Font Size

SCREEN

Cpanel

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (13E052PMS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (13E052PMS) 

lv academy logo

Izborni   0+1+2  3
Predavanja - Milica Janković, soba 68, BMIT lab. 68/69
Vežbe - Milica Janković (OS), Marko Barjaktarović (OF), Marija Novičić (OS), Petar Atanasijević (OF)

13E052PMS - Obaveštenja

  • Uvodno predavanje će biti održano 28.02.2022. godine sa početkom u 9h putem MS Teams platforme. Svi studenti koji žele da prate ovaj predmet treba da se pridruže timu putem sledećeg linka. Na uvodnom predavanju će biti date osnovne informacije o ovom kursu.

 

  • Informacije o Balkan Open Competition in Software-Designed Instrumentation možete pogledati ovde.
  • Elektrotehnički fakultet u Beogradu je od 01.10.2010. na listi NI Labview Akademija.

mindstorm

13E052PMS - Materijali

Udžbenik "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema" - download, prateći fajlovi - download 

Školska 2020/2021 godina:


Materijali školske 2018/2019. godine: modifikovani u okviru projekta "Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems", Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432, http://itasdi.uns.ac.rs/. Na youtube kanalu ITASDI projekta su postavljeni video materijali kursa.

  • Integralna prezentacija za LabVIEW okruženje - download,
    • kodovi I
    • kodovi IIZahvaljujemo se Fakultetu za elektrotehniku i informacione tehnologije, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplje, na doprinosu u okviru projekta Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432
    • kodovi III, Zahvaljujemo se Fakultetu za elektrotehniku i informacione tehnologije, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplje, na doprinosu u okviru projekta Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432

13E052PMS - Domaći zadaci

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052PIS