Font Size

SCREEN

Cpanel

Nelinearni sistemi upravljanja (13E053NSU)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Nelinearni sistemi upravljanja   I 3+1+1   6
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksa Stojić

 

[2023/2024] Tim predmeta na MS Teams platformi: 13E053NSU - Nelinearni sistemi upravljanja

[2023/2024] pdf small Pravila polaganja ispita SAU2 i NSU u školskoj 2023/2024 godini

Obaveštenja

 • 29.04.2024. Rezultati kolokvijuma se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u utorak 30.4. od 13h u kabinetu 72 na spratu.
 • 25.02.2024. Vežbe na predmetu neće početi od prve radne nedelje, tako da se čas vežbi u ponedeljak 26.02.2024. neće održati.

 • 21.09.2023. Rezultati prvog dela ispita nakon septembarskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u petak 22.09.2023. od 10:30 h u kabinetu 72 na spratu.
 • 04.09.2023. Rezultati prvog dela ispita nakon avgustovskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u utorak 05.09.2023. od 11 h u kabinetu 72 na spratu.
 • 12.07.2023. Rezultati nakon II dela ispita u julskom roku nalaze se na sledećem linku
  Uvid u radove biće organizovan u četvrtak 13.07.2023. 14h u kabinetu 72 (na spratu).
 • 05.07.2023. Rezultati prvog dela ispita nakon julskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u četvrtak 06.07.2023. od 12 h u kabinetu 72 na spratu.
 • 16.06.2023. Rezultati prvog dela ispita nakon junskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u ponedeljak 19.06.2023. od 12 h u kabinetu 72 na spratu.
 • 01.05.2023. Rezultati kolokvijuma se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u četvrtak 04.05.2023. od 14 h u kabinetu 72 na spratu.
 • 15.03.2023. Na molbu određenog broja studenata nadoknada časova vežbi će biti pomerena sa četvrta (sutra) na petak 17.3. od 15 do 17 časova u sali 59.
 • 10.03.2023. Časovi vežbi predviđeni za ponedeljak 13.3. se neće održati. U dogovoru sa studentima za termin nadoknade časova je određen četvrtak 16.3. od 16 do 18 časova u sali 313.
 • 26.01.2023. Vežbe na predmetu neće početi od prve radne nedelje, tako da se čas vežbi u ponedeljak 27.02.2023. neće održati.

 • 22.09.2022. Rezultati drugog dela ispita i finalne ocene u septembarskom roku su:
  - 2018/0361, II deo = 9 poena (nije položio), ocena 5 (pet),
  - 2019/0209, II deo = 27 poena, ocena 10 (deset).
  Uvid u radove: po dogovoru sa predmetnim nastavnikom (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).
 • 29.08.2022. Rezultati nakon II dela ispita u avgustovskom roku nalaze se na sledećem linku
  Uvid u radove biće organizovan u utorak 30.08.2022. 12h-12:30h u kabinetu 72 (na spratu).
 • 07.07.2022. Rezultati nakon II dela ispita u julskom roku nalaze se na sledećem linku
  Uvid u radove biće organizovan u petak 08.07.2022. 10h-10:30h u kabinetu 72 (na spratu).
 • 25.06.2022. Rezultati nakon II dela ispita u junskom roku nalaze se na sledećem linku
  Uvid u radove biće organizovan danas (subota 25.06.2022) 13h-13:30h u kabinetu 72 (na spratu).
 • 23.06.2022. Drugi deo ispita u junskom ispitnom roku biće održan u petak 24.06.2022. od 10h u amfiteatru 56.
 • 21.06.2022. Rezultati ispita u junskom ispitnom roku se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u četvrtak 23.06.2022. od 17 h u kabinetu 72 (na spratu).
 • 23.04.2022. Rezultati kolokvijuma se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u utorak 26.04.2022. od 13 h u kabinetu 72 na spratu.
 • 25.02.2022. Nastava na predmetu počeće uvodnim časom predavanja, koji će se održati uživo u ponedeljak 28.02.2022. od 14h u sali 57 (termin vežbi po zvaničnom rasporedu).

Materijali

LABORATORIJSKE VEŽBE

ZADACI ZA VEŽBANJE

PREDAVANJA

Radna
nedelja
Nastavna jedinica Materijal za predavanja /
 primeri (dole na stranici)
0. Domen NSU u analizi, projektovanju i implementaciji SAU.
Detalji organizacije rada, gradiva i načina polaganja.
Prezentacija NSU.pptx
1. Modeli nelinearnih sistema. Modeli nelinearnih sistema.pdf
 nsu_primer_1_1.html (.m+.slx)
 nsu_primer_1_2.html (.m+.slx)
 nsu_primer_1_3.html (.m+.slx)
2. Harmonijska linearizacija (I deo, do G-A pristupa). Harmonijska linearizacija.pdf
3. Harmonijska linearizacija (II deo). Harmonijska linearizacija.pdf
 nsu_primer_2_1.html (.m+.slx)
 nsu_primer_2_2.html (.m+.slx)
4. Sistemi drugog reda. Sistemi drugog reda.pdf
5. Koncept stabilnosti ravnotežnih stanja
po Ljapunovu i linearizacija. Primeri linearizacije i
primene indirektnog metoda Ljapunova.
Ljapunov i linearizacija.pdf
 nsu_primer_4_1.html (.m+.slx)
 nsu_primer_4_2.html (.m+.slx)
6. Direktni metod Ljapunova (I deo). Primeri primene.
Prvi kolokvijum.
Direktni metod Ljapunova.pdf
 nsu_primer_5_1.html (.m)
7. Direktni metod Ljapunova (II deo).
Primeri određivanja procene oblasti privlačenja RS.
Direktni metod Ljapunova.pdf
 nsu_primer_5_2.html (.m)
 nsu_primer_5_3.html (.m)
8. Princip invarijantnosti i primeri primene. Princip invarijantnosti.pdf
 nsu_primer_5_4.html (.m)
 nsu_primer_5_5.html (.m)
9. Bifurkacije. Bifurkacije.pdf
 nsu_primer_6_1.html (.m)
 nsu_primer_6_2.html (.m)
 nsu_primer_6_3.html (.m)
 nsu_primer_6_4.html (.m)
10.
11. Ulaz-izlaz (BIBO) stabilnost.
Apsolutna stabilnost (I deo): postavka
problema i tvrđenja kružnog kriterijuma.
Ulaz-izlaz stabilnost.pdf
 nsu_primer_7_1.html (.m)
Apsolutna stabilnost.pdf
12. Apsolutna stabilnost (II deo):
dokaz kružnog kriterijuma,
kriterijum Popova, primeri primene.
Apsolutna stabilnost.pdf
 nsu_primer_7_2.html (.m)
 nsu_primer_7_3.html (.m)
13. Uvod u projektovanje nelinearnih zakona upravljanja.  
 • Prateće prezentacije i primeri za predavanja:

1. Modeli nelinearnih sistema

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Modeli nelinearnih sistema  
Simulacija autonomnog planarnog klatna
html small nsu_primer_1_1 
Simulacija sistema zatvorene sprege
(ilustracija stabilnih samooscilacija sistema)
html small nsu_primer_1_2 
Ilustracija mogucih simulacionih realizacija
(Simulink vs. Matlab program)
html small nsu_primer_1_3 

2. Harmonijska linearizacija

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Harmonijska linearizacija  
Simulacija sistema upravljanja dizalicom
(analiza samooscilacija primera iz materijala)
html small nsu_primer_2_1 
Relejni eksperiment za identifikaciju
kriticnih parametara nelinearnog objekta (tank)
i podesavanje Ziegler-Nicholsovog PI kontrolera
html small nsu_primer_2_2 

3. Sistemi drugog reda

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Sistemi drugog reda matlab small isoclines.m

4. Koncept stabilnosti ravnotežnih stanja po Ljapunovu i linearizacija u okolini ravnotežnog stanja

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Ljapunov i linearizacija  
Fazni portreti autonomnog planarnog klatna
html small nsu_primer_4_1 
Analiza i fazni portret upravljivog planarnog klatna html small nsu_primer_4_2

5. Direktni metod Ljapunova, procena oblasti privlačenja L.A.S.R.S. i princip invarijantnosti

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Direktni metod Ljapunova  
Dokazivanje da je koordinatni
pocetak modela autonomnog klatna
ravnotezno stanje tipa centra
html small nsu_primer_5_1  matlab small nsu_primer_5_1.m
Procena oblasti privlacenja
na primeru upravljivog klatna
html small nsu_primer_5_2  matlab small nsu_primer_5_2.m
Izbor funkcije Ljapunova pomocu
jednacine Ljapunova za linearizovani model
i procena oblasti privlacenja
html small nsu_primer_5_3  matlab small nsu_primer_5_3.m
Prateća prezentacija za predavanja pdf small Princip invarijantnosti  
Razliciti izbori funkcije Ljapunova
i rezultujuce procene oblasti privlacenja
html small nsu_primer_5_4 matlab small nsu_primer_5_4.m
Razliciti izbori funkcije Ljapunova za ispitivanje zone R.S. i izolovanog R.S. html small nsu_primer_5_5 matlab small nsu_primer_5_5.m

6. Bifurkacije

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Bifurkacije  
Primer Hopf-ove superkriticne bifurkacije
html small nsu_primer_6_1 matlab small nsu_primer_6_1.m
Primer Hopf-ove subkriticne bifurkacije html small nsu_primer_6_2 matlab small nsu_primer_6_2.m
Primer globalne bifurkacije
html small nsu_primer_6_3  matlab small nsu_primer_6_3.m
Primer haoticnih atraktora
html small nsu_primer_6_4  matlab small nsu_primer_6_4.m

7. Ulaz-izlaz stabilnost i apsolutna stabilnost

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Ulaz-izlaz stabilnost  
Teorema malog pojacanja i njena konzervativnost
na primeru linearnih sistema
html small nsu_primer_7_1  matlab small nsu_primer_7_1.m
Prateća prezentacija za predavanja pdf small Apsolutna stabilnost  
Primena kruznog kriterijuma
na primeru stabilnog linearnog dela sistema
html small nsu_primer_7_2  matlab small nsu_primer_7_2.m
Primena kruznog kriterijuma i kriterijuma Popova
na primeru stabilnog linearnog dela sa astatizmom
html small nsu_primer_7_3  matlab small nsu_primer_7_3.m

Rezultati

 •  

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053NSU