Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi i signali u organizmu (13E053SSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Sistemi i signali u organizmu   Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičićkabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053SSO - Obaveštenja

 • Uvodno predavanje će se održati preko MS Teams platforme u petak, 8.10.2021. u 11h.
 • Studenti koji planiraju da prate predmet, treba da se prijave za tim 13E053SSO - Signali i sistemi u organizmu klikom na linkDodatne informacije o organizaciji predmeta ove školske godine, biće data na prvom času online predavanja. Vežbe iz predmeta Signali i sistemi u organizmu će se održavati online, sa izuzetkom druge vežbe koja će se održati u Računskom centru. Termini održavanja vežbi će biti poznati nakon dogovora sa studentima.

13E053SSO - Materijali

Predavanja će biti postavljana na Teams platformu:

 • Uvodno predavanje
 • Procesi na ćelijskoj membrani. Ravnotezni i akcioni potencijal
 • Nervni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Vaskularni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Respiratorni sistem. Modeliranje cirkulacionog sistema
 • Mišićni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Skeletni sistem
 • Primene zračenja u medicini
 • Metode formiranja medicinske slike - nuklearna medicina
 • Urinarni sistem. Instrumentacija
 • Digestivni i endokrini sistem
 • Kvantitativne metode medicinskog slikanja na primerima modelovanja kinetike radiotrasera
 • Čula. Instrumentacija. Neuralne proteze

Predavanja su većim delom bazirana na materijalima iz knjige Dejan Popović, Mirjana Popović, Milica Janković, "Biomedicinska merenja i instrumentacija", Akademska misao 2010. i Dejan Popović, Mirjana Popović, "Biomedicinska instrumentacija i merenja", Nauka, 1997. kao i na predavanjima Akademika Dejana Popovića iz ovog predmeta.

13E053SSO - Rokovi

 • Rezultate nadoknade drugog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u dogovoru sa studentima.
 • Rezultate nadoknade prvog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u dogovoru sa studentima.
 • Rezultate drugog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u terminu nadoknade prvog kolokvijuma ili u ponedeljak, 24.01. u 10h u laboratroiji 69.
 • Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u sredu, 01.12. u 13h u laboratroiji 69.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO