Font Size

SCREEN

Cpanel

Prepoznavanje oblika (OS4PO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Prepoznavanje oblika (OS4PO)       
Predavanja - Željko Đurović
Vežbe - Aleksandra Krstić

Način polaganja ispita u školskoj 2020/2021 godini: U toku semestra će u prostorijama Fakulteta biti organizovano 6 testova koji će pokrivati najbitnije segmente pređenog gradiva. Testovi će nositi ukupno 30 poena. U januarskom i februarkom ispitnom roku će biti organizovan ispit koji pokriva celo gradivo, a na kome će studenti koji su radili testove moći da osvoje maksimalno 40 poena. Oni studenti koji nisu radili testove tokom semestra ili bodovima sa istih nisu zadovoljni, u svakom ispitnom roku (u kome se mogu polagati ispiti iz zimskog semestra) će moći da rade ceo ispit koji nosi maksimalno 70 poena. U toku semestra biće objavljeni domaći zadaci koji se mogu braniti u bilo kom ispitnom roku počev od januarkog. Maksimalan broj poena koji se može osvojiti na domaćim zadacima je 30.

Tim predmeta na MS Teams platformi - 13E054PO - Prepoznavanje oblika

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Prepoznavanje oblika (OS4PO)