13E054NM

Neuralne mreže (13E054NM)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Neuralne mreže (13E054NM)  I 3+1+1 6
Predavanja - Goran Kvaščev, Aleksandar Rakić
Vežbe - Marija Novičić