Font Size

SCREEN

Cpanel

Nelinearni sistemi upravljanja 2 (13E054NS2)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Nelinearni sistemi upravljanja 2       
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksandra Marjanović

Obaveštenja

 • 19.02.2018. Prezentacije rešenja projektnih zadataka biće održane u sredu 21.02.2018. od 16h u Paviljonu u laboratoriji P-22.
 • 14.02.2018. Rezultati trećeg projektnog zadatka nalaze se ovde.
 • 08.02.2018. Rezultati drugog kolokvijuma nalaze se ovde.
  Termin uvida u radove: petak 09.02.2018. 10h u kabinetu 72.
 • 08.02.2018. Rok za predaju finalnog projektnog zadatka u februarskom roku je 10. februar.
 • 30.01.2018. Drugi kolokvijum biće održan u ponedeljak 05.02.2018. od 15h-17h u sali 61.
 • 19.01.2018. Rok za predaju finalnog projektnog zadatka u januarskom roku pomeren je na 30. januar.
 • 01.01.2018. U sekciji Projektni zadaci objavljena je postavka trećeg projektnog zadatka za 2017-2018 godinu.
 • 30.12.2017. Rok za predaju drugog projektnog zadatka je pomeren za 5. januar. Srećna nova godina!
 • 26.12.2017. Ove nedelje, časovi vežbi će biti održani u sredu u terminu 12-14h umesto u terminu 15-17h, takođe u RCu.
 • 19.12.2017. Ove nedelje, časovi vežbi će biti održani u sredu u terminu 11-13h umesto u terminu 15-17h, takođe u RCu.
 • 12.12.2017. Rezultati prvog kolokvijuma nalaze se ovde.
 • 04.12.2017. Prvi kolokvijum biće održan u četvrtak 07.12.2017. od 16h-18h u sali 311.
 • 09.11.2017. U sekciji Projektni zadaci je objavljena postavka prvog projektnog zadatka za 2017-2018 godinu.
 • 22.09.2017. Nastava iz predmeta počinje časovima predavanja u utorak 26.09. u terminu predvidjenom rasporedom.

Materijali

 • Materijali za predavanja su u papirnoj formi i studenti ih mogu uzeti na kopiranje.
 • Prateći primeri za predavanja i prezentacije:

Modeliranje i nelinearna analiza

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Uvod u modeliranje i nelinearnu analizu
pdf small NSU2 - Uvod   
Analiza direktnim metodom Ljapunova
(primer: autonomno klatno)
html small nsu2_mna_01  matlab small nsu2_mna_01.m  
Projektovanje nelinernog upravljanja
(primer primene direktnog metoda Ljapunova
za uspravljanje upravljivog klatna)
html small nsu2_mna_02  matlab small nsu2_mna_02.m  
Jakobijan linearizacija (primer: upravljivo klatno u 
položaju nestabilne ravnoteže otvorene sprege)
html small nsu2_mna_03  matlab small nsu2_mna_03.m  

Linearna regulacija

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
PID kontroleri: Varijante, modifikacije, anti-windup
pdf small NSU2 - PID   
Skolski (idealizovani) pristup projektovanje i simulaciji
linearnih zakona upravljanja (primer: upravljivo klatno)
html small nsu2_lr_01
Projektovanje i (linearna) analiza lin. zakona upravljanja
(primer: realna PD i PID regulacija upravljivog klatna)
html small nsu2_lr_02  matlab small nsu2_lr_02.m
Simulacija i analiza projektovanih lin. zakona upravljanja
(primer: PD i modifikacije PID za upravljivo klatno)
html small nsu2_lr_03
Relejni eksperiment za identifikaciju kriticnih parametara
nelinearnog modela tank i podesavanje
konvencionalnog Ziegler-Nicholsovog PI kontrolera

html small nsu2_lr_tank_01

Implementacija i simulaciona analiza Ziegler-Nicholsove
PI regulacije (inkrementalna realizacija i anti-windup)
nelinearnog modela tank

html small nsu2_lr_tank_02

Feedback linearizacija: Koncepti, problemi i parcijalna rešenja

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Beleške FLUS
pdf small NSU2 - FLUS  
Projektovanje i analiza FLUS i FLUS+I
(primer: upravljivo klatno)
html small nsu2_fl_01 
Transformacija stanja za projektovanje FLUS
upravljanja nekanoničkim modelom objekta upravljanja
html small nsu2_fl_02  matlab small nsu2_fl_02.m  
Projektovanje, simulacija i analiza FLUS upravljanja
sa transformacijom stanja
za nekanonički model objekta upravljanja
html small nsu2_fl_03 
Beleške FLUI
pdf small NSU2 - FLUI  
Projektovanje FLUI upravljanja nekanoničkim modelom
objekta upravljanja i analiza nulte dinamike
(primer sa relativnim redom r=2 < reda sistema n=3)
html small nsu2_fl_04  matlab small nsu2_fl_04.m  
Projektovanje, simulacija i analiza FLUI upravljanja sa 
spoljašnjom jediničnom povratnom spregom po izlazu 
(primer: jednostavan objekat drugog reda) 
html small nsu2_fl_05 
Projektovanje linearne regulacije po izlazu za FLUI 
linearizovani objekat upravljanja (primer: PD 
regulacija za FLUI upravljivog klatna)
html small nsu2_fl_06 
Projektovanje linearne regulacije po izlazu za FLUI 
linearizovani objekat upravljanja (primer: PID 
regulacija za eliminaciju poremećaja u ustaljen. stanju)
html small nsu2_fl_07 

Egzaktan pristup feedback linearizaciji (eFL)

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Beleške eFL
pdf small NSU2 - eFL  
Projektovanje i analiza FL RT i FL+I RT za kanonicki
model objekta (primer: upravljivo klatno)
html small nsu2_efl_01 
Projektovanje i analiza FL RT i FL+I RT za nekanonicki
model objekta (primer: sistem drugog reda iz fl_07)
html small nsu2_efl_02 

Klizno upravljanje (Sliding-Mode Control) 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Beleške SMC
pdf small NSU2 - SMC
 
Projektovanje i analiza SMC i BL SMC upravljanja za
problem stabilizacije (eliminacije poremećaja tipa
početnih uslova) kanoničkog objekta upravljanja
(primer: dvostruki integrator)
html small nsu2_smc_01
Projektovanje i analiza SMC upravljanja kanoničkim 
objektom upravljanja za problem praćenja reference 
(primer: dvostruki integrator) 
html small nsu2_smc_02 
Projektovanje i analiza SMC RT, SMC+I RT i
BL SMC+I RT upravljanja nekanoničkim objektom
za problem praćenja (modelirane) reference
(primer: objekat iz nsu2_fl_03)
html small nsu2_smc_03 

Diskretna implementacija FL i SMC upravljanja 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Projektovanje i sampled data analiza
FL, FL+I, SMC i BL SMC upravljanja za
RT - pracenje (modelirane) reference upravljivog klatna
html small nsu2_sd_control 

Fuzzy logika i upravljanje 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Uvod u fuzzy logiku i Matlab Fuzzy Logic Toolbox 
Uvod u fuzzy upravljanje  pptx small Fuzzy_logic_6 
Intuitivni pristup projektovanju
PD baziranih fuzzy kontrolera

html small intuitive_flc

Generisanje linearnog sumatora
(osnova za linearni FPD) 
html small gen_lin_fpd matlab small gen_lin_fpd.m  
Podešavanje fuzzy PID regulatora  pdf small Fuzzy_PID
Podešavanje i simulacija
fuzzy linearnog inkrementalnog PI kontrolera
za upravljanje nelinearnim tank modelom (nsu2_lr_tank)

html small nsu2_flc_01

Vežbe

Two Tank System 

Opis  Prezentacija  Programi/modeli 
Formiranje i analiza modela

pptx small Two Tank System.pptx

matlab small nsu2_cas1.m
matlab small nsu2_cas1.mdl

Jakobijan linearizacija i linearna regulacija

 

matlab small nsu2_cas2.m
matlab small nsu2_cas2.mdl

matlab small nsu2_cas2_ZN.mdl

matlab small nsu2_cas2_PID.mdl

Feedback linearizac

pdf small FLUS.pdf

pdf smallFLUS+I.pdf

pdf smallFLUI.pdf

matlab small nsu2_cas3.m
matlab small nsu2_cas3.mdl

matlab small nsu2_cas4.m
matlab small nsu2_cas4.mdl


matlab small nsu2_cas5.m
matlab small nsu2_cas5.mdl

Klizno upravljanje

pdf small Two Tank System - SMC.pdf

matlab small nsu2_cas6.m
matlab small nsu2_cas6.mdl

Fuzzy logika

pdf small Two Tank System - Fuzzy.pdf

matlab small nsu2_cas7.m
matlab small nsu2_cas7.mdl

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E054NS2