Font Size

SCREEN

Cpanel

Projektovanje sistema upravljanja (13M051PSU)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Projektovanje sistema upravljanja  I 3+1+0 6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksandar Rakić

 

[New 2023] Tim predmeta na MS Teams platformi: 13M051PSU - Projektovanje sistema upravljanja

Obaveštenja


 • 25.01.2023. Na platformi MS Teams, u okviru tima predmeta 13M051PSU, okačeni su predlozi projektnih zadataka i relevantni materijali za njihovu izradu.

 • 21.12.2021. Na platformi MS Teams je okačena lista dodele zadataka u prvoj rundi.
 • 16.12.2021. Na platformi MS Teams je formiran tim predmeta 13M051PSU, gde su dodati studenti koji slušaju predmet u 2021/2022. U okviru formiranog tima, okačeni su predlozi projektnih zadataka i relevantni materijali za njihovu izradu.

Preliminarne informacije o predmetu:

 • Studenti proučavaju nove oblasti i/ili naprednu tematiku već razmatranih metoda regulacije.
 • U domenu predmeta su i pitanja projektovanja, analize i implementacije rešenja regulacije za specifične objekte upravljanja i/ili sistemska okruženja (mrežna, namenska ili druga složena).
 • Studenti dobijaju adekvatnu literaturu, logističku podršku (hardver/softver/konsultacije), rade i usmeno brane dodeljene projektne zadatke.
 • Projektni zadaci su podložni skalabilnosti saradnje; u zavisnosti od obima i kompleksnosti, projektni zadaci se mogu raditi kako u grupama u okviru jednog projekta, tako i u grupama za realizaciju više vezanih projekata u okviru tematske oblasti.
 • Projektni zadaci su podložni skalabilnosti obima; uspešna realizacija zadatka i interesovanje studenta za razmatranu problematiku može rezultovati u proširenje projektnih okvira i realizaciju master rada.
 • U svakom ispitnom roku, rok za predaju projektnog zadatka je (kalendarskih) sedam dana pre kraja ispitnog roka.

Projektni zadaci

Zadaci za 2022/2023

Zadaci za 2021/2022

Zadaci za 2020/2021

Oblast: Projektovanje namenskog i mrežnog upravljanja

Ukoliko bude interesovanja za oblast, biće formulisani zadaci:

 • Implementacija putanja podataka komunikacionim agentima na platformi opšte namene (Linux/Eclipse/Multi-threaded C Project),
 • Aplikacija za konfigurisanje mrežnog sistema upravljanja na platformi opšte namene,
 • Projektovanje i implementacija servisa za upravljanje i predikciju u mrežnom okruženju na platformi opšte namene, itd.

Oblast: Projektovanje upravljanja kablovski vodjenim robotskim sistemima

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051PSU