Font Size

SCREEN

Cpanel

13E053AES

13E053AES - Materijali

Predavanja 2020/2021 šk. godine će biti postavljana na Teams platformu:

  • Uvodno predavanje
  • Elektronski sklopovi za akviziciju elektrofizioloških signala
  • Elektrode za merenje biopotencijala
  • Elektromiografija
  • Elektroencefalografija
  • Elektrookulografija. Elektroretinografija
  • Elektrokardiografija
  • Električna stimulacija. Električna bezbednost
  • Transkranijalna magnetska stimulacija
  • Magnetoencefalografija

Predavanja su većim delom bazirana na materijalima iz knjige Dejan Popović, Mirjana Popović, Milica Janković, "Biomedicinska merenja i instrumentacija", Akademska misao 2010. i Dejan Popović, Mirjana Popović, "Biomedicinska instrumentacija i merenja", Nauka, 1997. kao i na predavanjima Akademika prof. Dejana Popovića i prof. Mirjane Popović iz ovog predmeta.

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E053AES 13E053AES - Materijali