Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi odlučivanja u medicini (OF3SOM/MS1SOM)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi odlučivanja u medicini (OF3SOM)       
Predavanja - Tadić Predrag
Vežbe - Aleksandra Marjanović

Sistemi odlučivanja u medicini - Obaveštenja

Ove godine kurs će se držati samo na nivou master studija. Predmet se polaže na osnovu izradjenog projekta i obavljenih laboratorijskih vežbi. Za dogovor oko termina vežbi obratiti se koleginici Aleksandri Marjanović. 

Ocena se formira na osnovu strukture: 70% projekat i 30% vežbe.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SOM