Font Size

SCREEN

Cpanel

Metode soft-computing-а (13M051MSC)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Metode soft-computing-а (13M051MSC) I 3+1+0 6
Predavanja - Željko Đurović, Sanja Vujnović
Vežbe - Aleksandra Marjanović, Sanja Vujnović

Način polaganja ispita u školskoj 2023/2024 godini: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu ispita (70%) i praktičnom testu (30%). Teorijski deo ispita i praktični test mogu da se rade u bilo kom ispitnom roku. Da bi ocena, koja se formira nakon svih završenih obaveza, bila upisana student mora imati prijavljen ispit u tom ispitnom roku.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13M051MSC - Metode soft-computing-a

13M051MSC - Obaveštenja

  • 28.02.2023. Nastava iz ovog predmeta počinje u sredu 1.3, u terminu i učionici koji su dodeljeni prema rasporedu.

13E051MSC - Materijali

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051MSC