Font Size

SCREEN

Cpanel

Statistička klasifikacija signala (13M051SKS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Statistička klasifikacija signala  I 3+1+0 6
Predavanja - Sanja VujnovićŽeljko Đurović
Vežbe - Sanja Vujnović

Način polaganja ispita u školskoj 2021/2022 godini: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu ispita (70 poena) i domaćim zadacima (3 domaća zadatka od kojih svaki nosi 10 poena). Teorijski deo ispita i domaći zadaci mogu da se rade u bilo kom ispitnom roku rezervisanom za ispite iz zimskog semestra, s tim da domaći zadaci odbranjeni u januarskom ispitnom roku nose 120% maksimalnog broja poena (što je 36), domaći zadaci odbranjeni u februarskom ispitnom roku nose 110% maksimalnog broja poena (što je 33), a ako se brane u ostalim ispitnim rokovima nose 100% poena (30). Da bi ocena, koja se formira nakon svih završenih obaveza, bila upisana student mora imati prijavljen ispit u tom ispitnom roku.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13M051SKS - Statistička klasifikacija signala

SKS - Obaveštenja

  • 14.10.2021. Link za prisustvovanje uvodnom času može se naći ovde.
  • 08.10.2021. Uvodni čas iz ovog predmeta održaće se u četvrtak 14.10. u 17:15h na MS Teams grupi predmeta. Ukoliko studenti do tada ne budu uspeli da se upišu na master studije, promenićemo platformu na kojoj će se održati ovaj čas, tako da svi zainteresovani imaju pristup.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051SKS