Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi odlučivanja u medicini (13E053SOM)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi odlučivanja u medicini (13E053SOM)       
Predavanja - Aleksandra Krstić
Vežbe - Marija Novičić

 

Način polaganja ispita: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu (70 poena) i projektnom delu ispita (30 poena). Teorijski deo ispita će biti održan u svakom ispitnom roku. Takođe, odbrane projektnih zadataka će biti organizovane u svakom ispitnom roku. Studenti ne moraju oba dela ispita polagati u istom roku.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E053SOM - Sistemi odlučivanja u medicini

Sistemi odlučivanja u medicini - Obaveštenja

25.02.2022. Uvodno predavanje će biti održano u četvrtak u 16h na MSTeams platformi.

27.09.2021. Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

07.09.2021. Rezultati ispita u avgustovskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

13.07.2021. Rezultati ispita u julskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

26.06.2021. Rezultati ispita u junskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

26.04.2021. Postavka projektnih zadataka je objavljena na MSTeams platformi.

28.02.2021. Uvodno predavanje će biti održano u četvrtak u 16h na MSTeams platformi.

30.09.2020. Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

23.09.2020. Pismeni deo ispita u oktobarskom ispitnom roku biće održan 29.09. u 15h u sali 313. Rok za predaju projekata u oktobarskom roku je 28.09. u 23.59. Odbrana projekata će biti održana na MSTeams platformi u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

21.08.2020. Rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

04.09.2020. Pismeni deo ispita u septembarskom ispitnom roku biće održan 16.09. u 12h u sali 313. Rok za predaju projekata u septembarskom roku je 20.09. u 23.59. Odbrana projekata će biti održana 21.09. sa početkom u 11h na MSTeams platformi. Studenti bi trebalo da prijave svoju grupu za odbranu popunjavanjem tabele, birajući naredni slobodan termin. Projekat i ispit se ne moraju raditi u istom roku, samo imajte u vidu da morate imati ispitnu prijavu u onom roku u kojem će vam biti uneta ocena.

27.08.2020. Rezultati ispita u avgustovskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

14.08.2020. PIsmeni deo ispita biće održan 25.08. u 11.30h u sali 59. Rok za predaju projekata u avgustovskom roku je 27.08. u 23.59. Odbrana projekata će biti održana 28.08. sa početkom u 11h na MSTeams platformi. Studenti bi trebalo da prijave svoju grupu za odbranu popunjavanjem tabele, birajući naredni slobodan termin. Projekat i ispit se ne moraju raditi u istom roku, samo imajte u vidu da morate imati ispitnu prijavu u onom roku u kojem će vam biti uneta ocena.

16.07.2020. Rezultati ispita u julskom ispitnom roku nalaze se ovde. Studenti koji žele da pogledaju svoj rad se mogu javiti predmetnom nastavniku mejlom.

03.07.2020. Rok za predaju projekata u julskom roku je 13.07. u 23.59. Odbrana projekata će biti održana 14.07. sa početkom u 11h na MSTeams platformi. Studenti bi trebalo da prijave svoju grupu za odbranu popunjavanjem tabele, birajući naredni slobodan termin. Projekat i ispit se ne moraju raditi u istom roku, samo imajte u vidu da morate imati ispitnu prijavu u onom roku u kojem će vam biti uneta ocena.

14.06.2020. Rezultati ispita u junskom ispitnom roku nalaze se ovde

09.06.2020. Rok za predaju projekata u junskom roku je 22.06. u 23.59. Odbrana projekata će biti održana 23.06. sa početkom u 11h na MSTeams platformi. Studenti bi trebalo da prijave svoju grupu za odbranu popunjavanjem tabele, birajući naredni slobodan termin. Projekat i ispit se ne moraju raditi u istom roku, samo imajte u vidu da morate imati ispitnu prijavu u onom roku u kojem će vam biti uneta ocena.

30.05.2020. Ispit u junskom ispitnom roku će biti održan 07.06. Dodatne informacije će biti objavljene na studentskim servisima.

04.05.2020. Poštovane koleginice i kolege, na MSTeams platformu je postavljena postavka Projektnog zadatka.

02.04.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da ove sedmice pređemo na paramarsku klasifikaciju (str. 63-68 i str. 80-83). Dodatno, na mejling listu predmeta je poslat i materijal za vežbe. U slučaju bilo kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju.

26.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice nastavimo priču o klasifikatorima na bazi testiranja hipoteza. U skladu sa tim treba proučiti: Bajesovo pravilo odlučivanja minimalne cene (str. 32), Neyman-Pearson-ov test (str. 35), Testi više hipoteza (str. 44) i Test jedne hipoteze (str. 45). Dodatno, na mejling listu predmeta je poslat i materijal za vežbe (kodovi sa detaljnim komentarima). U slučaju bilo kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju. Test za proveru znanja.

19.03.2020. Poštovane koleginice i kolege, po nastavnom programu je bilo predviđeno da se u toku ove sedmice nastavimo priču o obučavanju, uvedemo neke mere za procenu kvaliteta klasifikatora i uvedemo jedan od klasifikatora za testiranje hipoteza. Materijal koji okriva prve dve tačke je poslat na mejling listu predmeta, dok se materijal koji se odnosi na treću tačku nalazi niže na stranici (str. 27-32). Dodatno, na mejling listu predmeta je poslat i materijal za vežbe (kodovi sa detaljnim komentarima). U slučaju bilo kakvih pitanja, stojim vam na raspolaganju. Test za proveru znanja.

25.02.2020. Nastava će se držati po sledećem rasporedu.

 Materijali za praćenje predavanja

 

 Materijali za praćenje vežbi

Rokovi

 

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SOM