Font Size

SCREEN

Cpanel

Akvizicija elektrofizioloških signala (13E053AES)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Akvizicija elektrofizioloških signala  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičić, kabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053AES - Obaveštenja

 • Rezultati prvog kolokvijuma su objavljeni u sekciji Rokovi.
 • Prvi kolokvijum će se održati 10.4.2019. u 14h, a drugi kolokvijum će se održati 29.05.2019. u 14h. Mesto okupljanja je sala 59.
 • Odbrana domaćeg zadatka za studente koji nisu slušali Praktikum iz merno-akvizicionih sistema će biti organizovana u ponedeljak u 14:00 i utorak u 10:00 u laboratoriji 69.
 • Predavanja iz predmeta Akvizicija elektrofizioloških signala će početi prema rasporedu časova, u sredu 20.2.2019. u 15h u Lab69 (vežbe predviđene za 20.2. u 13h se neće držati već će raspored računskih i laboratorijskih vežbi biti naknadno objavljen).

13E053AES - Materijali

Predavanja 2018/2019 šk. godine

 • Uvodno predavanje, pdf small download, primer strukture biznis plana
 • Elektrode za merenje biopotencijala, pdf small download
 • Elektronski sklopovi za akviziciju elektrofizioloških signala, pdf small download - ispravljeno 7.4.2019.
 • Elektromiografija, pdf small download
 • Elektroencefalografija, pdf small download
 • Elektrookulografija. Elektroretinografija, pdf small download
 • Elektrokardiografija, pdf small download
 • Električna stimulacija. Električna bezbednost
 • Transkranijalna magnetska stimulacija
 • Magnetoencefalografija

13E053AES - Laboratorija i projekti

Termine laboratorijskih vežbi, kao i raspored studenata po grupama možete pogledati ovde.

Raspored studenata po grupama za šestu laboratorijsku vežbu koja će se održati 17.04.2019. se nalazi ovde

Raspored studenata po grupama za šestu laboratorijsku vežbu koja će se održati 17.04.2019. se nalazi ovde.

Laboratorijske vežbe školske 2018/2019:

 1.  Uvod u LabVIEW - preuzmi. Akvizicija signala u programskom okruženju LabVIEW - preuzmi, fajlovi. Domaći zadatak - preuzmi.
 2. Merenje impedanse elektroda - preuzmi, fajlovi.
 3. Kondicioniranje signala - preuzmi, fajlovi.
 4. Analiza i obrada EMG signala - preuzmi.
 5. Uvod u neuro nauke - preuzmi, fajlovi.
 6. Akvizicija EKG signala i elektrodermalne aktivnosti - preuzmi, fajlovi.
 7. Telemetrijski prenos signala (elektromiografija) - preuzmi, fajlovi.

13E053AES - Rokovi

 •  Rezultati prvog kolokvijuma održanog 10.04.2019. godine možete pogledati ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053AES