Font Size

SCREEN

Cpanel

Spektralna analiza signala (13E053SAS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Spektralna analiza signala (13E053SAS)       
Predavanja - Veljko PapićPredrag Tadić
Vežbe - Predrag Tadić, Maša Tiosavljević

13E053SAS - Obaveštenja

  • 20.02.2024. Formiran je novi Teams tim "13E053SAS 2023/24" za tekuću školsku godinu. Kod za pristup timu je s7uvg3o. Stari tim "13E053SAS 2022/23" više neće biti aktivan.
  • 12.02.2024. Za školsku 2023/24 godinu biće formiran novi Teams tim. Kada bude formiran, o tome će biti postavljeno obaveštenje na ovom sajtu.

13E053SAS - Materijali

Slajdovi sa predavanja

Teorijski zadaci

Praktični zadaci

Primer pismenog ispita

Primer praktičnog dela ispita

Preporučena literatura

  • Steven M. Kay, "Modern Spectral Estimation - Theory & Application", Prentice Hall

13E053SAS - Logistika

Sadržaj predmeta

Na kursu se izučavaju tehnike za estimaciju spektralne gustine snage slabo-stacionarnih procesa. Estimacija spektra je jedan od prvih koraka pri bilo kakvoj obradi signala, sa primenama u radarima i sonarima, obradi slike i govora, ekonomiji, seizmologiji, biomedicini, analizi vibracija, astronomiji, okeanografiji itd.

Od metoda za spektralnu estimaciju na kursu se pokrivaju:

  • neparametarske tehnike (periodogram, usrednjeni periodogram, Blackman-Tukey),
  • parametarske tehnike (Levinson-Durbin rekurzija, autokorelaciona metoda, modifikovana i obična kovarijaciona metoda, Burgova metoda).

Literatura

Kurs je pokriven poglavljima 4–7 knjige “Modern spectral estimation – Theory & Applications” (Steven M. Kay, 1988). Na stranici predmeta postoje materijali za praćenje predavanja i vežbi.

Predispitne obaveze

Predispitne obaveze se sastoje iz domaćeg zadatka i praktičnog ispita, i nose ukupno 2x15=30 poena. Domaći se radi u toku semestra i brani se jednom u toku godine, u terminima koji se dogovaraju sa predmetnim nastavnicima. Praktični ispit se radi krajem semestra.

Ispit

Ispit sadrži kombinaciju teorijskih pitanja (definicije, dokazi, izvođenja) i zadataka. Polaže se pismeno i nosi najviše 70 poena.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SAS