Font Size

SCREEN

Cpanel

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (19E052PMS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (13E052PMS) 

Izborni   0+1+2  3
Predavanja - /
Vežbe - Marija Novičić (OS), Petar Atanasijević (OF), Milica Janković (OS), Marko Barjaktarović (OF)

13E052PMS - Obaveštenja

 • Uvodno predavanje će se održati u ponedeljak, 27.02.2023. u 10h u sali 70 za obe grupe.
 • Forma ispita:
  • 50% - prvi domaći zadatak (može da se nadoknadi u junskom ispitnom roku)
  • 50% - drugi domaći zadatak (odbrana mora da bude posle odbrane prvog domaćeg zadatka)

Tim predmeta na MS Teams platformi u školskoj 2023/2024: 13E052PMS - Praktikum iz merno-akvizicionih sistema

13E052PMS - Materijali

Udžbenik "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema" - download, prateći fajlovi - download 


Materijali školske 2018/2019. godine: modifikovani u okviru projekta "Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems", Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432, http://itasdi.uns.ac.rs/. Na youtube kanalu ITASDI projekta su postavljeni video materijali kursa.

 • Integralna prezentacija za LabVIEW okruženje - download,
  • kodovi I
  • kodovi IIZahvaljujemo se Fakultetu za elektrotehniku i informacione tehnologije, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplje, na doprinosu u okviru projekta Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432
  • kodovi III, Zahvaljujemo se Fakultetu za elektrotehniku i informacione tehnologije, Univerzitet Sv. Kiril i Metodije, Skoplje, na doprinosu u okviru projekta Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432

13E052PMS - Domaći zadaci

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052PIS