Font Size

SCREEN

Cpanel

Stohastički sistemi i estimacija (OS3SSE)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Stohastički sistemi i estimacija (OS3SSE)      
Predavanja - Branko KovačevićPredrag TadićSanja Vujnović
Vežbe -  Natalija Đorđević

Način polaganja ispita:  U toku semestra će studenti dobiti dva domaća zadatka koja će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na predmetu. Ovi domaći zadaci nose po 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 30 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 60 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za januarski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena.

Tim predmeta na MS Teams platformi: 13E053SSE - Stohastički sistemi i estimacija

13E053SSE - Obaveštenja

  • 03.10.2021. U ponedeljak 04.10. u 12.15h (u vreme časova vežbi), na MSTeams-u će biti održan uvodni čas iz predmeta Stohastički sistemi i estimacija, gde će biti date osnovne informacije o samom kursu, kao i načinu izvođenja nastave u predstojećem semestru.
  • 03.10.2021. Nastava u zimskom semestru 2021/2022 godine održavaće se putem MS Teams platforme i počinje od prve nedelje semestra. Mole se studenti da se pridruže grupi putem ovog linka kako bi mogli da prate nastavu.

13E053SSE - Materijali

pdf small Plan i program predmeta

 

Predavanja

 

Računske vežbe

Matlab kodovi sa predavanja

Python kodovi sa predavanja

Najjednostavniji način da pokrenete ove primere jeste da ih kopirate na svoj Google Drive i da ih otvorite u Colab-u (desni klik, Open with > Colaboratory). Alternativa: Jupyter Notebook.

Domaći zadaci

  • pdf small Spisak studenata
  • pdf small Prvi domaći zadatak 2020/21
  • pdf small Prvi domaći zadatak - Raspored i termini odbrane
  • Drugi domaći zadatak 2019/20


Preporučena literatura

  • B. Kovačević, Ž. Đurović, Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory with Worked Examples, Akademska misao
  • M. Merkle, P. Vasić, Verovatnoća i statistika sa primenama i primerima, ETF Beograd
  • Steven M. Kay, Intuitive Probability and Random Processes Using Matlab, Springer
  • Steven M. Kay, Fundamentals of statistical signal processing, volume I: Estimation theory, 1993

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSE