Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13Е052SISR,19Е052SIS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Signali i sistemi (IR2SIS)  O  3+1+1  6
Predavanja - Željko Đurović, Predrag Tadić, Sanja Vujnović
Vežbe - Natalija Đorđević, Boris Barišić, Aleksa Stojić

Način polaganja ispita u školskoj 2021/2022 godini: U toku semestra će studenti dobiti dva domaća zadatka koja će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na predmetu. Ovi domaći zadaci nose po 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan prvi kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva i nosi 45 poena. U svakom ispitnom roku studenti će imati mogućnost da rade prvi ili drugi kolokvijum (od po 45 poena) ili da rade integralni ispit (od 90 poena).

Tim predmeta na MS Teams platformi:13E052SISR, 19E052SIS - Signali i sistemi

Obaveštenja

  • 26.06.2022. Rezultati junskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u ponedeljak 27.6.2022. od 16 h u kabinetu 72 na spratu.
  • 22.02.2022. Rezultati februarskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove biće organizovan u utorak 1.3.2022. od 15 h u kabinetu 72 na spratu. 
  • 06.02.2022. Rezultati januarskog ispitnog roka se nalaze na sledećem linku. Uvid u radove za studente koji su radili integralni ispit biće održan u utorak 8.2.2022. sa početkom od 11:00 h, a za studente koji su radili prvi kolokvijum biće održan u četvrtak od 11:00 h u kabinetu 72 (gore).
  • 24.12.2021. Правила и термини за одбрану другог домаћег задатка су објављени на следећем линку.
  • 25.11.2021. Правила и термини за одбрану првог домаћег задатка су објављени на следећем линку.
  • 07.10.2021. Za smerove OT i IR se ove školske godine drže zajednička predavanja i vežbe koje će biti postavljane na MS Teams grupi predmeta.
  • 04.10.2021. U sredu 06.10. u 16.15h, na MSTeams-u će biti održan uvodni čas iz predmeta Signali i sistemi. Tom prilikom će biti date osnovne informacije o samom kursu, kao i načinu izvođenja nastave u predstojećem semestru.

Laboratorija

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052SISR