Font Size

SCREEN

Cpanel

Signali i sistemi (13Е052SISR)

Predmet Status Broj časova (P+V+L) Krediti
Signali i sistemi (IR2SIS)  O  3+1+1  6
Predavanja - Željko Đurović, Predrag Tadić
Vežbe - Aleksandra Marjanović, Sanja Vujnović

Način polaganja ispita: U toku semestra će studenti dobiti domaći zadatak koji će braniti pred nekim od saradnika angažovanih na ispitu. Ovaj domaći zadatak nosi 5 poena. Takođe će tokom semestra biti organizovana laboratorijska vežba na kojoj će studenti primeniti stečena znanja nad konkretnim primerima signala i sistema. Prisustvo i aktivnost na ovoj vežbi se boduje sa maksimalno 5 poena. Na sredini kursa će biti organizovan kolokvijum koji pokriva jednu polovinu gradiva. Kolokvijum nosi 40 poena, a u toku ispitnog roka, prema zvaničnom rasporedu, održaće se ispit koji nosi 50 poena. Student koji je nezadovoljan rezultatom na kolokvijumu ili nije radio kolokvijum može da polaže integralni ispit koji nosi 90 poena. Ova pravila važe za januarski ispitni rok. Za preostale ispitne rokove studenti mogu da rade isključivo integralni ispit koji se boduje sa 90 poena. 

Obaveštenja

 • 13.02.2018. Rezultati februar ispitnog roka mogu se videti ovde. Uvid u radove je sreda 14.02. u 13h u kabinetu 72.
 • 24.01.2018. Rezultati januarskog ispitnog roka mogu se videti ovde. Uvid u radove je sreda 24.1. u 14h u kabinetu 72.
 • 21.12.2017. Časovi vežbi za obe grupe u poslednjoj nedelji semestra održaće se u terminu predavanja: u sredu 27.12. od 16h u učionici 57.
 • 19.12.2017. Rezultati izrade prve laboratorijske vezbe nalaze se ovde.
 • 11.12.2017. Rezultati prvog kolokvijuma nalaze se ovde. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 11.12. u 14h u kabinetu 72. 
 • 07.12.2017. Laboratorijska vežba će biti održana u sredu, 13.12. u Računskom centru po rasporedu koji se nalazi ovdeDodatne informacije u vezi sa vežbom:
  • nema ulaznih pitalica, rad vežbi nije uslovljen bilo kakvim testiranjem;
  • za vežbu se treba pripremiti, pročitati uputstvo dato u sekciji Laboratorija i razmisliti o postavljenim pitanjima;
  • vežbe se rade u parovima;
  • moguća je međusobna zamena termina;
  • vežba traje 45 minuta;
  • po urađenoj vežbi studenti predaju popunjen formular, koji dobijaju na početku vežbe; uvidom u ove formulare se nakon toga dodeljuju poeni (maksimalno 5 poena po vežbi);
 • 04.12.2017. Rezultati prvog kolokvijuma biće objavljeni do ponedeljka 11.12. u 11h. Uvid u radove će biti održan u ponedeljak, 11.12. u 14h u kabinetu 72. 
 • 22.11.2017. Promena termina odbrane domaćeg zadatka za grupu G8. Novi termin, sreda 29.11. u 8.30h od istog ispitivača u Kabinetu 72 (gore).
 • 14.11.2017. Objavljen je Raspored i termini odbrane domaćeg zadatka (u sekciji Domaći zadaci, niže na stranici). Na odbranu se dolazi sa indeksom i odštampanom/pisanom verzijom izveštaja. Savetuje se studentima da pažljivo provere svoje parametre za izradu domaćeg zadatka.
 • 03.11.2017. Objavljen je domaći zadatak za 2017-2018 godinu (u sekciji Domaći zadaci, niže na stranici). Da biste branili domaće zadatke, neophodno je da se nalazite na spisku, pa to obavezno proverite! U slučaju da Vas nema na spisku, da želite da Vam budu priznati domaći zadaci od prethodne godine ili da je potrebno napraviti bilo kakve korekcije popunite formular za prijavu (najkasnije do petka 10.novembra). Domaće zadatke nije potrebno predavati predmetnim nastavnicima i saradnicima pre odbrane, već samo sa štampanom (ili rukom pisanom) verzijom doći na odbranu. Raspored odbrana domaćeg zadatka biće naknadno objavljen.
 • 02.06.2017. Nadoknada časova za obe grupe vežbi biće održana u ponedeljak, 06.11. u 12h u sali 313. U subotu, 04.11. neće biti održani časovi vežbi za grupu koja sluša vežbe neparnom nedeljom. Ovi časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.
 • 04.10.2017. U četvrtak 05.10. neće biti održani časovi vežbi. Ovi časovi će biti nadoknađeni u dogovoru sa studentima.
 • 12.09.2017. Rezultati ispita iz oktobarskog roka nalaze se ovde. Uvid u radove će biti održan u sredu, 13.09. u 12h u kabinetu 72.
 • 29.08.2017. Rezultati ispita iz septembarskog roka nalaze se ovde. Uvid u radove će biti održan u četvrtak, 31.08. u 10.30h u kabinetu 72.
 • 05.07.2017. Rezultati ispita iz julskog roka nalaze se ovdeUvid u radove će biti održan u četvrtak, 31.08. u 10.30h u kabinetu 72.Uvid u radove će biti održan u petak, 07.07. u 13h u kabinetu 72.
 • 20.06.2017. Ispit iz Signala i sistema u julskom roku će biti održan 04.07 u 11.30h u sali 70.
 • 28.12.2016. Rezultati izrade prve laboratorijske vezbe nalaze se ovde.
 • 22.12.2016. Poslednji čas vežbi koje se po rasporedu održavaju parnom nedeljom biće održan u sredu, 28.12.2016. u 16h u sali 57.
 • 19.12.2016. Prva laboratorijska vežba radiće se u petak 23.12.2015. u Računskom centru. U sekciji Laboratorija se nalazi raspored studenata po grupama i raspored izrade prve laboratorijske vežbe.
 • 14.12.2016. U dogovoru sa studentima, laboratorijska vežba će biti održana u petak, 23.12. po rasporedu koji će biti naknadno objavljen.
 • 14.12.2016. Nadoknada časova vežbi koje se po rasporedu održavaju neparnom nedeljom biće održana u četvrtak 22.12.2016. u terminu 8-10h u sali 310. 

Prijavljivanje

Vi ste ovde: Home 13E052SISR