Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi i signali u organizmu (13E053SSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Sistemi i signali u organizmu   Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković (kabinet 68, BMIT)
Vežbe - Milica Janković

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053SSO - Obaveštenja

 • Nadoknada vežbi će biti 1.12.2017. u 15h u Lab69.
 • I kolokvijum će biti održan 24.11.2017. prema rasporedu koji bude objavila Studentska služba. II kolokvijum će biti održan u petak, 29.12.2017. u 11h.
 • U petak, 27.10.2017. se neće održati predavanja. Tog dana će biti održane samo vežbe prema objavljenom rasporedu.
 • U petak, 20.10.2017. 13-14h u sali 62 će se održati gostujuće predavanje Akademika prof. Dejana Popovića.
 • Objavljen je tekst domaćeg zadatka i raspored odbrane.
 • Objavljen je raspored vežbi za školsku 2017/2018. godinu.
 • Prvo predavanje u školskoj 2017/2018. godini će se održati prema rasporedu časova, u petak 29.9.2017. u 11h u sali 62. Raspored računskih i laboratorijskih vežbi će biti naknadno objavljen.

13E053SSO - Materijali

Predavanja 2017/2018:

 • Uvodno predavanje, download
 • Procesi na ćelijskoj membrani. Ravnotezni i akcioni potencijal, download
 • Mišićni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Nervni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Vaskularni sistem: morfologija i fiziologija. Instrumentacija, download
 • Respiratorni sistem. Instrumentacija, download
 • Metode formiranja medicinske slike I deo, download
 • Metode formiranja medicinske slike II deo, download

Gostujuće predavanje Akademika prof. Dejana Popovića: "Osnove biomedicinskog inženjerstva i tehnologija", download

13E053SSO - Laboratorijske vežbe i projekti

Raspored laboratorijskih vežbi možete pogledati ovde. Blok vežbi 1 i 2 će se održati u Računskom centru. Vežbe 3,4,5 i 6 će se održati u Lab69.

Tekst domaćeg zadatka možete pogledati ovde. Raspored odbrane možete pogledati ovde.

1. Uvod u Labview okruženje, download

2. Analogna akvizicija. Korišćenje digitalnog porta, download, fajlovi

3. Na+-K+ pumpa. Akcioni potencijal. Hodgkin-Huxley jednačine-simulacija, download

4. Realizacija elektromiografskog sistema, download

5. Učitavanje EKG signala iz fajla, prikaz signala, Furijeova transformacija i filtriranje EKG signala. Simulacija EKG signala, download

6. Uvod u medicinsku sliku. Kvantifikacija scintigramskih snimaka, download

 Termin prijave za posetu klinikama će biti naknadno objavljen.

13E053SSO - Rokovi

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SSO