Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet 13E054KLIN
Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - dr Nadica Miljković, vanredna profesorka, kabinet 68
Vežbe - dr Nadica Miljković, vanredna profesorka, kabinet 68
Laboratorijske vežbe - dipl. inž. master Đorđe Nešković, dipl. inž. Minja Vuković i dipl. inž. Miloš Jovanović

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLIN predmeta.

KLIN predmet, pored opisa posla kliničkih inženjera/ki (u klinici, industriji i akademiji), obuhvata metode projektovanje hardvera i softvera, pisanje protokola, upoznavanje sa procedurama za izdavanja etičkih dozvola i metodama sertifikacije u industriji. Najvećim delom, KLIN predmet se bavi medicinskom instrumentacijom za dijagnostiku i terapiju i praktično je orijentisan.

Informacije za predmet koji se drži na master akademskim studijama pod nazivom Klinička instrumentacija sa šifrom 13M054KLIN su sadržane, takođe, na ovoj stranici.

Alumni demonstratori: dipl. inž. Nebojša Jovanović (2022/2021), Sara Živković (2021/2022) i Marta Mirkov (2022/2023).

KLIN - Obaveštenja

29.05.2024. OTKAZUJE SE POSETA KLINICI "Dr Miroslav Zotović" zbog vanrednih okolnosti.

26.05.2024. ISPIT IZ KLIN PREDMETA je zakazan u nedelju 16.06.2024. sa početkom u 11:30 časova u sali 311. Odbrane projekata će se realizovati u dva termina u junskom ispitnom roku: u utorak 04.06.2024. u sali 315 i u utorak 18.06.2024. u kabinetu 68. Detaljna obaveštenja će biti poslata na mejling listu.

26.05.2024. ISKUSTVA SA TAKMIČENJA U OBLASTI OBRADE BIOSIGNALA: Studenti koji su osvojili nagradu na g.tec takmičenju će predstaviti svoje iskustvo sa učešća 29. maja na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Obaveštenje je dostupno na: https://www.etf.bg.ac.rs/sr-lat/najave/2024/05/iskustva-sa-medjunarodnog-takmicenja-u-oblasti-obrade-biomedicinskih-signala, a informacije o nagradi su dostupne na: https://www.etf.bg.ac.rs/sr-lat/vesti/2024/05/uspeh-studenata-elektrotehnickog-fakulteta-univerziteta-u-beogradu-na-medjunarodnom-takmicenju-iz-oblasti-obrade-biomedicinskih-signala.

16.05.2024. POSETA MUZEJU SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA i Muzeju nauke i tehnike će se održati 31.05.2024. sa početkom u 15 časova. Detalji posete su prosleđeni studentkinjama i studentima na mejling listu.

13.05.2024. U SEDMICI OD 20.05.2024. DO 26.05.2024. se neće držati časovi iz KLIN predmeta.

13.05.2024. REZULTATI KOLOKVIJUMA iz KLIN predmeta i termin uvida u radove su dostupni ovde.

13.05.2024. PREDAVANJE PO POZIVU pod nazivom "Primena koncepta digitalne obuke i selekcije pilota" će održati potpukovnik doc. dr Aleksandar Knežević sa Katedre vojnog vazduhoplovstva, Vojne akademije u Beogradu u okviru mini seminara koji se održavaju na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu u četvrtak 30.05.2024. sa početkom u 18 časova u sali 59. Predavanje će uključiti interesantne aspekte merenja i analize biosignala i signala sa uređaja za praćenje pokreta oka. Rezime predavanja sa kratkom biografijom predavača je dostupno na: https://www.etf.bg.ac.rs/sr-lat/najave/2024/05/mini-seminar-primena-koncepta-digitalne-obuke-i-selekcije-pilota.

Opširnije: KLIN - Obaveštenja

KLIN - Materijali

PREPORUČENA DODATNA LITERATURA ZA KLIN PREDMET na temu medicine zasnovane na dokazima (MZD) sa istorijom kliničkog ispitivanja koja uključuje doprinose Džejmsa Linda, Florens Najtingejl, Arčija Kokrana i drugih, je knjiga pod nazivom "Napitak za boljitak" (eng. "Trick or Treatment?") Sajmona Singa i Edzarda Ernesta (ISBN: 978-86-83239-24-5).

Uvodni čas, YouTube video sa uvodnog časa školske 2021/22 (a iz 2020/21 je dostupan ovde):

Materijali sa predavanja školske 2023/2024:

Nastavni materijali iz ranijih godina

 • MEMS i MOEMS (ažurirano 28.05.2023.)
 • Merenja u kardiovaskularnom sistemu - skripta/udžbenik

Opširnije: KLIN - Materijali

KLIN - Projektni zadaci

Spisak projektnih zadataka za školsku 2023/2024. školsku godinu i preporučena forma projektnih izveštaja, zenodo.3686680 (izmenjeno 08.04.2024.)

*** KORISNO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

KLIN - Vežbe i laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se rade u paru.

Materijali za vežbe:

 • Uvod u medicinsku instrumentaciju: zenodo.3686716, podsetnik/zadaci (link do Google dokumenta), 09.03.2024.
 • Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLIN projekte: zenodo.3686731, 09.03.2024.
 • Bioetika: zenodo.7740948, 09.03.2024.
 • Merenje signala u Arduino i Pajton okruženjimazenodo.4642333, 17.03.2024, .py i .ino kodovi (AP primer)
  • Materijal od ranijih godina: prezentacija. Uputstvo za instalaciju i rad u Arduino i Python programima (sa 13E053MSR predmeta):
   • I deo: Arduino instalacija, zenodo.4088075 Za rad od kuće, studenti mogu koristiti ugrađene primere u Arduinu bez hardvera.
   • II deo: Uputstvo za Python instalaciju sa primerima softverskog koda, zenodo.4087946. Video uputstvo je dostupno ovde.
  • YouTube demo za rad u Arduino okruženju - https://youtu.be/fFSuz93knU8
 • Prikaz i analiza izmerenih podataka, zenodo.3748330, 17.03.2024. zadatak

Laboratorijske vežbe školske 2023/2024:

 • Vežba 1: Merenje temperature (06.04.2024), zenodo.4621617
  • Dodatna literatura za ovu vežbu uključuje rad na temu projektovanja beskontaktnog uređaja za merenje temperature na bazi primene Arduino mikrokontrolerskih pločica: Mnati, M. J., Chisab, R. F., Al-Rawi, A. M., Ali, A. H., & Van den Bossche, A. (2021). An Open-Source Non-Contact Thermometer Using Low-Cost Electronic Components. HardwareX, e00183. doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00183.
 • Vežba 2: Merenje rastojanja primenom ultrazvučnog senzora (06.04.2024), zenodo 4651387
 • Vežba 3: Akcelerometri za biofidbek - biološku povratnu spregu (06.04.2024), zenodo 4651398
 • Vežba 4: Senzori za merenje mase, sile i pritiska (06.04.2024), zenodo.4669917
 • Vežba 5: Merenje kapacitivnim mikrofonom (08.05.2024), zenodo.4678441
 • DEMO vežba 6 (nije obavezna): Merenje frekvencijske karakteristike elektrofiziološkog pojačavača i merenje elektrofizioloških signala (održaće se 29.05.2024. u učionici 315 sa početkom u 14 časova)
 • Praktični deo: prezentacija za posetu kliničkih inženjera koju je pripremio Nenad B. Popović M.Sc. je dostupna ovde (04.06.2021).

Materijali za blokove laboratorijskih vežbi od ranijih školskih godina:

 • Merenje signala sa projektovanjem aplikacija u programskim okruženjima:
  • Merenje u Matlabu sa LabVIEW podsetnikom: skripta, prezentacija. Zadatke sa rešenjima će studentkinje i studenti dobiti na času.
  • Merenje primenom LabVIEW programa: skripta i predložena rešenja
  • Skripta za merenje signala u Matlabu, zenodo.3747304
 • Realizacija merenja u kliničkom inženjerstvu:

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI