Font Size

SCREEN

Cpanel

Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP) I 3+1+1 6
Predavanja - Aleksandra Krstić   
Vežbe - Aleksa Stojić

Način polaganja ispita: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu (70 poena) i računarkom testu (30 poena). Teorijski deo ispita se polaže ili polaganjem dva kolokvijuma (svaki po 35 poena) ili polaganjem integralnog ispita (70 poena). Prvi kolokvijum će biti održan u toku semestra, a drugi se može polagati u junskom ili julskom ispitnom roku. Ispit se može polagati integralno u bilo kom roku. Računarski test će biti organizovan u junskom i julskom ispitnom roku. Da bi student položio odgovarajući deo teorijskog ispita, mora na njemu imati preko 50% poena.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E053MIP - Modeliranje i identifikacija procesa

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Modeliranje i identifikacija procesa (OS3MIP)