13M051NI

13M051NI - Materijali

Teme za predavanja (materijali će biti dostupni na Teams platformi i Google Drive-u)

Predavanja su delom bazirana na materijalima iz knjige Dejan Popović, Mirjana Popović, Milica Janković, "Biomedicinska merenja i instrumentacija", Akademska misao 2010. i Dejan Popović, Mirjana Popović, "Biomedicinska instrumentacija i merenja", Nauka, 1997. i predavanjima Akademika Dejana Popovića iz ovog predmeta.