13E052PIS

13E052PMS - Materijali

Udžbenik "Praktikum iz merno-akvizicionih sistema" - download, prateći fajlovi - download 

Školska 2020/2021 godina:


Materijali školske 2018/2019. godine: modifikovani u okviru projekta "Innovative Teaching Approaches in development of Software Designed Instrumentation and its application in real-time systems", Erasmus+ KA2 2018-1-RS01-KA203-000432, http://itasdi.uns.ac.rs/. Na youtube kanalu ITASDI projekta su postavljeni video materijali kursa.