Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13E052SIS)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Signali i sistemi (OS2SIS)      
Predavanja - Željko Đurović, Tomislav ŠekaraSanja Vujnović
Vežbe - Sanja Vujnović, Petar Jandrić, Uroš Rakonjac

 Način polaganja ispita: U toku semestra će studenti dobiti dva domaća zadatka koja će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na predmetu. Ovi domaći zadaci nose po 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 45 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 45 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za junski i julski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Korekcija za školsku 2020/21 godinu: U skladu sa epidemiološkom situacijom neće biti organizovan kolokvijum iz ovog predmeta u toku semestra. Umesto toga, studenti će imati prilike da u naredna 4 ispitna roka (junski, julski, avgustovski i septembarski) biraju da li žele da polažu parcijalno ili integralno, na sledeći način:

  • U junskom ispitnom roku studenti mogu da biraju da li će raditi prvi kolokvijum (K1) ili integralni ispit
  • U julskom i avgustovskom ispitnom roku studenti mogu da biraju da li će raditi K1, drugi kolokvijum (K2) ili integralni ispit
  • U septembarskom ispitnom roku studenti mogu da biraju da li će raditi K2 ili integralni ispit
Jedino ograničenje je da studenti ne mogu raditi K2 ako prethodno nisu uradili K1.

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E052SIS - Signali i sistemi

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Signali i sistemi - 13E052SIS (OS2SIS)