Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi automatskog upravljanja 1 (13E053SAU1)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi automatskog upravljanja 1 (13E053SAU1) O 3+2+1 6
Predavanja - Željko Đurović
Vežbe - Aleksandra Marjanović

Način polaganja ispita: U toku semestra će biti organizovano 6 testova za proveru znanja koji će ukupno nositi 40 poena. U januarskom i februarskom ispitnom roku studenti koji su zadovoljni rezultatima sa testova mogu raditi parcijalni ispit koji nosi maksimalno 60 poena. Studenti koji nisu radili testove ili nisu zadovoljni svojim rezultatima na predispitnim obavezama rade integralni ispit koji nosi 100 poena. U preostalim ispitnim rokovima studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 100 poena. U toku semestra će biti organizovane četiri laboratorijske vežbe koje su uslov za izlazak na ispit.

Tim predmeta na MS Teams platformi - 13E053SAU1 - Sistemi automatskog upravljanja 1

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Sistemi automatskog upravljanja 1 - 13E053SAU1 (OS3SA1)