13E053MSR

Merni sistemi u računarstvu

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Plan nastave  Izborni  2+2+1  6
Predavanja i vežbe - Nadica Miljković, kabinet 68, lab. 69

Lab. vežbe: Nikola Valzorio, Pavle Radojković i Bogdan Badnjarević

Sva obaveštenja se nalaze na sajtu 13E053MSR predmeta.

Alumni demonstratori: Uroš Kukić (školska 2018/19), Dušan Prokić (2018/19), Marko Arsenović (2019/20) i Đurađ Kurepa (2019/20).

NAPOMENA: Ovo je sajt predmeta Merni sistemi u računarstvu. Predmeti koji nose ime Električna merenja (13E042EM, 13E032EM i 13E052EM) se razlikuju po sadržaju i izvođenju nastave, imaju različite laboratorijske vežbe i odvojene ispite.