Font Size

SCREEN

Cpanel

Modeliranje sistema i procesa u organizmu (MS1MSO)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Modeliranje sistema i procesa u organizmu   Izborni   3+1+0  6
Predavanja - Milica Janković (kabinet 68, BMIT)
Vežbe - Milica Janković

Oglasna tabla - pored kabineta 68

13M051MSO - Obaveštenja

 • 14.09.2017. Predmet Modeliranje sistema i procesa u organizmu se nalazi u grupi A predmeta modula Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo. Studenti modula Signali i sistemi ga mogu izabrati kao predmet sa drugog modula (uz odobrenje rukovodioca modula se maksimalno dva takva predmeta mogu izabrati). Termin uvodnog predavanje će biti uskoro objavljen.

13M051MSO - Materijali

Predavanja 2017/2018 (doc. dr Milica Janković):

 •   

Predavanja 2016/2017 (doc. dr Milica Janković):

Materijali će biti poslati studentima na e-mail.

 • Uvodno predavanje, pdf small download
 • Linearni sistemi
  • Teorija kola
  • Analiza ljudskog hoda - procena rotacionih matrica
 • Nelinearni sistemi
  • Procena vremena otvaranja i zatvaranja aortnog zalistka
 • Diferencijalne jednačine
  • simulacija Hodgkin Huxley-evih jednačina
  • identifikacija parametara u "pendulum" eksperimentu
 • Modeliranje kinetike radiotrasera, pdf small download
 • Simulink
  • Modelovanje respiracije
  • Modelovanje kardiovaskularnog sistema
 • Sistemi za analizu ljudskog hoda
  • OpenSim software
 • Metoda konačnih elemenata
  • Modelovanje bifurkacije krvnih sudova

Potkategorije

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13M051MSO