Font Size

SCREEN

Cpanel

Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Modeliranje i identifikacija procesa (13E053MIP) I 3+1+1 6
Predavanja - Aleksandra Krstić   
Vežbe - Aleksa StojićBoris Barišić

Način polaganja ispita u šk. 2022/2023: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu (50 poena), računarkom testu (30 poena) i projektnom zadatku (20 poena). Teorijski deo ispita se polaže ili polaganjem dva kolokvijuma (svaki po 25 poena) ili polaganjem integralnog ispita (50 poena). Prvi kolokvijum će biti održan u toku semestra i to bez mogućnosti nadoknade, a drugi se može polagati u junskom i / ili julskom ispitnom roku. Ispit se može polagati integralno u bilo kom roku. Računarski test i odbrane projektnih zadataka će biti organizovani samo u junskom i julskom ispitnom roku. Da bi student položio odgovarajući deo teorijskog ispita, mora na njemu imati preko 50% poena.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E053MIP - Modeliranje i identifikacija procesa

Obaveštenja

  • 23.04.2023. Резултати првог колоквијума се налазе на следећем линку. Увид у радове ће се одржати у уторак 25.4.2023. у 12.00 часова у кабинету 72 (горе).
  • 09.04.2023. U skladu sa dogovorom sa vežbi, u ponedeljak 10.4. u terminu od 16h do 18h planiran je obilazak laboratorije i pokazivanje načina rada sušare.
  • 27.02.2023. Uvodni čas će se održati u utorak 28.2.2023. sa početkom u 10 časova u sali po rasporedu.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053MIP