Font Size

SCREEN

Cpanel

13E054ABS - Analiza biomedicinske slike

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Analiza biomedicinske slike  Izborni   3+0+2  6
Predavanja - Milica Janković (kabinet 71, BMIT lab), Veljko Papić (kabinet 71)
Vežbe - Milica Janković, Veljko Papić

 

 

13E054ABS - Obaveštenja

 • Informacije o predmetu će biti predstavljene u ponedeljak, 26.2.2024. u 16h u sali Računskog centra.
 • Ocena iz predmeta Analiza biomedicinske slike se formira na osnovu poena sa predispitnih obaveza (ukupno 40%: kolokvijum 30%, prezentacija rada iz teme projekta 10%) i ispitnog dela (odbrana projekta 60%). Nadoknada kolokvijuma je moguća u julskom ispitnom roku.
 • Pristup timu predmeta Analiza biomedicinske slike za školsku 2023/2024. godinu na platformi MS Teams je moguć preko linka.

 

13E054ABS - Materijali

Materijali za školsku 2023/2024. godinu će biti postavljani na Teams platformu:

 • Uvod
 • Osnovne manipulacije medicinskom slikom
 • Ekvalizacija histograma. Filtriranje.
 • Segmentacija I
 • Prostorne transformacije. Registracija - multimodalni sistemi
 • Vizuelizacija - renderovanje. Morfologija
 • Segmentacija II. Registracija II
 • Pristupi mašinskog učenja u obradi slike
 • Napredne tehnike segmentacije, registracije i vizuelizacije - odbrane domaćih zadataka
 • Primena dostupnih alata za analizu (ImageJ, 3D Slicer)

13E054ABS - Laboratorijske vežbe i projekti

Materijali će biti dostupni na MS Teams linku.

13E054ABS - Rokovi

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054MAM