Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13E052SISG)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Signali i sistemi (OG2SIS)      
Predavanja - Aleksandra Marjanović
Vežbe - Uroš Rakonjac, Petar Jandrić

Način polaganja ispita u školskoj 2020/2021 godini: U okviru predispitnih obaveza, studenti će u toku semestra dobiti dva domaća zadatka koja će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na predmetu. Ovi domaći zadaci nose po 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 45 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se drugi kolokvijum koji nosi 45 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za junski i julski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Tim predmeta na MSTeams platformi: 13E052SISG - Signali i sistemi

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home Signali i sistemi (OG2SIS)