Font Size

SCREEN

Cpanel

Nelinearni sistemi upravljanja 2 (13E054NS2)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Nelinearni sistemi upravljanja 2 I 3+2+0 6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksa Stojić

 

[2023/2024] Tim predmeta na MS Teams platformi: 13E054NS2 - Nelinearni sistemi upravljanja 2

Obaveštenja

 • 04.02.2024. Trenutno su grupe G1 i G2 predale treći parcijalni zadatak i imaju pravo da pristupe usmenoj prezentaciji. Za prezentacije projekata treba pripremiti .pptx prezentaciju urađenog projektnog zadatka. Prezentacije treba da traju do 15min i da minimalno sadrže: kratak opis sistema, konkretne kriterijume/izbore/podešavanja u projektovanju po primenjenim metodama, najbitnije dobijene rezultate, poređenje najbitnijih rezultata između primenjenih metoda. Oba člana grupe treba da aktivno učestvuju u prezentaciji.
  Mogući termini za održavanje prezentacija su od utorka 06.02.2024. do petka 09.02.2024. Mole se studenti da usaglase pogodan dan i jave predmetnim nastavnicima na mail.
 • 04.02.2024. Preliminarni rezultati u februarskom ispitnom roku nalaze se ovde.
 • 28.01.2024. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije trećeg projektnog zadatka.
 • 10.01.2024. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije drugog projektnog zadatka.
 • 27.12.2023. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije prvog projektnog zadatka.
 • 26.12.2023. Drugi kolokvijum biće održan u petak 29.12.2023. u 14h u sali 309.
 • 26.12.2023. Objavljena je postavka trećeg projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 19.12.2023. Objavljena je postavka drugog projektnog zadatka i modifikovani plan rada u sekciji Projektni zadaci.
 • 06.12.2023. Prvi kolokvijum biće održan u četvrtak 14.12.2023. u 14h u sali 308.
 • 28.11.2023. Kako bismo održali tempo sa predavanjima, sutrašnji (29.11) časovi vežbi će biti posvećeni konsultacijama vezanim za prvi projektni zadatak.
 • 21.11.2023. Objavljena je postavka prvog projektnog zadatka i plan rada u sekciji Projektni zadaci.
 • 20.11.2023. Časovi vežbi predviđeni za sredu 22.11. se neće održati. Termin nadoknade će biti naknadno određen u dogovoru sa studentima.

 • 17.02.2023. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije trećeg projektnog zadatka.
 • 21.01.2023. Termin ispita u januarskom roku, koji se nalazi na servisu, je formalnog tipa. Pravi termin će biti naknadno definisan u dogovoru sa studentima.
 • 12.01.2023. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije drugog projektnog zadatka.
 • 05.01.2023. Objavljena je postavka trećeg projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 27.12.2022. Drugi kolokvijum biće održan u sredu 28.12.2022. u 12h u sali 70.
 • 20.12.2022. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije prvog projektnog zadatka.
 • 09.12.2022. Objavljena je postavka drugog projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 03.12.2022. Prvi kolokvijum biće održan u nedelju 04.12.2022. u 12h u sali 57.
 • 13.11.2022. Objavljena je postavka prvog projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 17.10.2022. Sutra (utorak 18.10.2022) okupljanje za predavanje biće ispred kabineta 72 u zgradi Fakulteta, pošto je javljeno da će učionica u zgradi "Lola" biti zauzeta u terminu predavanja.
 • 11.10.2022. Vežbe na predmetu će se održavati uživo i počinju u sredu 12.10.1022. od 12h u sali 70.
 • 03.10.2022. Nastava na predmetu počeće uvodnim časom predavanja, koji će se održati uživo u utorak 04.10.2022. od 9h u učionici u zgradi "Lola" (termin predavanja po zvaničnom rasporedu).

 • 31.12.2021. U sekciji Projektni zadaci objavljena je postavka trećeg projektnog zadatka. Rok za predaju: 5 kalendarskih dana pre kraja ispitnog roka. U januarskom i februarskom ispitnom roku će biti organizovane i usmene prezentacije projekata. Potrebno je da se delegat pravovremeno javi predmetnom nastavniku i/ili saradniku sa predlogom termina za organizaciju prezentacija.
 • 19.12.2021. U sekciji Projektni zadaci objavljena je postavka drugog projektnog zadatka. Rok za predaju: 10.01.2021.
 • 26.11.2021. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije prvog projektnog zadatka.
 • 22.10.2021. Objavljena je postavka prvog projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 04.10.2021. U sredu 06.10.2021. u 12h u učionici 70 će biti održana uvodni čas predavanja.

 • 02.02.2021. Prezentacije projekata u januarskom ispitnom roku biće održane u četvrtak, 04.02.2020. u 12h na MSTeams-u. Za tu priliku treba pripremiti .ppt (ili neki drugi format) prezentaciju urađenog projektnog zadatka. Prezentacije treba da traju do 15min i da minimalno sadrže: kratak opis sistema, konkretne kriterijume/izbore/podešavanja u projektovanju po primenjenim metodama, najbitnije dobijene rezultate, poređenje najbitnijih rezultata između primenjenih metoda. Oba člana grupe treba da aktivno učestvuju u prezentaciji. Sve grupe koje su predale treći parcijalni zadatak imaju pravo da pristupe prezentacijama.
 • 01.02.2020. Rezultati nakon K2 i PZ3 u januarskom ispitnom roku nalaze se ovde.
 • 31.12.2020. Objavljena je postavka trećeg projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 04.12.2020. Objavljena je postavka drugog projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.
 • 23.11.2020. U sekciji Projektni zadaci objavljene su recenzije prvog projektnog zadatka.
 • 30.10.2020. Objavljena je postavka prvog projektnog zadatka u sekciji Projektni zadaci.

Materijali

Modeliranje i nelinearna analiza

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Uvod u modeliranje i nelinearnu analizu
pdf small NSU2 - Uvod   
Analiza direktnim metodom Ljapunova
(primer: autonomno klatno)
html small nsu2_mna_01  matlab small nsu2_mna_01.m  
Projektovanje nelinernog upravljanja
(primer primene direktnog metoda Ljapunova
za uspravljanje upravljivog klatna)
html small nsu2_mna_02  matlab small nsu2_mna_02.m  
Jakobijan linearizacija (primer: upravljivo klatno u 
položaju nestabilne ravnoteže otvorene sprege)
html small nsu2_mna_03  matlab small nsu2_mna_03.m  

Linearna regulacija

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Linearna regulacija: Teorijska osnova,
modifikacije i podešavanje PID zakona upravljanja
pdf small NSU2 - LR   
Skolski (idealizovani) pristup projektovanje i simulaciji
linearnih zakona upravljanja (primer: upravljivo klatno)
html small nsu2_lr_01
Projektovanje i (linearna) analiza lin. zakona upravljanja
(primer: realna PD i PID regulacija upravljivog klatna)
html small nsu2_lr_02  matlab small nsu2_lr_02.m
Simulacija i analiza projektovanih lin. zakona upravljanja
(primer: PD i modifikacije PID za upravljivo klatno)
html small nsu2_lr_03
Relejni eksperiment za identifikaciju kriticnih parametara
nelinearnog modela tank i podesavanje
konvencionalnog Ziegler-Nicholsovog PI kontrolera

html small nsu2_lr_tank_01

Implementacija i simulaciona analiza Ziegler-Nicholsove
PI regulacije (inkrementalna realizacija i anti-windup)
nelinearnog modela tank

html small nsu2_lr_tank_02

Feedback linearizacija: Koncepti, problemi i parcijalna rešenja

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Beleške FLUS
pdf small NSU2 - FLUS  
Projektovanje i analiza FLUS i FLUS+I
(primer: upravljivo klatno)
html small nsu2_fl_01 
Transformacija stanja za projektovanje FLUS
upravljanja nekanoničkim modelom objekta upravljanja
html small nsu2_fl_02  matlab small nsu2_fl_02.m  
Projektovanje, simulacija i analiza FLUS upravljanja
sa transformacijom stanja
za nekanonički model objekta upravljanja
html small nsu2_fl_03 
Beleške FLUI
pdf small NSU2 - FLUI  
Projektovanje FLUI upravljanja nekanoničkim modelom
objekta upravljanja i analiza nulte dinamike
(primer sa relativnim redom r=2 < reda sistema n=3)
html small nsu2_fl_04  matlab small nsu2_fl_04.m  
Projektovanje, simulacija i analiza FLUI upravljanja sa 
spoljašnjom jediničnom povratnom spregom po izlazu 
(primer: jednostavan objekat drugog reda) 
html small nsu2_fl_05 
Projektovanje linearne regulacije po izlazu za FLUI 
linearizovani objekat upravljanja (primer: PD 
regulacija za FLUI upravljivog klatna)
html small nsu2_fl_06 
Projektovanje linearne regulacije po izlazu za FLUI 
linearizovani objekat upravljanja (primer: PID 
regulacija za eliminaciju poremećaja u ustaljen. stanju)
html small nsu2_fl_07 

Egzaktan pristup feedback linearizaciji (eFL)

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Egzaktan pristup feedback linearizaciji
pdf small NSU2 - eFL  
Rešeni primeri (2020)
pdf small NSU2 - eFL RP  
Projektovanje i analiza FL RT i FL+I RT za kanonicki
model objekta (primer: upravljivo klatno)
html small nsu2_efl_01 
Projektovanje i analiza FL RT i FL+I RT za nekanonicki
model objekta (primer: sistem drugog reda iz fl_07)
html small nsu2_efl_02 

Klizno upravljanje (Sliding-Mode Control) 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Egzaktan pristup kliznom upravljanju
pdf small NSU2 - SMC
 
Projektovanje i analiza SMC i BL SMC upravljanja za
problem stabilizacije (eliminacije poremećaja tipa
početnih uslova) kanoničkog objekta upravljanja
(primer: dvostruki integrator)
html small nsu2_smc_01
Projektovanje i analiza SMC upravljanja kanoničkim 
objektom upravljanja za problem praćenja reference 
(primer: dvostruki integrator) 
html small nsu2_smc_02 
Projektovanje i analiza SMC RT, SMC+I RT i
BL SMC+I RT upravljanja nekanoničkim objektom
za problem praćenja (modelirane) reference
(primer: objekat iz nsu2_fl_03)
html small nsu2_smc_03 

Diskretna implementacija FL i SMC upravljanja 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Projektovanje i sampled data analiza
FL, FL+I, SMC i BL SMC upravljanja za
RT - pracenje (modelirane) reference upravljivog klatna
html small nsu2_sd_control

Fuzzy upravljanje 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Uvod u fuzzy logiku i Matlab Fuzzy Logic Toolbox pdf small NSU2 - FL Intro
Uvod u fuzzy upravljanje pdf small Fuzzy_control
Intuitivni pristup projektovanju
PD baziranih fuzzy kontrolera
html small intuitive_flc
Generisanje linearnog sumatora
(osnova za linearni FPD) 
html small gen_lin_fpd html small gen_lin_fpd.m
Podešavanje fuzzy PID kontrolera pdf small Fuzzy_PID
Podešavanje i simulacija
fuzzy linearnog inkrementalnog PI kontrolera
za upravljanje nelinearnim tank modelom (nsu2_lr_tank)
html small nsu2_flc_01
Analiza efekata detjuninga linearnog FPD html small fpd_detjuning html small fpd_detjuning.m

 

Vežbe

Two Tank System

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Formiranje i analiza modela pptx small Two Tank System  zip small Vezbe - Modeliranje
Jakobijan linearizacija i linearna regulacija   zip small Vezbe - Linearna regulacija
Feedback linearizacija   zip small Vezbe - Feedback linearizacija
Klizno upravljanje   zip small Vezbe - Klizno upravljanje
Fuzzy logika    

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054NS2