Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+2+0  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, BMIT lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLI predmeta.

KLI - Obaveštenja

  • 19.06.2017. ISPIT U JULSKOM ISPITNOM ROKU je zakazan za 26. jun 2017. godine sa početkom u 18:30 časova u laboratoriji 69. Detalji su dostupni na studentskim servisima.
  • 06.06.2017. REZULTATE ISPITA U JUNSKOM ISPITNOM ROKU studenti mogu pogledati ovde.

Opširnije: KLI - Obaveštenja

KLI - Materijali za predavanja

Predavanja (doc. dr Nadica Miljković):

Praktična nastava u 2016/17. školskoj godini je održana u ponedeljak 24. aprila 2017. godine u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (https://www.ncrc.ac.rs/). Zahvaljujući ljubaznosti i srdačnom gostoprimstvu master inž. elektrotehnike i računarstva Nenada Zrnića, kliničkog inženjera i specijaliste strukovnog medicinskog radiologa Draška Vidojevića, studenti su imali prilike da se upoznaju sa tehničkim aspektima u zdravstvu i sa osnovnim principima rada MRI (eng. Magnetic Resonance Imaging) uređaja.

Opširnije: KLI - Materijali za predavanja

KLI - Projektni zadaci

Preporučenu formu projektih izveštaja studenti mogu pogledati ovde.

Spisak projektnih zadataka za školsku 2016/2017 godinu, studenti mogu pogledati ovde.

KLI - Vežbe

Vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se drže u laboratoriji 69 u blokovima.

Materijali za vežbe za 2016/2017 školsku godinu:

  • Prezentaciju prve vežbe, studenti mogu pogledati ovde. Studenti će zadatke dobiti na času.
  • Prezentaciju druge vežbe, studenti mogu pogledati ovde. Materijale za drugu vežbu, studentim mogu preuzeti ovde. Kodove i rešenja, studenti će dobiti na času.
  • Prezentaciju za treću vežbu, studenti mogu pogledati ovde.
  • Zadatke za IV vežbu, studenti mogu pogledati ovde.
  • Zadatke za V vežbu, studenti mogu pogledati ovde (promenjeno 17.03.2017.).
  • Zadatke za VI vežbu, studenti mogu pogledati ovde.
  • Zadatke za VII vežbu, studenti mogu pogledati ovde.
  • Prezentaciju za VIII vežbu, studenti mogu preuzeti ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI