Font Size

SCREEN

Cpanel

Kliničko inženjerstvo

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni   3+2+0  6
Predavanja - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69
Vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu KLI predmeta.

KLI predmet, pored opisa posla KLI inženjera/ki (u klinici, industriji i akademiji), obuhvata projektovanje hardvera i softvera, pisanje protokola, proceduru izdavanja etičke dozvole i metode sertifikacije u industriji. Najvećim delom, KLI predmet se bavi medicinskom instrumentacijom za dijagnostiku i terapiju i praktično je orijentisan.

KLI - Obaveštenja

27.12.2020. OTVORENE SU PRIJAVE ZA VIRTUELNU BESPLATNU PROLEĆNU ŠKOLU BCI I NEUROTEHNOLOGIJA! Više informacija o online školi koja će se održati od 12. do 21. aprila 2021 dostupno je na https://www.gtec.at/spring-school-2021/

12.10.2020. BESPLATAN SIMPOZIJUM NA TEMU MERENJA I ANALIZE BIOSIGNALA! Sve studentkinje i studenti se upućuju da prate besplatan Simpozijum "Biosignals: Measurement and analysis with applications in psychology" koji će se održati u nedelju 18.10.2020. u okviru konferencije Empirijska istraživanja u psihologiji u periodu 14:30-16:00. Program EIP konferencije je dostupan ovde, a uskoro će biti dostupan i link preko koga će biti moguće uključenje i na sajtu konferencije i na sajtu MAS predmeta.

18.09.2020. REZULTATI ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU prosleđeni su interno studentima koji su izašli na ispit.

08.09.2020. Vebinar "Introduction to the Brain Imaging Data Structure (BIDS)" je zakazan 17.09.2020, a za više informacija o prijavama i sadržaju vebinara, pogledati https://www.openscience-rotterdam.com/2020/09/intro-bids-sept2020/.

06.09.2020. ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROKU je zakazan. Termin polaganja je 17. septembar 2020. u 15:00 u laboratoriji 69.

27.08.2020. REZULTATI ISPITA U AVGUSTOVSKOM ROKU prosleđeni su interno studentima koji su izašli na ispit.

15.08.2020. ISPIT U AVGUSTOVSKOM ROKU je zakazan. Termin polaganja je 27. avgust 2020. u 11:30 u laboratoriji 69.

11.08.2020. PREPORUČENA DODATNA LITERATURA ZA KLI PREDMET na temu medicine zasnovane na dokazima (MZD) sa istorijom kliničkog ispitivanja koja uključuje doprinose Džejmsa Linda, Florens Najtingejl, Arčija Kokrana i drugih, je knjiga pod nazivom "Napitak za boljitak" (eng. "Trick or Treatment?") Sajmona Singa i Edzarda Ernesta (ISBN: 978-86-83239-24-5).

19.07.2020. BESPLATNA I VIRTUELNA JULIACON 2020! Za više informacija o relativnom mladom programskom jeziku Julia i besplatnoj online konferenciji koja sadrži i predavanja koja su od interesa za Kliničko inženjerstvo, pogledati: https://juliacon.org/2020/ i https://pretalx.com/juliacon2020/schedule/#2020-07-29.

Opširnije: KLI - Obaveštenja

KLI - Projektni zadaci

Spisak projektnih zadataka i preporučena forma projektnih izveštaja, zenodo.3686680

*** KORISNO *** Uputstvo za pripremu i držanje prezentacija, studenti/kinje mogu pogledati ovde.

KLI - Vežbe

Vežbe iz predmeta Kliničko inženjerstvo se drže u laboratoriji 69 u blokovima.

Materijali za vežbe za 2019/20. školsku godinu:

  • Uvod u medicinsku instrumentaciju: zenodo.3686716, podsetnik/zadaci
  • Pisanje izveštaja i pretraga literature za KLI projekte, zenodo.3686731
  • Prikaz i analiza merenih podataka, zenodo.3748330
  • Merenje signala sa projektovanjem aplikacija u programskim okruženjima
  • Realizacija merenja u kliničkom inženjerstvu (NOVO: Ove vežbe se neće držati u laboratoriji, već će pokazni video snimci biti predstavljeni u terminu online predavanja 14.05.2020, nakon čega će studentkinje i studenti dobiti domaći zadatak za rad od kuće):

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054KLI