Font Size

SCREEN

Cpanel

Obrada i prepoznavanje govora (13E054OPG)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Obrada i prepoznavanje govora (OS4OPG)       
Predavanja - Željko Đurović
Vežbe - Aleksandra Marjanović

 

Način polaganja ispita u školskoj 2020/2021 godini: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu ispita (70%) i domaćim zadacima (30%). Teorijski deo ispita se može raditi u bilo kom ispitnom roku. Domaći zadaci će biti objavljenji u toku semestra i takođe se mogu braniti u bilo kom ispitnom roku, nezavisno od teorijskog dela ispita. Da bi ocena, koja se formira nakon svih završenih obaveza, bila upisana student mora imati prijavljen ispit u tom ispitnom roku.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E054OPG - Obrada i prepoznavanje govora

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Obrada i prepoznavanje govora (OS4OPG)