Font Size

SCREEN

Cpanel

Akvizicija elektrofizioloških signala (13E053AES)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Akvizicija elektrofizioloških signala  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičić, kabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053AES - Obaveštenja

 •  

13E053AES - Materijali

Predavanja 2020/2021 šk. godine će biti postavljana na Teams platformu:

 • Uvodno predavanje
 • Elektronski sklopovi za akviziciju elektrofizioloških signala
 • Elektrode za merenje biopotencijala
 • Elektromiografija
 • Elektroencefalografija
 • Elektrookulografija. Elektroretinografija
 • Elektrokardiografija
 • Električna stimulacija. Električna bezbednost
 • Transkranijalna magnetska stimulacija
 • Magnetoencefalografija

13E053AES - Laboratorija i projekti

Laboratorijske vežbe školske 2020/2021:

 1. Uvod u merno-akvizicione sisteme (obavezno za studente koji nisu slušali predmet Praktikum iz merno-akvizicionih sistema)
 2. Merenje impedanse elektroda
 3. EMG pojačavač: simulacija i realizacija
 4. Realizacija biofeedback sistema
 5. Uvod u neuronauke
 6. Miks

13E053AES - Rokovi

 • Rezultate prvog i drugog kolokvijuma održanih u oktobarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.
 • Rezultate prvog i drugog kolokvijuma održanih u septembarskom ispitnom roku možete pogledati ovde.
 • Rezultate prvog i drugog kolokvijuma održanih u avgustovskom ispitnom roku možete pogledati ovde.
 • Rezultate prvog i drugog kolokvijuma održanih u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.
 • Rezultate prvog i drugog kolokvijuma održanih u junskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053AES