Font Size

SCREEN

Cpanel

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (13E052PMS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti

Praktikum iz merno-akvizicionih sistema (13E052PMS) 

lv academy logo

Izborni   0+1+2  3
Predavanja - Milica Janković, soba 68, BMIT lab. 68/69
Vežbe - Milica Janković (OS), Marko Barjaktarović (OF), Marija Novičić (OS), Petar Atanasijević (OF)

13E052PMS - Obaveštenja

 • Uvodno predavanje za školsku 2017/2018. godinu će biti održano u ponedeljak, 19.2.2018. u Računskom centru (u 8h za OF, u 11h za OS)
 • Informacije o Balkan Open Competition in Software-Designed Instrumentation možete pogledati ovde.
 • Elektrotehnički fakultet u Beogradu je od 1. oktobra 2010. na listi NI Labview Akademija.

 

 • mindstorm

13E052PMS - Materijali

 • Literatura za kurs:
  • Labview Core 1 Participant Guide i Labview Core 2 Participant Guide (ranije verzije materijala su: Labview Core 1 Course Manual, Labview Core 1 Exercises, Labview Core 2 Course Manual, Labview Core 2 Exercises, Labview Basics I Course Manual, Labview Basics II Course Manual)
  • Multimedijalan sadržaj (predavanja i vežbanja) na lokaciji "\\147.91.11.49\e-books" u Računskom centru.
  • Materijale za pripremu za polaganje NI CLAD ispita možete pogledati ovde. Neka od pitanja možete naći i na forumu ovde.
 • Predavanja i vežbe školske 2016/2017. godine:
  • 1. nedelja: Uvod u Labview (Labview Core 1 Participant Guide: Navigating Labview. Troubleshooting and Debugging VIs.) - prezentacija - VI fajlovi (.zip)
  • 2. nedelja: Povezivanje hardvera. Uvod u analognu akviziciju. (Labview Core 1 course: Simple AAP VI; Acquiring Measurements with HW; Data Acquisition and Signal Conditioning course: Data Acquisition Hardware and Software. Analog Input)
   • Fajlove za vežbu "Osnove merenja" možete preuzeti ovde.
   • Uputstvo za vežbanje "Povezivanje hardvera. Uvod u MAX okruženje" možete preuzeti ovde.
   • Uputstvo za vežbanje "Kreiranje virtuelnog voltmetra" možete preuzeti ovde.
  • 3. nedelja: Analogna akvizicija. Korišćenje digitalnog porta. Generisanje analognog signala.
   • Prezentaciju časa možete pogledati ovde. Primere sa časa možete skinuti ovde.
   • Uputstvo za vežbanje "Aplikacija za upravljanje digitalnim portom" možete preuzeti ovde.
   • Uputstvo za vežbanje "Generisanje analognog izlaza" možete preuzeti ovde.
  • 4. nedelja: Data Acquisition (DAQ) programiranje
   • Prezentaciju časa možete pogledati ovde.
   • Primer za generisanje zvuka možete skinuti ovde.
   • Rešenje zadatka sa časa možete skinuti ovde.
  • 5. nedelja: Using Loops, Arrays
  • 6. nedelja: Case Structures, Event Driven Programming, Modularity
  • 7. nedelja: Accessing Files in LabVIEW, File I/OTechniques, Using Sequential and State Machine Programming, Using Variables
   • Materijali: Labview Core 1 Course Manual, Labview Core 1 Exercises, VI fajlovi (.zip)
  • 8. nedelja: Communicating Data Between Parallel Loops, Implementing Design Patterns, Controlling UI, Improving an Existing VI, Creating and Distributing Applications
   • Materijali: Labview Core 2 Course Manual, Labview Core 2 Exercises
  • 10. nedelja:Image Acquisition in LabVIEW (pdf). Studenti mogu preuzeti materijale uz prezentacije ovde
  • 11. nedelja: NI Vision and Vision Assistant (pdf). Studenti mogu preuzeti materijale uz prezentacije ovdeNI Vision - primena. Studenti mogu preuzeti materijal ovde.

13E052PMS - Domaći zadaci

Školska 2016/2017:

Odbrana drugog Labview domaćeg zadatka u oktobarskom roku će biti 18.9.2017. u 10h u Lab69.

Odbrana drugog Labview domaćeg zadatka u septembarskom roku će biti 28.8.2017. u 10h u Lab69.

Podela hardvera za septembarski i oktobarski ispitni rok će biti 14. avgusta 2017. 10-12h u kabinetu 68.

Raspored odbrane drugog domaćeg zadatka 03.07.2017 god. mоžete pogledati ovde.

Podela hardvera za julski ispitni rok će biti 19. juna 2017. 10-12h u kabinetu 68.

Raspored odbrane drugog domaćeg zadatka 12.06.2017 god. mоžete pogledati ovde.

Tekst drugog domaćeg zadatka za školsku 2016/2017. god. možete pogledati ovde.

Raspored odbrane prvog domaćeg zadatka (za grupu 2) za školsku 2016/2017 god. mоžete pogledati ovde.

Raspored odbrane prvog domaćeg zadatka (za grupu 1) za školsku 2016/2017 god. mоžete pogledati ovde.

Tekst prvog domaćeg zadatka za školsku 2016/2017 god. mоžete pogledati ovde.

Zaduživanje opreme za prvi domaći (JEDAN komplet za DVA studenta, ali se domaći radi SAMOSTALNO):

OF2, OS3: 10.04.2017. u 11h u Računskom centru

OS2:          24.04.2017.  u 14h u Računskom centru

Odbrana prvog domaćeg:

OF2, OS3: 24.04.2017. 11-14h prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu

OS2:          08.05.2017. 14-18h prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu  

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052PIS