Font Size

SCREEN

Cpanel

Električna merenja

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Električna merenja (OS, OT i OF)   Izborni  2+0+3  6
Predavanja - Jelena Ćertić (kabinet 69), Milica Janković (kabinet 71, BMIT lab)

Laboratorijske vežbe se drže u Laboratoriji za električna merenja Katedre za Telekomunikacije.

Predavanja i način polaganja ispita su isti za module Telekomunikacije i informacione tehnologije (19Е032ЕМ), Signali i sistemi (19Е052ЕМ) i Fizička elektronika (19Е052ЕМ), dok je program laboratorijskih vežbi za modul Signali i sistemi (19Е052ЕМ) i Fizička elektronika (19Е052ЕМ) proširen u odnosu na modul Telekomunikacije i informacione tehnologije (19Е032ЕМ). 

Nastava je organizovana tako da u prvoj polovini semestra studenti svake nedelje imaju dva puta po dva časa predavanja. Kada se na predavanjima pređe potrebno gradivo, počinju laboratorijske vežbe.

Na MS Teams platformi formiran je tim: 2023/2024 19E052EM – Električna merenja..

Termini predavanja (prema zvaničnom rasporedu ETF-a za II godinu):

  • četvrtak, 10:15-12:00
  • petak, 18:15-20:00.

Prema rasporedu časova, postoje dve grupe za predavanja. U toku prve nedelje nastave, odnosno u četvrtak, 05.10.2023. i u petak 06.10.2023. u oba termina će biti održan prvi, uvodni čas. Počev od druge nedelje, nastava je organizovana tako da se teorijska nastava odvija redom, u svim predviđenim terminima časova predavanja u prvoj polovini semestra (ukupno 14 dvočasa), odnosno  studenti treba da prate predavanja u terminima obe grupe. Na taj način se praktično celokupno gradivo predmeta predaje pre nego što počnu laboratorijske vežbe.

Rezultati ispita školske 2023/2024 godine:

 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052EM