Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi odlučivanja u medicini (13E053SOM)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi odlučivanja u medicini (13E053SOM)       
Predavanja - Aleksandra Krstić
Vežbe - Marija Novičić

 

Način polaganja ispita: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu (70 poena) i projektnom delu ispita (30 poena). Teorijski deo ispita će biti održan u svakom ispitnom roku. Takođe, odbrane projektnih zadataka će biti organizovane u svakom ispitnom roku. Studenti ne moraju oba dela ispita polagati u istom roku.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E053SOM - Sistemi odlučivanja u medicini

Sistemi odlučivanja u medicini - Obaveštenja

28.02.2023. Uvodno predavanje će biti održano prema rasporedu časova, u četvrtak u 16h u sali 310.

 Materijali za praćenje predavanja

 

 Materijali za praćenje vežbi

Rokovi

 

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SOM