Font Size

SCREEN

Cpanel

Sistemi automatskog upravljanja 2 (13E053SAU2)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
pdf small Sistemi automatskog upravljanja 2      
Predavanja - Aleksandar Rakić
Vežbe - Aleksandra Marjanović

Obaveštenja

 • 20.09.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati ispita u roku OKTOBAR (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Termin uvida u radove i žalbi na II deo ispita: petak 22.09.2017. 14:30h u kabinetu 72.
 • 18.09.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati prvog dela ispita u roku OKTOBAR (u sekciji Rezultati, dole na stranici). Termin drugog dela ispita: utorak 19.09.2017. 12h u sali 55. Uvid u radove za prvi deo ispita je u utorak 19.09. u 11.30h.
 • 12.09.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati ispita u roku SEPTEMBAR (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Termin uvida u radove i žalbi: utorak 12.09.2017. 15h u kabinetu 72.
 • 08.09.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati prvog dela ispita u roku SEPTEMBAR (u sekciji Rezultati, dole na stranici). Termin drugog dela ispita: ponedeljak 11.09.2017. 15h u sali 57.
 • 06.07.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati ispita u roku JUL (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Termin uvida u radove i žalbi na II deo ispita: petak 07.07.2017. 10h u kabinetu 72.
 • 30.06.2017. Objavljeni su rezultati K2 i I dela INT ispita u roku JUL posle žalbi (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Termin drugog dela ispita: četvrtak 06.07.2017. u 10h u sali 57.
 • 29.06.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati K2 i I dela INT ispita u roku JUL (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Uvid u radove: petak, 30.06.2017. u 10h u kabinetu 72.
 • 15.06.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati ispita u roku JUN (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Termin uvida u radove i žalbi: petak 16.06.2017. 10h u kabinetu 72.
 • 09.06.2017. Objavljeni su preliminarni rezultati K2 i I dela INT ispita u roku JUN (u sekciji Rezultati, dole na stranici).
  Termin II dela ispita: četvtrak 15.06.2017. 10h u sali 70.
 • 01.06.2017. Objavljen je ažuriran spisak studenata nakon laboratorijskih vežbi (u sekciji Rezultati).
 • 25.05.2017. Peta laboratorijska vežba će biti održana po datom rasporedu, u Lab22 (Paviljon, na spratu).
  Vežba obuhvata projektovanje digitalnih kontrolera.
 • 09.05.2017. Četvrta laboratorijska vežba će biti održana po datom rasporedu, u Lab22 (Paviljon, na spratu).
  Vežba obuhvata projektovanje LQ optimalnih kontrolera i uvod u diskretizaciju.
 • 30.03.2017. Treća laboratorijska vežba će biti održana po datom rasporedu, u Lab22 (Paviljon, na spratu).
  Vežba obuhvata projektovanje kontrolera na bazi inverzije dinamike i GMK.
 • 13.04.2017. Objavljeni su rezultati prvog kolokvijuma (u sekciji Rezultati).
  Uvid u radove biće održan u sredu 19.04.2017. u 11h.
 • 30.03.2017. Druga laboratorijska vežba će biti održana po datom rasporedu, u Lab22 (Paviljon, na spratu).
  Vežba obuhvata projektovanje PID, Klag i Klead regulatora.
 • 24.03.2017. Testiranje za Elektrijadu je pomereno za sredu 29.03. u terminu 16-19h u sali 313.
 • 23.03.2017. Prva laboratorijska vežba će biti održana po datom rasporedu, u Lab22 (Paviljon, na spratu).
  Vežba obuhvata analizu sistema u vremenskom i frekvencijskom domenu. Uputstvo za pripremu vežbe nalazi se ovde.
 • 21.03.2017. Časovi predavanja, koji su rasporedom predviđeni za četvrtak, 13.04. biće održani u utorak, 11.04. u 14-17h u sali 311.
 • 17.03.2017. U ponedeljak, 28.03. biće održana 1. laboratorijska vežba u Lab22.
  Vežba obuhvata analizu sistema u vremenskom i frekvencijskom domenu.
  Radi formiranja rasporeda izrade vežbe potrebno je prijaviti se na 
  SPISAK zaključno sa sredom, 22.03. u 23:59.
  Detaljan raspored će biti blagovremeno objavljen.
 • 17.03.2017. Prijave za takmičenje iz automatike na Elektrijadi su u toku, mozete se prijaviti preko studentskih servisa.
  Prijave traju do nedelje 19.03. Oblasti koje su obuhvaćenje programom takmičenja, podrazumevaju gradivo SAU1 uz par elemenata SAU2, koji će biti pokriveni na pripremnim časovima za Elektrijadu.
 • 21.02.2017. Nastava počinje časovima predavanja u četvrtak 23.02. u 11h u sali 312.
 • 08.05.2016. Kratko Matlab uputstvo za GMK za treću lab vežbu nalazi se ovde.

Generalna pravila polaganja ispita:

 • u svakom ispitnom roku ispit se polaže iz dva dela, a prelazna ocena se dobija sa bar 50% poena na oba dela,
 • položeni kolokvijumi (bar 50% poena na oba kolokvijuma) zamenjuju prvi deo ispita u junskom i julskom roku,
 • sa položenim prvim kolokvijumom (K1), drugi kolokvijum (K2) može se polagati i u junskom i u julskom roku.

Efektivni načini polaganja ispita:

 • bez položenog K1, u svakom ispitnom roku polaže se i prvi (integralni) deo i drugi deo ispita (položen prvi deo ispita važi samo za taj ispitni rok i poeni se ne prenose u naredne rokove),
 • sa položenim K1 i položenim K2 u junskom roku, poeni prvog dela = K1 + K2,
  a student polaže drugi deo ispita u junskom roku (varijanta i  K2 i drugi deo u junu),
 • sa položenim K1 i položenim K2 u junskom roku, poeni prvog dela = K1 + K2,
  a student polaže drugi deo ispita u julskom roku (varijanta odlaganja drugog dela ispita za jul),
 • sa položenim K1 i položenim K2 u julskom roku, poeni prvog dela = K1 + K2,
  a student polaže drugi deo ispita u julskom roku (varijanta i K2 i drugi deo u julu).

Materijali

LABORATORIJSKE VEŽBE

ZBIRKA ZADATAKA

 • Zbirku zadataka studenti mogu uzeti na kopiranje u papirnoj ili elektronskoj formi.

PREDAVANJA

Osnove upravljanja u zatvorenoj sprezi

Opis  Prezentacija  Program 
Koriscenje frekvencijskog odziva
(stabilnih sistema) za odredjivanje
vremenskog odziva u ustaljenom stanju
matlab small sau2_primer_ou_01.m
Frekvencijske karakteristike sistema
html small sau2_primer_ou_02  matlab small sau2_primer_ou_02.m 
Projektovanje Ziegler-Nichols-ovog PI kontrolera i
analiza karakteristika sistema upravljanja
u vremenskom i frekvencijskom domenu 
html small sau2_primer_ou_03  matlab small sau2_primer_ou_03.m 

Projektovanje sistema upravljanja u frekvencijskom domenu

Opis  Prezentacija  Program 
Projektovanje i komparativna analiza
proporcionalnog i phase-lag kontrolera
matlab small sau2_primer_pfd_01.m
Komparacija resenja regulacije
na bazi phase-lead i phase-lag kontrolera
matlab small sau2_primer_pfd_02.m
Ogranicenja u projektovanju invertora dinamike
za pracenje referentne vrednosti
matlab small sau2_primer_pfd_03.m
Primer projektovanja kontrolera
za pracenje reference na bazi inverzije dinamike
matlab small sau2_primer_pfd_04.m
Primer projektovanja kontrolera
za pracenje reference na bazi inverzije dinamike
matlab small sau2_primer_pfd_05.m
Projektovanje kontrolera za potiskivanje
poremecaja na bazi inverzije dinamike
matlab small sau2_primer_pfd_06.m
Projektovanje 2DOF kontrolera na primeru
minimalno-faznih modela objekta i poremecaja
matlab small sau2_primer_pfd_07.m
Projektovanje 2DOF kontrolera na primeru
neminimalno-faznog modela objekta upravljanja
matlab small sau2_primer_pfd_08.m

Projektovanje linearnih optimalnih sistema upravljanja u prostoru stanja

Opis  Prezentacija  Program 
Projektovanje LQ optimalnog upravljanja i
analiza uticaja tezinskih matrica na primeru
SISO objekta upravljanja - dvostrukog integratora
matlab small sau2_primer_lq_01.m
Projektovanje SISO LQ optimalnog upravljanja
pomocu GMK na primeru dvostrukog integratora
matlab small sau2_primer_lq_02.m
Projektovanje SISO LQ optimalnog upravljanja
pomocu GMK na neminimalno-faznom primeru
matlab small sau2_primer_lq_03.m

Projektovanje digitalnih sistema upravljanja

Opis  Prezentacija  Program 
Prateća prezentacija za predavanja
pdf small Projektovanje DSU  
Mapiranje 's' -> 'z' za razlicite metode diskretizacije
html small sau2_primer_dsu_00 matlab small sau2_primer_dsu_00.m
Analiza efekata diskretizacije
na primeru PI regulacije objekta neminimalne-faze
html small sau2_primer_dsu_01 matlab small sau2_primer_dsu_01.m
Projektovanje Dead-Beat kontrolera i
analiza sistema zatvorene sprege
html small sau2_primer_dsu_02 matlab small sau2_primer_dsu_02.m
Analiza pozicija polova filtra Dahlin-ovog kontrolera
html small sau2_primer_dsu_03  matlab small sau2_primer_dsu_03.m 
Projektovanje Dahlin-ovog kontrolera i
komparativna analiza Dahlin/Dead-Beat sprege 
html small sau2_primer_dsu_04  matlab small sau2_primer_dsu_04.m 
Efekat zvonjenja upravljanja i njegova eliminacija
html small sau2_primer_dsu_05  matlab small sau2_primer_dsu_05.m 

Rezultati

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053SAU2