Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi i signali u organizmu (13E053SSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Sistemi i signali u organizmu   Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičićkabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053SSO - Obaveštenja

 • Usmeni deo ispita u februarskom ispitnom roku će se održati 04.02.2020. u 14:00.
 • Usmeni deo ispita u januarskom ispitnom roku će se održati 18.01.2020. u 10:00.
 • Rezultati drugog kolokvijuma će izaći 30.12.2019. do 12h. Uvid u radove će biti održan istog dana u 13h.
 • Drugi kolokvijum će se održati 27.12.2019. u 12h u Amfiteatru Lola.
 • U sekciji Laboratorijske vežbe i projekti objavljen je spisak tema za projekte.
 • U sekciji Rokovi su objavljeni rezultati prvog kolokvijuma.
 • Nadoknada laboratorijskih vežbi će biti organizovana 24.12. od 18h do 20h.
 • Prvi kolokvijum će se održati 15.11.2019. u 12h u Amfiteatru Lola.
 • U sekciji Laboratorijske vežbe i projekti je objavljen raspored studentata po grupama, kao i raspored grupa po terminima. 
 • Prvo predavanje u školskoj 2019/2020. godini će se održati prema rasporedu časova, u petak 04.10.2019. u 11h u sali 62. Raspored računskih i laboratorijskih vežbi će biti naknadno objavljen.

13E053SSO - Materijali

Predavanja 2019/2020:

 • Uvodno predavanje, download
 • Procesi na ćelijskoj membrani. Ravnotezni i akcioni potencijal, download
 • Vaskularni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Respiratorni sistem. Modeliranje cirkulacionog sistema, download
 • Nervni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Mišićni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Skeletni sistem, download
 • Primene zračenja u medicini, download
 • Metode formiranja medicinske slike - nuklearna medicina, download
 • Urinarni sistem. Instrumentacija, download
 • Digestivni i endokrini sistem, download
 • Kvantitativne metode medicinskog slikanja na primerima modelovanja kinetike radiotrasera, download
 • Čula. Instrumentacija. Neuralne proteze, download

Predavanje po pozivu, Akademik prof. Dejan Popović, "Inženjerstvo u svrsi medicine", download

13E053SSO - Laboratorijske vežbe i projekti

Termine laboratorijskih vežbi, kao i raspored studenata po grupama možete pogledati ovde (ažurirano 02.12.2019.).

1. Uvod u Python okruženje, download, vežbanja

2. Na+-K+ pumpa. Akcioni potencijal. Hodgkin-Huxley jednačine-simulacija, download

3. Simulacija i obrada EKG signala, download, vežbanja

4. Modelovanje kardiopulmonarnog sistema, download, vežbanja

5. Modelovanje raspodele električnog polja u tkivu, download, vežbanja

6. Modelovanje skeletnog sistema, download, vežbanja

7. Uvod u medicinsku sliku. Kvantifikacija scintigramskih snimaka, download, vežbanja

8. Modelovanje regulacije insulina. 3D modelovanje krvnih sudova

Spisak studenata koji nisu uradili sve vežbe se nalazi ovde.

 

Spisak tema za projekte možete pogledati ovde.

 

13E053SSO - Rokovi

 • Rezultati nadoknade prvog kolovijuma možete pogledati ovde.
 • Rezultati nadoknade prvog kolovijuma možete pogledati ovde.
 • Rezultate drugog kolokvijuma možete pogledati ovde.
 • Rezultate prvog kolokvijuma možete pogledati ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO