Font Size

SCREEN

Cpanel

Električna merenja

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Električna merenja (OS, OT i OF)   Izborni  2+0+3  6
Predavanja - Jelena Ćertić (kabinet 68), Milica Janković (kabinet 68, BMIT)
Laboratorijske vežbe se drže u laboratoriji 69.

Materijale i obaveštenja u školskoj 2021/2022 godini studenti mogu pratiti na MS Teams platformi.

Predavanja i način polaganja ispita su isti za module Telekomunikacije i informacione tehnologije (19Е032ЕМ), Signali i sistemi (19Е052ЕМ) i Fizička elektronika (19Е052ЕМ), dok je program laboratorijskih vežbi za modul Signali i sistemi (19Е052ЕМ) i Fizička elektronika (19Е052ЕМ) proširen u odnosu na modul Telekomunikacije i informacione tehnologije (19Е032ЕМ).

Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja. Kada se na predavanjima pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):

  • sreda, 08:00-10:00
  • četvrtak, 10:00-12:00

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052EM