Font Size

SCREEN

Cpanel

Akvizicija elektrofizioloških signala (13E053AES)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Akvizicija elektrofizioloških signala  Izborni   3+1+1  6
Predavanja - Milica Janković, kabinet 68, BMIT lab. 69
Vežbe - Marija Novičić, kabinet 917 ("Lola"), BMIT lab. 69

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13E053AES - Obaveštenja

 • Predavanja iz predmeta Akvizicija elektrofizioloških signala će početi prema rasporedu časova, u sredu 20.2.2019. u 15h u Lab69 (vežbe predviđene za 20.2. u 13h se neće držati već će raspored računskih i laboratorijskih vežbi biti naknadno objavljen).

13E053AES - Materijali

Predavanja 2017/2018 šk. godine

 • Uvodno predavanje, pdf small download
 • Elektrode za merenje biopotencijala, pdf small download
 • Podsetnik: Elektronski sklopovi za akviziciju elektrofizioloških signala, pdf small download
 • Elektromiografije. Elektroneurografija, pdf small download
 • Elektrokardiografija, pdf small download
 • Elektroencefalografija, pdf small download
 • Elektrookulografija, pdf small download
 • Elektroretinografija, pdf small download
 • Električna stimulacija. Električna bezbednost, pdf small download
 • Transkranijalna magnetska stimulacija, pdf small download
 • Magnetoencefalografija, pdf small download

13E053AES - Laboratorija i projekti

Laboratorijske vežbe školske 2017/2018:

 • PSpice simulacija elektronskih sklopova i realizacija diferencijalnog pojačavača sa aktivnim filtrom, pdf small download 
 • Merenje impedanse elektroda, pdf small download, fajlovi
 • PSpice simulacija elektrofiziološkog pojačavača. Realizacija biofeedback sistema, pdf small download, fajlovi
 • Senzori i aktuatori u biomimetskim sistemima I, pdf small download
 • Uvod u neuronauke. Senzori i aktuatori u biomimetskim sistemima II pdf small download, fajlovi

13E053AES - Rokovi

 • Rezultate prvog kolokvijuma za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.
 • Rezultate drugog kolokvijuma za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.
 • Rezultate nadoknade prvog kolokvijuma za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.
 • Rezultate nadoknade drugog kolokvijuma za školsku 2017/2018. godinu možete pogledati ovde.

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053AES