13E053MSR

MSR - Laboratorijske vežbe

Laboratorijske vežbe se ne ocenjuju, ali su obavezne.

Laboratorijske vežbe 2020/21:

NAPOMENE za rad u laboratoriji 69: Moguće je koristiti materijale za 13E053MSR predmet prilikom izrade lab. vežbi (prezentacije sa predavanja, udžbenike, priručnike, materijale sa vežbi na tabli i druge materijale). Na kraju laboratorijske vežbe, pozvati dežurnog/u pre nego što se "razveže" kolo ili pre nego što se isključi softverska aplikacija kako bi dežurni/a proverio/la ispravnost merenja. Nakon toga, dežurni/a potpisuje popunjen izveštaj sa vežbi. Izveštaj se čuva do upisa ocene iz predmeta 13E053MSR. Nije neophodno štampati vežbe pre dolaska u laboratoriju.

DEO I (08.11.2020.)

Za pripremu za prvi blok laboratorijskih vežbi, pogledati YouTube snimak Protobord i ispitivanje kratkog spoja.

 1. Uvod u Arduino I deo, zenodo.4261067
 2. Uvod u Arduino II deo, zenodo.3491033

DEO II (11.12.2020.)

 1. Merenje kapacitivnosti (tekst za lab. vežbu uključuje i kodove), zenodo.4317891
 2. "Pametna" kuća i merna nesigurnost (tekst za lab. vežbu uključuje i kod), zenodo.4317898

Laboratorijske vežbe od ranijih godina, služe za razumevanje koncepta i pripremu kolokvijuma (15.12.2020):

 1. Merenja na analognom osciloskopu, zenodo.3491017, a korisni su i sledeći YouTube snimci: 1) Sinhronizacija slike na ekranu osciloskopa, 2) Računanje srednje vrednosti, 3) Lisažuova figura na ekranu osciloskopa, 4) Merenje trajanja usponske ivice, 5) Svetleća tačka na ekranu osciloskopa i 6) Rad sa generatorom funkcija
 2. Merenja na digitalnom osciloskopu, zenodo.3491025, a korisni su sledeći YouTube snimci: 1) Arduino kod (generisanje signala koji se meri na osciloskopu), 2) Povezivanje Arduina sa digitalnim osciloskopom i 3) Merenje na digitalnom osciloskopu i kursori
 3. Merenje struje i računanje šanta, zenodo.1442863 i YouTube snimak Merenje struje i otpornosti
 4. Merenje napona i otpornosti, zenodo.1442867 i YouTube snimak Merenje napona
 5. Merni most i 3D animacije, zenodo.3491042 i YouTube snimci: 1) Povezivanje mernog mosta sa Arduinom, 2) Ravnoteža mernog mosta i 3) Merni most i 3D animacija

Kratak kurs o lemljenju i alatima u električnim merenjima (nije obavezan):

Kurs je održan u četvrtak 30.11.2019., a preporučena su sledeća YouTube uputstva i materijali za lemljenje:

 1. Collin's Lab: Soldering, Adafruit Industries, April 2014, https://youtu.be/QKbJxytERvg
 2. Collin's Lab: Desoldering, Adafruit Industries, November 2015, https://youtu.be/N_dvf45hN6Y
 3. Uputstvo za lemljenje sa Instructional Physics Laboratory, Harvard University, Department of Physics, Phys 15b: Lab 0: Parts Checkout, January 31, 2007, http://ipl.physics.harvard.edu/wp-uploads/2013/03/15b_s07_0.pdf.

Materijali za pripremu IZAZOVA i rad sa programabilnom instrumentacijom na MSR predmetu:

 1. Spisak najčešćih grešaka koje su studenti/kinje pravili/e tokom rada sa UNO R3 hardverom i Arduino i Python softverom dostupan je ovde.

IZAZOV 2017 - video klipovi sa rešenjima zadataka:

 1. prvi deo na https://youtu.be/C-opCv-skYM i
 2. drugi deo na https://youtu.be/4VN85ZP6Qo8.

IZAZOV 2018 - odabrani video klipovi:

 1. Testiranje generatora funkcija (https://youtu.be/CFARRyNCWbQ),
 2. Sistem nadzora u divljini (https://youtu.be/CTIuwuRdP-o),
 3. Hakovanje kartice (https://youtu.be/jFCfBaT0JVk),
 4. Provera ispravnosti novčanica (https://youtu.be/Fd19hOSafR0),
 5. Osluškivač ptica u divljni (https://youtu.be/0Vi6Rj8IjmU) i
 6. Pametna brava (https://youtu.be/34pOdBI9h8A).

IZAZOV 2019 - odabrani video klipovi:

 1. Kontrola svetlosti pomoću detektora zvuka (https://youtu.be/FiB5CP_qaxA)
 2. Detekcija izlivanja tečnosti (https://youtu.be/9l0yXe4sdQY)
 3. "Pametne" roletne (https://youtu.be/-rRnofud7zI)