment?") Sajmona Singa i Edzarda Ernesta (ISBN: 978-86-83239-24-5).

Uvodni čas (održan uživo 01.03.2021.), YouTube video sa uvodnog časa:

Materijali sa predavanja:

Opširnije: KLIN - Materijali

KLIN - Projektni zadaci

Spisak projektnih zadataka i preporučena forma projektnih izveštaja, zenodo.3686680 (izmenjeno 14.03.2021.)

*** KORISNO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

KLIN - Vežbe i laboratorijske vežbe

Vežbe i laboratorijske vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se drže u laboratoriji 69 u blokovima.

Prezentacija za posetu kliničkih inženjera koju je pripremio Nenad B. Popović M.Sc. je dostupna ovde (04.06.2021).

Materijali za blokove vežbi:

 • Uvod u medicinsku instrumentaciju: zenodo.3686716, podsetnik/zadaci (15.03.2021.)
 • Merenje signala u Arduino i Pajton okruženjima, zenodo.4642333 (29.03.2021.)
 • Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLIN projekte, zenodo.3686731 (05.04.2021.)
 • Prikaz i analiza izmerenih podataka, zenodo.3748330 (od 05.04.2021.)

Laboratorijske vežbe:

 • Vežba 1: Merenje temperature, zenodo.4621617 (24.03.2021.)
 • Vežba 2: Merni most za merenje temperature, zenodo.4624084 (24.03.2021.)
  • Dodatna literatura za ovu vežbu uključuje rad na temu projektovanja beskontaktnog uređaja za merenje temperature na bazi primene Arduino mikrokontrolerskih pločica: Mnati, M. J., Chisab, R. F., Al-Rawi, A. M., Ali, A. H., & Van den Bossche, A. (2021). An Open-Source Non-Contact Thermometer Using Low-Cost Electronic Components. HardwareX, e00183. doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00183.
 • Vežba 3: Merenje rastojanja primenom ultrazvučnog senzora, zenodo 4651387 (23.04.2021.)
 • Vežba 4: Akcelerometri za biofidbek (biološku povratnu spregu), zenodo 4651398 (23.04.2021.)
 • Vežba 5: Senzori za merenje mase, sile i pritiska, zenodo.4669917 (23.04.2021.)
 • Vežba 6: Merenje kapacitivnim mikrofonom, zenodo.4678441 (23.04.2021.)

Materijali za blokove laboratorijskih vežbi od ranijih školskih godina:

 • Merenje signala sa projektovanjem aplikacija u programskim okruženjima:
  • Merenje u Matlabu sa LabVIEW podsetnikom: skripta, prezentacija. Zadatke sa rešenjima će studentkinje i studenti dobiti na času.
  • Merenje primenom LabVIEW programa: skripta i predložena rešenja
  • Skripta za merenje signala u Matlabu, zenodo.3747304
 • Realizacija merenja u kliničkom inženjerstvu:

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI