13E053SSO

13E053SSO - Materijali

Predavanja će biti postavljana na Teams platformu:

Predavanja su većim delom bazirana na materijalima iz knjige Dejan Popović, Mirjana Popović, Milica Janković, "Biomedicinska merenja i instrumentacija", Akademska misao 2010. i Dejan Popović, Mirjana Popović, "Biomedicinska instrumentacija i merenja", Nauka, 1997. kao i na predavanjima Akademika Dejana Popovića iz ovog predmeta.