13M051SKS

Statistička klasifikacija signala (13M051SKS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Statistička klasifikacija signala  I 3+1+0 6
Predavanja - Sanja VujnovićŽeljko Đurović
Vežbe - Sanja Vujnović

Način polaganja ispita u školskoj 2021/2022 godini: Ocena iz predmeta se formira na osnovu poena osvojenih na teorijskom delu ispita (70 poena) i domaćim zadacima (3 domaća zadatka od kojih svaki nosi 10 poena). Teorijski deo ispita i domaći zadaci mogu da se rade u bilo kom ispitnom roku rezervisanom za ispite iz zimskog semestra, s tim da domaći zadaci odbranjeni u januarskom ispitnom roku nose 120% maksimalnog broja poena (što je 36), domaći zadaci odbranjeni u februarskom ispitnom roku nose 110% maksimalnog broja poena (što je 33), a ako se brane u ostalim ispitnim rokovima nose 100% poena (30). Da bi ocena, koja se formira nakon svih završenih obaveza, bila upisana student mora imati prijavljen ispit u tom ispitnom roku.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13M051SKS - Statistička klasifikacija signala