Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+2+0  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLI predmeta.

KLI predmet, pored opisa posla KLI inženjera/ki (u klinici, industriji i akademiji), obuhvata projektovanje hardvera i softvera, pisanje protokola, proceduru izdavanja etičke dozvole i metode sertifikacije u industriji. Najvećim delom, KLI predmet se bavi medicinskom instrumentacijom za dijagnostiku i terapiju i praktično je orijentisan.

KLI - Obaveštenja

08.05.2020. OBAVEŠTENJE ZA PREOSTALE laboratorijske vežbe se nalazi u sekciji KLI - Vežbe. Detalji će biti poslati na mejling listu.

08.05.2020. KOLOKVIJUM I ISPIT će se polagati u istom terminu u junskom ispitnom roku, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Gradivo za kolokvijum obuhvata sve prezentacije od početka školske godine zaključno sa lekcijom Merenje impedanse u Kliničkom inženjerstvu.

08.05.2020. ROK ZA PREDAJU IZVEŠTAJA O RADU NA PROJEKTU koji će se ocenjivati je petak 29. maj 2020. godine do kraja dana za sve koji žele da KLI ispit polažu u junskom roku 2020. Prezentacije projekata će se održati u ponedeljak 1. juna 2020. godine preko Zoom platforme sa početkom u 11 časova, prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Detalji će biti poslati na mejling listu.

08.05.2020. ODLOŽENA JE PROLEĆNA ŠKOLA KLINIČKOG INŽENJERSTVA. Usled COVID-19 pandemije, organizatori su prolećnu školu kliničkog inženjerstva pomerili za sledeću 2021. godinu. Više na http://bioingts.units.it/en/spring-school.

Opširnije: KLI - Obaveštenja

KLI - Projektni zadaci

Spisak projektnih zadataka i preporučena forma projektnih izveštaja, zenodo.3686680

*** KORISNO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

KLI - Vežbe

Vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se drže u laboratoriji 69 u blokovima.

Materijali za vežbe za 2019/20. školsku godinu:

  • Uvod u medicinsku instrumentaciju: zenodo.3686716, podsetnik/zadaci
  • Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLI projekte, zenodo.3686731
  • Prikaz i analiza merenih podataka, zenodo.3748330
  • Merenje signala sa projektovanjem aplikacija u programskim okruženjima
  • Realizacija merenja u kliničkom inženjerstvu (NOVO: Ove vežbe se neće držati u laboratoriji, već će pokazni video snimci biti predstavljeni u terminu online predavanja 14.05.2020, nakon čega će studentkinje i studenti dobiti domaći zadatak za rad od kuće):

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI