Font Size

SCREEN

Cpanel

Projektovanje sistema upravljanja (13M051PSU)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Projektovanje sistema upravljanja  I 3+1+0 6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksandar Rakić

 

[New 2023/2024] Tim predmeta na MS Teams platformi: 13M051PSU - Projektovanje sistema upravljanja

Obaveštenja


  • 18.01.2024. Na platformi MS Teams, u okviru tima predmeta 13M051PSU, okačeni su predlozi projektnih zadataka i relevantni materijali za njihovu izradu.

Preliminarne informacije o predmetu:

  • Studenti proučavaju nove oblasti i/ili naprednu tematiku već razmatranih metoda regulacije.
  • U domenu predmeta su i pitanja projektovanja, analize i implementacije rešenja regulacije za specifične objekte upravljanja i/ili sistemska okruženja (mrežna, namenska ili druga složena).
  • Studenti dobijaju adekvatnu literaturu, logističku podršku (hardver/softver/konsultacije), rade i usmeno brane dodeljene projektne zadatke.
  • Projektni zadaci su podložni skalabilnosti saradnje; u zavisnosti od obima i kompleksnosti, projektni zadaci se mogu raditi kako u grupama u okviru jednog projekta, tako i u grupama za realizaciju više vezanih projekata u okviru tematske oblasti.
  • Projektni zadaci su podložni skalabilnosti obima; uspešna realizacija zadatka i interesovanje studenta za razmatranu problematiku može rezultovati u proširenje projektnih okvira i realizaciju master rada.
  • U svakom ispitnom roku, rok za predaju projektnog zadatka je (kalendarskih) sedam dana pre kraja ispitnog roka.

Projektni zadaci

Zadaci za 2023/2024


Oblast: Projektovanje namenskog i mrežnog upravljanja

Ukoliko bude interesovanja za oblast, biće formulisani zadaci:

  • Implementacija putanja podataka komunikacionim agentima na platformi opšte namene (Linux/Eclipse/Multi-threaded C Project),
  • Aplikacija za konfigurisanje mrežnog sistema upravljanja na platformi opšte namene,
  • Projektovanje i implementacija servisa za upravljanje i predikciju u mrežnom okruženju na platformi opšte namene, itd.

Oblast: Projektovanje upravljanja kablovski vodjenim robotskim sistemima

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051PSU