Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet 13E054KLIN
Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - dr Nadica Miljković, vanredni profesor, kabinet 68
Vežbe - dr Nadica Miljković, vanredni profesor, kabinet 68
Laboratorijske vežbe - dipl. inž. Marta Mirkov

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLIN predmeta.

KLIN predmet, pored opisa posla kliničkih inženjera/ki (u klinici, industriji i akademiji), obuhvata metode projektovanje hardvera i softvera, pisanje protokola, upoznavanje sa procedurama za izdavanja etičkih dozvola i metodama sertifikacije u industriji. Najvećim delom, KLIN predmet se bavi medicinskom instrumentacijom za dijagnostiku i terapiju i praktično je orijentisan.

Informacije za predmet koji se drži na master akademskim studijama pod nazivom Klinička instrumentacija i šifrom 13M054KLIN su sadržane, takođe, na ovoj stranici.

Alumni demonstrator: dipl. inž. Nebojša Jovanović (2022/2021).

KLIN - Obaveštenja

26.06.2023. ROK ZA PREDAJU PROJEKATA KLIN PREDMETA u julskom ispitnom roku je 05.07.2023. Odbrane projekata će biti organizovane u zvaničnom terminu ispita 06.07.2023. sa početkom u 15 časova.

Opširnije: KLIN - Obaveštenja

KLIN - Materijali

PREPORUČENA DODATNA LITERATURA ZA KLIN PREDMET na temu medicine zasnovane na dokazima (MZD) sa istorijom kliničkog ispitivanja koja uključuje doprinose Džejmsa Linda, Florens Najtingejl, Arčija Kokrana i drugih, je knjiga pod nazivom "Napitak za boljitak" (eng. "Trick or Treatment?") Sajmona Singa i Edzarda Ernesta (ISBN: 978-86-83239-24-5).

Uvodni čas, YouTube video sa uvodnog časa školske 2021/22 (a iz 2020/21 je dostupan ovde):

Materijali sa predavanja školske 2021/2022:

Opširnije: KLIN - Materijali

KLIN - Projektni zadaci

Spisak projektnih zadataka za školsku 2021/2022 godinu i preporučena forma projektnih izveštaja, zenodo.3686680 (izmenjeno 21.03.2022.)

*** KORISNO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

KLIN - Vežbe i laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se rade u paru.

Materijali za vežbe školske 2021/2022 i 2022/2023:

 • Uvod u medicinsku instrumentaciju: zenodo.3686716, podsetnik/zadaci (link do Google dokumenta), 08.03.2023.
 • Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLIN projekte: zenodo.3686731, 15.03.2023. i 22.03.2023.
 • Bioetika: zenodo.7740948, 22.03.2023.
 • Merenje signala u Arduino i Pajton okruženjima, zenodo.4642333, 22.03.2023.
  • Materijali od ranijih godina - .py i .ino kodovi (AP primer) i prezentacija. Uputstvo za instalaciju i rad u Arduino i Python programima (sa 13E053MSR predmeta):
   • I deo: Arduino instalacija, zenodo.4088075 Za rad od kuće, studenti mogu koristiti ugrađene primere u Arduinu bez hardvera.
   • II deo: Uputstvo za Python instalaciju sa primerima softverskog koda, zenodo.4087946. Video uputstvo je dostupno ovde.
  • YouTube demo za rad u Arduino okruženju - https://youtu.be/fFSuz93knU8
 • Prikaz i analiza izmerenih podataka, zenodo.3748330, 29.03.2023.

Laboratorijske vežbe školske 2022/2023:

 • Vežba 1: Merenje temperature (05.04.2023), zenodo.4621617
  • Dodatna literatura za ovu vežbu uključuje rad na temu projektovanja beskontaktnog uređaja za merenje temperature na bazi primene Arduino mikrokontrolerskih pločica: Mnati, M. J., Chisab, R. F., Al-Rawi, A. M., Ali, A. H., & Van den Bossche, A. (2021). An Open-Source Non-Contact Thermometer Using Low-Cost Electronic Components. HardwareX, e00183. doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00183.
 • Vežba 2: Merenje rastojanja primenom ultrazvučnog senzora (12.04.2023), zenodo 4651387
 • Vežba 3: Akcelerometri za biofidbek - biološku povratnu spregu (12.04.2023), zenodo 4651398
 • Vežba 4: Senzori za merenje mase, sile i pritiska (19.04.2023), zenodo.4669917
 • Vežba 5: Merenje kapacitivnim mikrofonom (19.04.2023), zenodo.4678441
 • Vežba 6: Merenje frekvencijske karakteristike elektrofiziološkog pojačavača (26.04.2023), zenodo.6396631
 • Praktični deo: prezentacija za posetu kliničkih inženjera koju je pripremio Nenad B. Popović M.Sc. je dostupna ovde (04.06.2021).

Materijali za blokove laboratorijskih vežbi od ranijih školskih godina:

 • Merenje signala sa projektovanjem aplikacija u programskim okruženjima:
  • Merenje u Matlabu sa LabVIEW podsetnikom: skripta, prezentacija. Zadatke sa rešenjima će studentkinje i studenti dobiti na času.
  • Merenje primenom LabVIEW programa: skripta i predložena rešenja
  • Skripta za merenje signala u Matlabu, zenodo.3747304
 • Realizacija merenja u kliničkom inženjerstvu:

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI