Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi i signali u organizmu (13E053SSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Sistemi i signali u organizmu   Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 71, BMIT lab
Vežbe - Marija Novičićkabinet 917 ("Lola"), BMIT lab

 

Obaveštenja

 • Uvodno predavanje će se održati prema rasporedu časova u petak, 6.10.2023. u 11h u sali 62.
 • Forma ispita:
  • 35% - I kolokvijum
  • 35% - II kolokvijum
  • 30% - Usmeni ispit ili projekat

Tim predmeta na MS Teams platformi u školskoj 2023/2024: 13E053SSO - Sistemi i signali u organizmu

13E053SSO - Materijali

Teme za predavanja:

 • Uvodno predavanje
 • Procesi na ćelijskoj membrani. Ravnotezni i akcioni potencijal
 • Nervni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Vaskularni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Respiratorni sistem. Modeliranje cirkulacionog sistema
 • Mišićni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija
 • Skeletni sistem
 • Primene zračenja u medicini
 • Metode formiranja medicinske slike - nuklearna medicina
 • Urinarni sistem. Instrumentacija
 • Digestivni i endokrini sistem
 • Kvantitativne metode medicinskog slikanja na primerima modelovanja kinetike radiotrasera
 • Čula. Instrumentacija. Neuralne proteze

Predavanja su većim delom bazirana na materijalima iz knjige Dejan Popović, Mirjana Popović, Milica Janković, "Biomedicinska merenja i instrumentacija", Akademska misao 2010. i Dejan Popović, Mirjana Popović, "Biomedicinska instrumentacija i merenja", Nauka, 1997. kao i na predavanjima Akademika Dejana Popovića iz ovog predmeta.

13E053SSO - Rokovi

 • Rezultate nadoknade drugog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u utorak 13.02. u 10h u kancelariji 72 (gore).
 • Rezultate nadoknade prvog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u ponedeljak 22.01. u 18h u kancelariji 72 (gore).
 • Rezultate drugog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u utorak 09.01. u 16h u kancelariji 72 (gore).
 • Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati ovde. Uvid u radove će biti organizovan u utorak 28.11. u 13h u kancelariji 72 (gore).

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO